25.02.2016

Djøf anbefaler, at vores selvstændige medlemmer etablerer en pensionsordning.

En pensionsordning bør omfatte:

  • Livsvarig alderspension
  • Invalide-, ægtefælle- og børnepension
  • Livs- og ulykkesforsikring
  • Forsikring ved kritisk sygdom.

Derudover kan du overveje at supplere opsparingen med en ratepension, der udbetales i rater over mindst 10 år og maksimalt 25 år.

Er du ny som selvstændig og kommer lige fra et lønmodtagerjob, har du sikkert haft en pensionsordning via din arbejdsgiver. Den kan du eventuelt vælge at videreføre.

Vi anbefaler, at du under alle omstændigheder kontakter JØP – Juristernes og Økonomernes Pensionskasse eller på telefon 38 18 87 00 for at høre nærmere om den bedste ordning for dig.

Det er ikke et krav, at selvstændigt erhvervsdrivende indbetaler ATP-bidrag. I visse tilfælde kan man dog gøre det, hvis man ønsker det. For frivilligt at kunne indbetale til ATP, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal have været medlem af ATP i minimum tre år som lønmodtager
  • Du skal have indbetalt bidrag til ATP svarende til tre års fuldt bidrag
  • Du skal selv tilmelde dig ATP. Benyt den blanket, der findes på ATP's hjemmeside.

Som selvstændig får du sædvanligvis ikke udbetalt honorar under sygdom. Derfor bør du overveje at tegne en sundhedsforsikring, som giver mulighed for hurtig lægehjælp, herunder i forbindelse med operationer.

4 2 Vurder indholdet