20.06.2016

I forbindelse med driften af din selvstændige virksomhed, kan du få brug for at drøfte forskellige udfordringer med en advokat, fx regler af selskabsretlig, skatteretlig eller civilretlig karakter.

Derudover kan regnskab og bogføring være opgaver, du vælger at få andre til at bistå med. Endelig anbefaler Djøf, at du overvejer at tegne en professionel ansvars- og rådgiverforsikring.

I boksene nedenfor kan du få mere information om Djøfs rabataftaler med hhv. advokat, økonomisk rådgiver og forsikringsselskab. Desuden kan du få fordelagtige vilkår i bank.