Djøf

Djøfs lederpris 2017

Djøfs lederpris uddeles for første gang den 8. maj. Prisen vil gå til en dygtig leder fra erhvervslivet, som gør en forskel i hverdagen. Det er en leder, som evner at skabe resultater gennem andre med tillid, samarbejde og gode beslutninger. Vi håber, du har lyst til at være med, når vinderen kåres.

Baggrund

Mere end 60% af Djøfs medlemmer er eller ønsker at være ledere. Djøf har derfor lavet en pris, der sætter fokus på djøf-topledelse i den private sektor, fordi djøferne med deres særlige kompetencer har mange lederposter der – og fordi øget ledelseskvalitet er vigtig for den fremtidig vækst.

Formålet med Djøfs lederpris i 2017 er:

  • at fremme lederevner, som skaber resultater og vækst erhvervslivet
  • at synliggøre nye topledertalenter fra erhvervslivet
  • at sætte fokus på de lederkompetencer og kvaliteter, som djøferne anser for vigtige
  • at inspirere medarbejdere med ambitioner til at blive ledere.

Vinderen af Djøfs lederpris 2017 bliver belønnet med et personligt executive udviklingsforløb til en værdi af 50.000 kr.

Prisen uddeles ved et eksklusivt event den 8. maj hos Microsoft Danmark.

Hvem er juryen

  • Henrik Funder, formand for Djøf Privat og formand for juryen
  • Pui Ling Lau, COO, Realdania
  • Jesper Eigen Møller, bestyrelsesformand
  • Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand
  • Inge Berneke, partner, Egon Zehnder
  • Britta Borch Egevang, direktør, Djøf

Hvem er de nominerede

Juryen har udvalgt tre dygtige ledere, der på fornem vis hver repræsenterer en spændende lederudviklingsrejse blandt Djøfs private ledere.

De er helstøbte ledere, der med hver deres faglige profil skaber resultater for deres virksomheder i dag og samtidig bidrager aktivt til virksomhedens fremtid gennem ledelse, motivation og udvikling af medarbejderne.

Djøf er meget stolt af de tre profiler og de bør også selv være stolte af deres ledelsesrejse frem til i dag og for at være blevet udvalgt i denne proces. 

Pernille Blach Hansen

Senior Director, Environmental Product Innovation, LEGO Group Medlem af Djøf siden 1999

Pernille Blach Hansen

Pernille er uddannet Cand. Scient. Pol. og er i dag Senior Director med ansvar for ’Environmental Innova-tion’ i LEGO. Hun kom til LEGO fra en stilling som global ansvarlig for kvalitet, bæredygtighed og CSR i Grundfos men startede faktisk et helt andet sted; Pernille blev i sin studietid valgt til Folketinget og blev politisk ordfører inden hun besluttede sig for et sporskifte først til embedsstanden som direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune og senere til forretningsverdenen hos Grundfos.

Pernille er derfor et imponerende eksempel på en stærk Djøf-leder, der med stor succes er blevet ”omplantet” flere gange og har fornyet sig selv i forskellige omgivelser og med forskellige udfordringer. Med sin interesse og viden om miljø, CSR og bæredygtighed repræsenterer Pernille også en ny generation af djøfere, der kombinerer det stærke samfundsmæssige engagement med en stærk lederprofil og vilje til at skabe resultater i en global forretning. 

Pernille er også en forandringsagent, der imponerer med sine fremragende kommunikationsevner og stærke værdisæt. Hun er en holdspiller og en leder med et stort personligt nærvær, der kan oversætte strategiske udfordringer til operationelle prioriteringer og finde løsninger i tæt samspil med sine medarbejdere.

Louise Hahn

Senior Vice President, DONG Energy Medlem af Djøf siden 2016 

Louise Hahn

Louise er uddannet ingeniør, men kom aldrig i gang med det tekniske karrierespor. I stedet tog hun en HD i finansiering og startede, ligesom mange andre djøfere – i konsulentverdenen hos Deloitte og A.T. Kear-ney. Hun fik dog hurtigt selv lyst til skabe resultater og kom til Dong Energy, hvor hun siden har bygget en imponerende karriere og leveret markante resultater.

Hun startede i en strategisk rolle og valgte sine næste udfordringer klogt og har opbygget viden og kompetencer på tværs af værdikæden i en kompleks forretning. Louise har i løbet af sin karriere taget nogle modige valg, der har udviklet hendes forretnings-forståelse og lederkompetencer. 

Louise brænder for sine kunder og kombinerer en dyb forretningsmæssig forståelse med en stærk indfølingsevne. Det har gjort hende til en stærk forandringsagent for Dong Energy, hvor hun tidligt blev resultatansvarlig. Louise er en givende og inspirerende leder, der både prioriterer resultatskabelse og arbejds-glæde.

Hun viser sine medarbejdere stor tillid men holder samtidig fast i en tæt dialog, hvor udfordringerne drøftes og løsningerne planlægges i et åbent forum. Louise lægger vægt på åbenhed og transparens i dialogen med sine medarbejdere, hvor alle forventes at bidrage og gør det aktivt. 

Thomas Hinrichsen

General Counsel, Executive Vice President, Falck  Medlem af Djøf siden 1995

Thomas Hinrichsen

Thomas er Cand. Jur. og startede karrieren som erhvervsadvokat hos Advokatfirmaet Kromann Reumerts kontor i København. Han trivedes godt i advokatverdenen men havde appetit på nye udfordringer og kom til Falck for at prøve sig selv i et andet og nyt regi.

Her startede han som enmandshær i den juridiske funktion og stod i spidsen for opbygningen af en ny juridisk afdeling, der i dag supporterer en global virksomhed med aktiviteter i 46 lande samtidig med at han også har fået ansvar for andre stabe. Thomas indgår i en række af Falcks tværgående ledelsesgrupper og har siden 2016 været medlem af koncernens Executive Committee.

Thomas er et fornemt eksempel på en fagligt stærk stabsleder, der med en høj troværdighed og stærke samarbejdsevner understøtter forretningen gennem ledelse af videnstunge medarbejdere og specialister. Med sin høje faglighed er Thomas også en vigtig rollemodel for sine medarbejdere og et vigtigt ankerpunkt i en virksomhed under stor forandring.

Han er uhyre bevidst om vigtigheden af et tillidsfuldt samarbejde mellem sit team og virksomhedens forretningsmæssige enheder og går forrest i dette samtidig med at han udvikler medarbejdernes kommercielle forståelse med en saglig men også uformel omgangsform og tone.

Vinder af Djøfs lederpris

- er uddelt til en leder, der evner at skabe resultater gennem andre 

Vinderen af Djøfs lederpris 2017 blev Louise Hahn, Senior Vice President, DONG Energy 

Louise Hahn vinder af Djøfs lederpris 2017

Louise Hahn bliver hyldet af juryen.

Juryens begrundelse

Louise Hahn har skabt flotte resultater, samtidig med at hun er en fremragende og passioneret leder.
Hun har en stor arbejdskapacitet og skåner ikke sig selv hverken i forhold til forretningen eller det nære, når medarbejderne har behov for at tale med hende. Med sit vindende væsen og lidt stille facon kommer hun ud over rampen.

Som en af hendes medarbejdere siger: ”Hun er en, man har lyst til at følge”. Louise er ikke bange for at spørge andre til råds, heller ikke når det gælder ledelse, for hun ved, at man hele tiden skal udvikle sig. Hun får med denne pris en velfortjent anerkendelse for sine excellente ledelseskompetencer. 

Læs pressemeddelelsen: Og prisen til årets leder går til...

Læs artikel i Djøfbladet: Djøfs lederpris til leder med hjerne OG hjerte

Program

Kl. 15.00 Ankomst og networking 
Kl. 15.30 Åbning af Djøfs lederpris 2017
v. Line Baun Danielsen
Kl. 15.40 Velkomst
v. Henrik Funder, formand for Djøf Privat og formand for juryen
Kl. 15.45 Performanceledelse 3.0 – det personlige lederskab
v. Nana Bule, COO og CMO, Microsoft Danmark  
Kl. 16.00  ​Den oversete ledelseskompetence
v. Christian Ørsted, ledelsesekspert og bestseller forfatter, Livsfarlig Ledelse 
Kl. 16.30 Prisoverrækkelse
Kl. 17.00 Netværksreception
Kl. 18.00 Tak for i dag

Om talerne

Christian Ørsted

Christian Ørsted 

Forfatter til bestselleren Livsfarlig Ledelse, der har udløst en agendasættende ledelsesdebat. Efterfølgeren er på vej, og ved prisoverrækkelsen får vi et eksklusivt indblik i en af bogens væsentligste pointer.

Christian Ørsted underviser ledere i ledelse og forretningsudvikling, rådgiver danske og internationale virksomheder og organisationer og er desuden kendt som ledelsesekspert fra bl.a. DR2 Deadline, Aftenshowet, Dagbladet Børsen og Berlingske Business.

Nana Bule

Nana Bule 

COO og CMO, Microsoft Danmark (Direktør for Marketing and Operations)

Nana Bule er ansvarlig for markedsstrategi, marketing og PR i Danmark, samt for den daglige drift af forretningen. Hun har arbejdet hos Microsoft i 15 år, har en bachelor i erhvervsøkonomi fra CBS og har læst IT strategi & ledelse på IT-Universitetet.

Line Baun Danielsen

Line Baun Danielsen, fotograf Anja Ekstrøm 

Journalist og dagens moderator. Tidligere tv vært og i dag selvstændig kommunikationsrådgiver, konferencier og medietræner.