18.01.2017

Der skal være plads til at få børn og stifte familie. Også som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor er der indført barselsdagpenge til selvstændige.

For at være berettiget til barselsdagpenge skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel, herunder den sidste måned før din barselsorlov.
  • Du skal have arbejdet minimum 18½ time ugentligt i din virksomhed.

Højeste sats for barselsdagpenge udgør 4.245 kr. pr. uge (2017-niveau). For at få det fulde beløb skal du have haft en indtægt på mindst 220.740 kr. (2017-niveau) i din seneste årsopgørelse til SKAT. Læs mere på borger.dk.

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Ekstra dækning

Hvis din indtægt svinger meget, fx i en opstartsfase, kan du tegne en sygeforsikring hos Statens Administration, som sikrer en udbetaling på mindst 2/3 af den fulde dagpengesats under barsel uanset din indtjening. Forsikringen skal tegnes senest 6 måneder før anmodning om barselsdagpenge. 

Hos Statens Administration kan du læse om barselsforsikring 

Orlovens længde og genoptagelse af arbejdet

Som mor kan du få dagpenge i 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen kan du holde 14 ugers barselsorlov med dagpenge (heraf er de 2 første uger pligtige).

Som far kan du holde 2 ugers fædreorlov med dagpenge.

Hertil kommer 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som forældrene kan dele mellem sig.

Selvstændige kan vælge at holde orlov på fuld tid eller på halv tid. Halv tid udregnes i forhold til det antal timer, du har oplyst i ansøgningen om barselsdagpenge til Udbetaling Danmark. Ønsker du at holde din virksomhed kørende på nedsat tid under orloven, er det således en mulighed.

6 5 Vurder indholdet