25.02.2016

Lønmodtagernes Garantifond (LG) omfatter, som navnet siger, kun lønmodtagere og dækker disses krav på løn, feriepenge og lignende, når der er afsagt konkursdekret.

LG dækker ikke krav fra virksomhedens direktør eller medejere af virksomheden og deres nærmeste pårørende. Hvis du som selvstændig f.eks. har ansat din ægtefælle, dine forældre, børn eller andre nærtstående, kan de ikke få eventuelle lønkrav dækket af LG i en konkurssituation.

Hvis din kunde går konkurs, kan du ikke få dit tilgodehavende honorar dækket af LG, og dit krav i konkursboet vil være et såkaldt ”simpelt krav”. Der er yderst sjældent dækning i konkursboet til simple kreditorer.

Er du vidende om, at en kunde har en dårlig økonomi, kan du eventuelt aftale, at du fremsender faktura hver eller hver anden uge med en kort betalingsfrist, eller du kan kræve at få betalt et forskudshonorar, inden du går i gang med opgaven. Herved kan du minimere dine eventuelle tab i en konkurssituation.

0 1 Vurder indholdet