17.05.2016

Djøf har sammen med AC og søsterorganisationerne i Norge og Sverige fået udarbejdet en meget omfattende analyse af akademikere som vækstiværksættere. Som led i analysen har selvstændige medlemmer af Djøf Privat besvaret et spørgeskema.

Rapporten viser populært sagt, at djøferne har vækstfaktor: 

  • Akademikere bliver oftere iværksættere end ikke-akademikere. Til gengæld er akademiske virksomheder på samme niveau som ikke-akademiske når de gælder overlevelse og den andel, der bliver til højvækstvirksomheder.
  • De samfundsvidenskabeligt uddannede udgør knap halvdelen af akademiske iværksættere, og lidt over halvdelen af vækstiværksættere.
  • De samfundsvidenskabeligt uddannede skaber hurtigere og højere vækst end andre uddannelsesretninger.
  • De akademiske højvækstiværksættere har i meget større omfang end ikke-akademikere professionelle ejerskabsformer (f.eks. A/S).
  • De akademiske vækst-iværksættere er i godt 40 % af tilfældene partnervirksomheder, og der er mange flere virksomheder med ansatte blandt partnervirksomhederne.
  • Der er flest mandlige iværksættere blandt både akademikere og ikke-akademikere. Men i forhold til mængden af kvindelige akademikere i samfundet, er der lidt flere kvindelige iværksættere blandt akademikerne.
  • Videnservice tegner sig for 2 ud af 3 akademikervirksomheder. Fremstilling kun for 3 % af akademikervirksomheder. Det er både djøfere, humanister og ingeniører, der foretrækker at etablere sig inden for service. Det rammer samtidig en pæl igennem myten om, at nystartede vidensvækstvirksomheder typisk er højteknologiske fremstillingsvirksomheder, der har opfundet et genialt fysisk produkt. Det er ikke tilfældet. 

Rapporten peger samtidig på en række barrierer for vækst. Det er bl.a. mangel på risikovillig kapital og rigide dagpengeregler, som spænder ben.

Djøf arbejder nu med afsæt i rapporten politisk for at fjerne barriererne og skabe positive tilskyndelser til, at flere djøfere kan starte og vækste egen virksomhed. Et eksempel er at fremme flerejerskab, hvor f.eks. samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige kompetencer kombineres fra begyndelsen. Det bør være et indsatsområde i alle videnskabsparker og incubatorer.

Læs hele rapporten - den danske nationale rapport begynder fra side 44.

0 0 Vurder indholdet