Djøf

Analyser: Selvstændige djøfere

Bliv inspireret af undersøgelser og facts om andre selvstændige djøfere.

Selvstændige konsulenters værdiskabelse

I undersøgelsen ’Viden der virker – sådan skaber selvstændige konsulenter værdi’, som Rambøll Management har udarbejdet for Djøf og IDA i 2007, defineres selvstændige konsulenter som enkeltmandsfirmaer. Det er kunder fra nogle af disse firmaer, der har givet input til undersøgelsen og dens konklusioner.

I 2007 havde Djøf cirka 425 selvstændige medlemmer. Dette tal er mere end fordoblet, således at Djøf i 2018 har godt 1.300 medlemmer, der er selvstændige.

Selv om undersøgelsen er fra 2007, vurderer vi, at de gevinster, som virksomhederne oplever, ved at benytte selvstændige konsulenter, stadig gælder. Virksomhederne peger på en række fordele:

 • tilførsel af ekspertviden og spidskompetencer
 • ny viden og større spredning af viden mellem virksomheder
 • skræddersyede opgaver
 • fleksibilitet i opgaveløsningen
 • udvidelse af virksomhedens netværk
 • nytænkning/innovation
 • kompetenceudvikling af medarbejderne
 • analytisk kapacitet
 • tæt relation til den selvstændige konsulent, der forholdsvis let kan indgå i virksomhedens kultur og forretningsprocedurer
 • udvikling af virksomheden via tilførsel af den nyeste viden på markedet og ikke mindst markedsfordele og øget vækst.

Her kan du læse hele rapporten fra Rambøll Management

Miniportræt af selvstændige djøfere

I foråret 2014 gennemførte Djøf en undersøgelse om selvstændige og selvstændige advokaters arbejdsvilkår. Vi så nærmere på gruppen – deres  bevæggrunde for at starte selvstændig virksomhed, udfordringer som selvstændig, hvordan de finder deres kunder og meget mere.

 

Undersøgelsen om selvstændige viser blandt andet:

 • 63 % af de selvstændige er mænd og 37 % er kvinder
 • De fleste bliver selvstændige på baggrund af ønsket om større frihed, fleksibilitet og udfordringer
 • De fleste har været lønmodtager i mange år før de tager springet som selvstændig – 29 % har været lønmodtager i mere end 20 år
 • Mange angiver det som en udfordring, at man ikke kan starte op som selvstændig med iværksætterydelse eller dagpenge.
 • Næsten alle de selvstændige advokater (93%) er i advokatbranchen og størstedelen af de øvrige selvstændige(72%) er indenfor konsulent- og rådgivningsbranchen.
 • Godt halvdelen har en personlig ejet virksomhed – resten er etableret i selskabsform
 • 80 % får kontakt med deres kunder via netværk , 34 % får opgaver via deres tidligere lønmodtagerjob og 58 % får opgaver gennem tidligere kunder
 • De største udfordringer er at tiltrække nye kunder (59 %) og administration i forhold til bogføring mv. (32%)

 

Læs rapporten om selvstændige i Djøf 2014

Der er godt 1100 medlemmer i Djøf der er selvstændige og knap 800 der er selvstændige advokater. 

 

Flere djøfere som vækstiværksættere

Djøf har sammen med AC og søsterorganisationerne i Norge og Sverige fået udarbejdet en meget omfattende analyse af akademikere som vækstiværksættere. Som led i analysen har selvstændige medlemmer af Djøf Privat besvaret et spørgeskema.

Rapporten viser populært sagt, at djøferne har vækstfaktor: 

 • Akademikere bliver oftere iværksættere end ikke-akademikere. Til gengæld er akademiske virksomheder på samme niveau som ikke-akademiske når de gælder overlevelse og den andel, der bliver til højvækstvirksomheder.
 • De samfundsvidenskabeligt uddannede udgør knap halvdelen af akademiske iværksættere, og lidt over halvdelen af vækstiværksættere.
 • De samfundsvidenskabeligt uddannede skaber hurtigere og højere vækst end andre uddannelsesretninger.
 • De akademiske højvækstiværksættere har i meget større omfang end ikke-akademikere professionelle ejerskabsformer (fx A/S).
 • De akademiske vækst-iværksættere er i godt 40 % af tilfældene partnervirksomheder, og der er mange flere virksomheder med ansatte blandt partnervirksomhederne.
 • Der er flest mandlige iværksættere blandt både akademikere og ikke-akademikere. Men i forhold til mængden af kvindelige akademikere i samfundet, er der lidt flere kvindelige iværksættere blandt akademikerne.
 • Videnservice tegner sig for 2 ud af 3 akademikervirksomheder. Fremstilling kun for 3 % af akademikervirksomheder. Det er både djøfere, humanister og ingeniører, der foretrækker at etablere sig inden for service. Det rammer samtidig en pæl igennem myten om, at nystartede vidensvækstvirksomheder typisk er højteknologiske fremstillingsvirksomheder, der har opfundet et genialt fysisk produkt. Det er ikke tilfældet. 

Rapporten peger samtidig på en række barrierer for vækst. Det er bl.a. mangel på risikovillig kapital og rigide dagpengeregler, som spænder ben.

Djøf arbejder nu med afsæt i rapporten politisk for at fjerne barriererne og skabe positive tilskyndelser til, at flere djøfere kan starte og vækste egen virksomhed. Et eksempel er at fremme flerejerskab, hvor fx samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige kompetencer kombineres fra begyndelsen. Det bør være et indsatsområde i alle videnskabsparker og incubatorer.

Læs hele rapporten - den danske nationale rapport begynder fra side 44.

Djøfbladet

Du har ret til at vide hvad din arbejdsgiver ved om dig

Ny EU-forordning om databeskyttelse kræver, at din arbejdsplads skal åbne din personalemappe og fortælle, hvad den indeholder, hvis du beder om det.

Foto: Thayut Sutheeravut/Shutterstock
Djøf blog

Generalistens mareridt

Spiller du buzzword bingo, når du beskriver dine kompetencer? Måske er du blevet en slags specialist, uden at lægge mærke til det. Jeg er VILD med generalister, - vi skal bare lige målrette kompetencerne en smule…


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent