17.05.2016

Det kan være, at du kalder dig freelancer, konsulent, free agent, selvstændig eller noget helt andet, der fortæller, at du ikke er i et fast ansættelsesforhold. For overskuelighedens skyld vil vi i det følgende bruge betegnelsen selvstændig.

Når du arbejder på den måde, er det meget vigtigt i hver enkelt samarbejdsrelation at afklare, om du rent faktisk udfører arbejdet som selvstændig. Det har nemlig afgørende betydning i forhold til SKAT, arbejdsløshedsdagpenge, barsels- og sygedagpenge, opsigelse af samarbejdet med kunden, konkurssituationer mv.

Er du selvstændig eller løsere tilknyttet lønmodtager?

Følgende parametre taler for, at du er selvstændig:

  • Du udfører opgaverne for at tjene penge, men har risiko for at lide et tab.
  • Du tilrettelægger selv dit arbejde.
  • Du har indtægter fra flere kunder og samarbejdspartnere.
  • Du arbejder sideløbende for flere kunder.
  • Dit honorar afregnes ved opgavens afslutning eller ved opnåelse af delfaser.
  • Du skal ikke nødvendigvis udføre arbejdet personligt, men er frit stillet til at antage underleverandører.
  • Du er erstatningsansvarlig for, at arbejdets kvalitet er i orden.
  • Du har egen arbejdslokalitet og betaler selv udgiften.
  • Du bruger egne arbejdsredskaber – pc, telefon mv.
  • Du er momsregistreret, og dine kunder betaler efter faktura.

Hvis du kan svare bekræftende på alle de oplistede parametre, er der ingen tvivl. Så har du status som selvstændig i forhold til SKAT, a-kasse og lovgivning i øvrigt.

Kan du derimod ikke svare ja til alle punkter, befinder du dig muligvis i en gråzone og bør rådgive dig med Djøf, a-kassen og SKAT for at få en konkret vurdering af din status. Ligger du i gråzonen, risikerer du at komme i klemme i forhold til myndighederne, så det er meget vigtigt, at du sikrer dig en klar profil enten som selvstændig eller som lønmodtager.  

Læs mere om, hvad det indebærer at være selvstændig på SKATs hjemmeside  Siden er målrettet nyetableret selvstændige.

Læs endvidere på Akademikernes A-kasse

6 0 Vurder indholdet