11.11.2016

I hverdagen sidder mange selvstændige alene med deres opgaver. Den primære kontakt til andre går gennem opgaver, kunder og vidensøgning.

Kunsten som selvstændig ligger i at blive skarp på sit produkt, sit brand og at kunne positionere sig i forhold til lignende produkter på markedet. Det er vigtigt ikke at spilde tid på at genopfinde hjulet. Den risiko kan du bl.a. reducere ved at bruge dit netværk som en del af din kreative proces og markedsafsøgning.

Det rigtige netværk kan udgøre en vigtig kilde til karriere- og kompetenceudvikling. Hvis du ved, hvem du skal gå til, og hvornår du skal gøre det, vil dit netværk tit være den hurtigste vej til relevant og brugbar viden.

Men som selvstændig kan du også komme i tvivl om, hvad du kan sige til dit netværk. Hvor meget du fx tør løfte sløret for en ny ide. Måske risikerer du, at nogen vil stjæle ideen fra dig, hvis du fortæller om den. Den risiko skal du selvfølgelig være bevidst om.

Samtidig er det dog også sådan, at du ofte kan lære rigtig meget af at vende tanker og ideer med netop kunder, leverandører og endda konkurrenter. Derfor må du gøre op med dig selv, hvordan du bedst får gavn af at have dem med i dit netværk

Djøf har mange netværk

Er du interesseret i at deltage i en formel netværksgruppe, så igangsætter Djøf løbende netværk, der er organiseret efter fagligt indhold eller stillingsmæssig funktion. Hvert netværk holder et vist antal møder, som Djøf faciliterer.

Den grundlæggende tanke bag Djøfs netværk er, at deltagerne knyttes sammen via deres fælles arbejdsindhold eller jobfunktion, og at det fælles udgangspunkt er med til at skabe homogenitet i gruppen.

Læs mere om Djøfs netværk

Er du en netvæver?

Måske har du mere brug for at netværke med nogen, som er forskellige fra dig? I dit arbejde har du dine styrker, men der er også områder, du ikke ved nok om.

At være ’netvæver’ vil sige, at man bevidst søger efter personer at være i netværk med, som kan noget andet end en selv. Det kan være personer, som beskæftiger sig med det samme som dig, men med en helt anden tilgangsvinkel. Eller det kan være personer/virksomheder, som kan komplementere dine kompetencer.

Denne netværksmetode er effektiv på en anden måde og er ofte meget fokuseret på konkret opgaveløsning.

For at finde det rigtige netværk, må du overveje, hvad du har brug for. Vær opsøgende blandt dine kontakter, find ud af hvad dit behov er, og hvor du kan få det dækket.

0 0 Vurder indholdet