Djøf

Drift af selvstændig virksomhed

Er du selvstændig? Eller overvejer du at blive det? Læs mere om livet som selvst��ndig djøfer. Find satser, forslag til kontrakter og samlet overblik over støttemuligheder og frister.

Hvornår er du selvstændig?

Det kan være, at du kalder dig freelancer, konsulent, free agent, selvstændig eller noget helt andet, der fortæller, at du ikke er i et fast ansættelsesforhold. For overskuelighedens skyld bruger vi betegnelsen selvstændig.

Når du arbejder på den måde, er det meget vigtigt i hver enkelt samarbejdsrelation at afklare, om du rent faktisk udfører arbejdet som selvstændig. Det har nemlig afgørende betydning i forhold til SKAT, arbejdsløshedsdagpenge, barsels- og sygedagpenge, opsigelse af samarbejdet med kunden, konkurssituationer mv.

Følgende parametre taler for, at du er selvstændig:

 • Du udfører opgaverne for at tjene penge, men har risiko for at lide et tab.
 • Du tilrettelægger selv dit arbejde.
 • Du har indtægter fra flere kunder og samarbejdspartnere.
 • Du arbejder sideløbende for flere kunder.
 • Dit honorar afregnes ved opgavens afslutning eller ved opnåelse af delfaser.
 • Du skal ikke nødvendigvis udføre arbejdet personligt, men er frit stillet til at antage underleverandører.
 • Du er erstatningsansvarlig for, at arbejdets kvalitet er i orden.
 • Du har egen arbejdslokalitet og betaler selv udgiften.
 • Du bruger egne arbejdsredskaber – pc, telefon mv.
 • Du er momsregistreret, og dine kunder betaler efter faktura.

Hvis du kan svare bekræftende på alle de oplistede parametre, er der ingen tvivl. Så har du status som selvstændig i forhold til SKAT, a-kasse og lovgivning i øvrigt.

Kan du derimod ikke svare ja til alle punkter, befinder du dig muligvis i en gråzone og bør kontakte Djøf, a-kassen og SKAT for at få en konkret vurdering af din status. Ligger du i gråzonen, risikerer du at komme i klemme i forhold til myndighederne, så det er meget vigtigt, at du sikrer dig en klar profil enten som selvstændig eller som lønmodtager.  

Læs mere om, hvad det indebærer at være selvstændig på SKATs hjemmeside. Siden er målrettet nyetableret selvstændige.

Læs endvidere på Akademikernes A-kasse

Satser

Som selvstændig skal du indgå aftaler med både kunder og underleverandører om levering af ydelser. Sørg altid for at indgå skriftlige aftaler, hvor det står klart, hvilken ydelse der skal leveres, prisen på det udførte arbejde, hvilke tidsfrister I har aftalt, samt hvor arbejdet skal udføres.

Når du fastsætter dit honorar, er der mange forhold, du skal huske at tage med i regnestykket. 

Djøf har ikke en fast vejledende sats for selvstændige. Men når du fastsætter dit honorar som selvstændig eller freelancer, skal du huske, at honoraret skal kunne dække alt det, der er inkluderet, når man har en fast løn, dvs. pension, ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, barsel, administration samt ledige perioder mellem opgaverne.

Ud fra en beregning heraf, har Djøf Privat fastsat en vejledende beregningsfaktor for honorarlønnede opgaver svarende til to gange den timeløn, som ydes til en tilsvarende fastansat medarbejder i den pågældende branche. Se mere om løn på Djøfs lønsider.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har faste udgifter fx til leje af lokaler, kontorhold, ansatte m.v., skal disse omkostninger forholdsmæssigt tillægges beregningsfaktoren. 

Foredragstakster

Takster for akademikere - gældende fra 1. april 2017 

 • A. Takst for foredrag/forelæsning: Pr. lektion á 45-60 minutter pr. påbegyndt time: 2.688 kr.
 • Honorering for deltagelse i efterfølgende diskussion og lignende: 30 % af satsen under A pr. påbegyndt time 807 kr.
 • Honorering for udarbejdelse af skriftligt materiale: Udarbejdelse af skriftligt materiale honoreres særskilt forudsat, at der er indgået en aftale på forhånd såvel om at tilvejebringe skriftligt materiale som om vederlaget for at udarbejde det.
 • Dækning af omkostninger: Udgift til materiale bliver godtgjort særskilt.
 • Befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge: Der ydes befordringsgodtgørelse (1. klasse) samt time- og dagpenge (højeste sats) efter de for statstjenestemænd gældende regler.

 

Kontrakt

Tag udgangspunkt i Djøf selvstændig konsulentaftale, når du som selvstændig skal indgå en kontrakt med en kunde eller samarbejdspartner. Slet de vilkår i dokumentet, der ikke er relevante for dig.

Djøf selvstændig konsulentaftale 

Djøf selvstændig konsulentaftale - engelsk version

Ejerskifte

Overvejer du at købe en veletableret virksomhed ved ejerskifte, eller står du foran ejerskifte af din virksomhed. Læs mere på Ejerskifte Danmark. Læs om Ejerskifte Danmark her.

Benyt desuden online-værktøj til planlægning af din virksomheds fremtid.

 

 

 

Hjælp til opstart og drift af virksomhed

Du kan løbende få gavn af at tale med forskellige eksperter om fx retningslinjer og regler - både når din virksomhed etableres, og undervejs når du støder ind i udfordringer og udviklingsmuligheder.

Opstart 

Når du har besluttet, at din virksomhedsidé er flyveklar, er det tid til at angribe den formelle side af virksomhedsetableringen. Det er vigtigt, at du planlægger etableringen ordentligt - både for slutresultatets skyld og for at minimere de begyndervanskeligheder, du kan støde ind i.

For eksempel er det vigtigt at vælge en passende dato for virksomhedens registrering. Registreringsdatoen har bl.a. betydning, hvis du starter som selvstændig, mens du har et lønmodtagerjob. Det skyldes, at du kun må drive selvstændig virksomhed under ansættelsen, hvis det på forhånd er aftalt med din arbejdsgiver.

Der er også en række formelle krav til virksomhedens indberetninger, som skal overholdes. Læs mere om frister, som du skal have styr på i forhold til moms, skat, dagpenge m.m.

Her kan Erhvervsstyrelsen og SKAT oversigt og SKAT tjekliste være nogle af de instanser, du får brug for at kontakte. Det er også via deres hjemmesider og virk.dk, at du kan indberette en række oplysninger om din virksomhed og hente nyttige informationer om andre virksomheder.

Portalen Startvækst er et godt sted at få råd og vejledning. Det gælder både i de formelle spørgsmål og, hvis du leder efter arrangementer og kurser for selvstændige. Endvidere ligger der en veludbygget Guide til at starte ny virksomhed på portalen, som både kan gøre opstartsfasen og den løbende udvikling af virksomheden lettere at håndtere.

Støttemuligheder 

Få en oversigt over hvem der kan være interessant at tage fat i, hvis du lige er startet som selvstændig, eller hvis du gerne vil have sparring på, hvordan du får skabt mere vækst i din virksomhed.

Hvem
Målgruppe Ydelser Hvor
Erhvervscentre Dig som overvejer eller lige er startet som selvstændig.

Her kan du typisk få opstartsrådgivning og deltage i startup møder/kurser. Du kan som regel møde specialister inden for jura og økonomi, som du kan få gratis rådgivning af.

- Erhvervscenter rådgiver virksomheder i dette
- De er bindeled til væksthuse 
- Man kan komme ind til dem omkring vejledning, coaching med mere i forhold til virksomhed
- Herudover tilbyder Greve som nogle af de eneste en iværksætteruddannelse, som forløber over 12 aftenener, hvor man kommer rundt om det at drive virksomhed

Læs mere om Greves iværksætterudannelse her

Kontakt det lokale erhvervscenter i din kommune.

Iværksætterhuset Dig som overvejer eller lige er startet som selvstændig.
Her kan du få  gratis og individuel vejledning fra en ekspert til konkrete udfordringer. Det kan fx være en jurist, revisor eller en startupkonsulent, der kan klæde dig på i forhold til det administrative.

Rådgiver også om hvilke eksperter eller rådgivere, der er relevant for netop dig og din virksomhed og holder startup kurser.

De 22 kommuner i hovedstadsregionen er gået sammen om etablering og finansieringen af Iværksætterhuset

 

Væksthus

Etablerede iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale.

Du kan få uvildig sparring og blive udfordret på forretningsudvikling og vækstmuligheder.

Få rådgivning inden for: patentrettigheder, vurdering af eksportmuligheder, salg og markedsføring, ledelse, økonomi og finansiering. 

Væksthuset samarbejder med andre private og offentlige aktører, og kan derfor henvise dig for at sikre vækst i din virksomhed.

Regionerne
Der er i alt fem Væksthuse i Danmark – 1 i hver region.

Væksthusene blev etableret af Erhvervsstyrelsen i 2007. Væksthusene yder sparring og kortlægger vækstmuligheder for virksomheder med ambitioner om vækst.

Hvert år hjælper Væksthusene cirka 4.000 virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale.

Startvækst Dig som overvejer at starte som selvstændig eller som allerede er i gang og som ønsker input til vækst.

Startvækst tilbyder dig online værktøjer som fx:

 • Iværksættertest
 • Forretningsplan
 • Innovationstest
 • Din digitale konkurrenceevne

Find templates til:

 • Din forretningsplan
 • Dit etableringsbudget
 • Din vækststrategi
 • Din markedsføringsplan

Du kan også finde gratis arrangementer om skat, salg, CSR mv.

Portal Startvækst som er drevet af erhvervsstyrelsen.
Vækstfonden Dig som har en virksomhed, der er godt etableret og som har brug for likviditet til at udvide.

Vækstfonden investerer i opstartsvirksomheder, der har et stort vækstpotentiale.

De kan yde lån og kautionere for små og mellemstore virksomheder, der har fornuftige vækstplaner.

Vækstfonden har desuden en oversigt over diverse kapitalfonde

Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder.

De stiller kapital og kompetencer til rådighed via kautioner, lån og investeringer til små og mellemstore virksomheder.

Eksportkreditfonden Dig som har en virksomhed, og som har brug for kapital til fx at udvide din produktion, eller lignende.
Eksportkreditfonden kan blandt andet kautionere for lån til din virksomhed, så du kan lave de nødvendige investeringer i anlæg mv.

De kan stille økonomisk sikkerhed, og kan også indgå i et samarbejde med din bank.
EKF er ejet og garanteret af den danske stat, men Eksportkreditfonden drives som en finansiel virksomhed.
Fonden for Entreprenørskab  Dig som er studerende eller ph.d. studerende og indskrevet på en videregående uddannelse i Danmark Fonden for Entreprenørskab støtter studerende og ph.d. studerende med mikrolegater til finansiering af opstart af virksomhed Du kan lære mere om Fonden for Entreprenørskab og hvordan du søger mikrolegater på deres hjemmeside

Moms, skat, dagpenge og afgifter

Moms 

Afhængig af din virksomheds omsætning skal du afregne moms hvert halvår eller hvert kvartal. Dog skal der afregnes moms hver måned, hvis din virksomhed har en årlig omsætning over 15 mio. kr.

Når du starter din virksomhed, bliver du automatisk bedt om at afregne moms hvert kvartal. Efter det første år, når SKAT har vurderet størrelsen på din omsætning, kan afregningsfrekvensen blive ændret til halvårlig.

Momsafregning - kvartalsvis:

Marts måned
Juni måned
September måned
December måned

Her kan du se datoerne hos SKAT

Momsafregning - halvår:

1. september
1. marts

SKAT

Er din virksomhed et enkeltmandsfirma med dig selv som eneste ansatte, vil SKAT sende dig 10 girokort til afregning af B-skat, som du skal indbetale hver måned, undtagen i juli og december. Har du ansatte, skal du afregne deres A-skat senest den 10. i hver måned.

Dagpenge

Har du selvstændig beskæftigelse som bierhverv, og er du på supplerende dagpenge, skal du selvfølgelig også være opmærksom på fristerne for aflevering af dagpengekort.

Andre afgifter - punktafgifter

Beskæftiger din virksomhed sig med import eller fremstilling af varer, skal der betales punktafgift for en lang række produkter, fx alkohol eller sukker. Disse afgifter skal, sammen med miljøafgifter, afregnes den 15. i hver måned.

 

Brug et Væksthus 

På startvækst kan du se hvad de regionale væksthuse tilbyder af arrangementer.

Husk, at der er en række formelle krav til virksomhedens indberetninger, som skal overholdes. Her kan du læse mere om de frister, du skal have styr på i forhold til moms, skat, dagpenge, m.m.

InnoFounder-ordningen

InnoFounder (tidligere Iværksætterpilotordningen) er et tilbud til nyuddannede fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at øge andelen af innovative iværksættere.

Hvad får du som InnoFounder?

Under iværksætterforløbet får du:

 • Personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé
 • Et månedligt stipendium på 15.000 kr. i op til 1 år
 • Et særligt engangstilskud på op til 35.000 kr. til brug for særlige udgifter fx leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype
 • Adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé.

Hvem kan blive InnoFounder?

For at komme i betragtning til InnoFounder-ordningen skal du være tæt på at færdiggøre dit studie eller have været færdiguddannet inden for de seneste 12 måneder med en offentlig videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse.

Det kan være en bachelor, fx akademi- og professionsbachelor, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser eller universiteter. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke med i ordningen.

Søg som et team

Det er også muligt at søge som et team sammen med op til to andre. Ansøgerne behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal alle opfylde kravene til InnoFounder-ordningen..

Hvordan bliver ansøgningen vurderet?

Alle ansøgere, uanset uddannelsesbaggrund, vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Om der et marked for iværksætterideen eller om det vil opstå?
 • Om iværksætterideen kan realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse?
 • Om iværksætterideen bygger på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden?
 • Om realiseringen af iværksætterideen kan skabe job?
 • Hvilke erfaringer og kompetencer ansøger har med iværksætteri?
 • Om det er klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen?

Altså, kort og godt, om ideen har markedspotentiale, er skalérbar, har innovationshøjde, kan skabe job, gennemføres af kompetente folk, og om der kan tjenes penge på den over tid.

Hvordan søger du?

Der er årligt 1 til 2 ansøgningsrunder, hvor du kan søge om optagelse på ordningen. Du skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema på ansøgningsportalen E-grant. Vi anbefaler, at du læser ordningens retningslinjer grundigt, inden du udfylder ansøgningen.

Fristen for næste ansøgningsrunde er den 15. november 2018 kl. 12.00. Ansøgningsproces til InnoFounder

Har du søgt og fået afslag i en runde, er du velkommen til at søge igen i næste runde. 

Tænk længere

Djøf

Analyser: Selvstændige djøfere

Djøf

Vilkår for selvstændige

Djøfbladet

Du har ret til at vide hvad din arbejdsgiver ved om dig

Ny EU-forordning om databeskyttelse kræver, at din arbejdsplads skal åbne din personalemappe og fortælle, hvad den indeholder, hvis du beder om det.

Foto: Thayut Sutheeravut/Shutterstock
Djøf blog

Generalistens mareridt

Spiller du buzzword bingo, når du beskriver dine kompetencer? Måske er du blevet en slags specialist, uden at lægge mærke til det. Jeg er VILD med generalister, - vi skal bare lige målrette kompetencerne en smule…


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent