25.02.2016

I undersøgelsen ’Viden der virker – sådan skaber selvstændige konsulenter værdi’, som Rambøll Management har udarbejdet for Djøf og IDA i 2007, defineres selvstændige konsulenter som enkeltmandsfirmaer. Det er kunder fra nogle af disse firmaer, der har givet input til undersøgelsen og dens konklusioner.

I 2007 havde Djøf cirka 425 selvstændige medlemmer. Dette tal er mere end fordoblet, således at Djøf i 2016 har godt 1.100 medlemmer, der er selvstændige.

Selv om undersøgelsen er fra 2007, vurderer vi, at de gevinster, som virksomhederne oplever, ved at benytte selvstændige konsulenter, stadig gælder. Virksomhederne peger på en række fordele:

  • tilførsel af ekspertviden og spidskompetencer
  • ny viden og større spredning af viden mellem virksomheder
  • skræddersyede opgaver
  • fleksibilitet i opgaveløsningen
  • udvidelse af virksomhedens netværk
  • nytænkning/innovation
  • kompetenceudvikling af medarbejderne
  • analytisk kapacitet
  • tæt relation til den selvstændige konsulent, der forholdsvis let kan indgå i virksomhedens kultur og forretningsprocedurer
  • udvikling af virksomheden via tilførsel af den nyeste viden på markedet og ikke mindst markedsfordele og øget vækst.

Her kan du læse hele rapporten fra Rambøll Management

2 0 Vurder indholdet