Djøf

Ansættelse - offentlig

En international karriere i det offentlige kan typisk gå gennem Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, fra det kommunale eller det regionale område.

Du har mulighed for at blive ansat i en offentlig stilling i udlandet, enten via din danske arbejdsgiver (udstationering) eller via en direkte ansættelse hos en offentlig institution (lokal ansættelse).

Udstationeringer og lokale ansættelser i udlandet sker på forskellige vilkår.

Det skal du særligt tænke på

Hvis du drømmer om en international karriere i det offentlige, er den bedste indgang en offentlig ansættelse her i Danmark. Lav derfor en grundig research før du tager en ansættelse i en offentlig arbejdsplads, og sørg for at sikre dig, at de her udsender medarbejdere til udlandet.

Den offentlige institution, der sender flest ansatte til udlandet er Udenrigsministeriet efterfulgt af Justitsministeriet og en række øvrige ministerier. Derudover er der muligheder for udstationeringer fra det kommunale og det regionale område.

Løn og vilkår

En udstationering vil være en ansættelse på den eksisterende kontrakt, hvilket vil sige at man bibeholder sine løn- og ansættelsesvilkår med et eventuelt udetillæg. Dette betyder også, at man som udstationeret fra en dansk myndighed fortsat vil være omfattet af danske retsregler, og dermed opretholdes de vilkår man er omfattet af i Danmark. Mange medlemmer mener derfor, at der ligger en vis sikkerhed i en udstationering.

Hvis man derimod bliver ansat på lokale vilkår af den udenlandske myndighed, vil man være omfattet af det pågældende lands retsregler, ligesom løn- og ansættelsesvilkår skal forhandles individuelt, medmindre der eksisterer en kollektiv overenskomst, der regulerer disse løn- og ansættelsesvilkår. 

Hvis du som medlem bliver ansat på lokale vilkår i en offentlig stilling, er du velkommen til at benytte dig af vores ordning om et Uni-pasport, hvor du med dette i hånden kan få råd og vejledning om dine kommende løn- og ansættelsesvilkår på  den respektive udenlandske arbejdsplads. 

Hvis du tager ansættelse i de nordiske lande, kan du få hjælp og vejledning hos vores nordiske søsterorganisationer.

Desuden kan du via vores samarbejdsaftale få hjælp fra Deloitte om dine fremtidige skatteforhold. Aftalen giver dig ret til 15 minutters gratis skatterådgivning.

Henvisningsaftale mellem Deloitte og Djøf

Staten

Udenrigsministeriet

I Udenrigsministeriets regi er der to former for ansættelser. Der kan enten være tale om en direkte ansættelse på en ambassade i udlandet eller en udstationering fra Udenrigsministeriet (en såkaldt udestilling). For alle udstationeringers vedkommende er det et krav, at du forud for udsendelsen er ansat hos Udenrigsministeriet. 

Hvis du drømmer om en udstationering fra Udenrigsministeriet, skal du derfor søge om en stilling i Udenrigsministeriet for at komme i betragtning til udestillingerne.    

Direkte ansættelse på en ambassade

En direkte ansættelse på en ambassade sker på lokale vilkår. Det indebærer, at man ikke er omfattet af danske retsregler, og at man ikke kan forlange de overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår, som man kan i Danmark eller ved en udstationering.

Vi vil råde dig til at kontakte os, hvis du bliver lokalt ansat på en ambassade. Vi kan gennemgå din kontrakt med udgangspunkt i dansk lovgivning, men vi har desværre ikke kendskab til udenlandske retsregler. Dog kan du med fordel gøre brug af vores Uni-passport-ordning samt vores øvrige aftaler.

Udstationeret fra Udenrigsministeriet

Hvis du bliver udstationeret fra Udenrigsministeriet – de såkaldte ”udestillinger” – bibeholder du dine eksisterende løn- og ansættelsesvilkår og er fortsat omfattet af AC-overenskomsten. Derudover vil der blive forhandlet et ”udetillæg”, der skal dække en del af de omkostninger, som du vil have til husleje, pasning m.m., hvis du tager din familie med til udlandet. 

Udetillægget er fastsat af Udenrigsministeriet og Moderniseringsstyrelsen og bliver beregnet på baggrund af de udgifter, du vil have, alt afhængigt af om du rejser alene eller medbringer din familie. 

Det er efter aftale mellem Udenrigsministeriet og Moderniseringstyrelsen besluttet, at den udsendte skal aflønnes som specialkonsulent eller chefkonsulent.

En udsendelse fra Udenrigsministeriet kan f.eks. være en stilling i Bruxelles af 2-3 års varighed eller en stilling som ambassadør i en 4-årig periode.

Sekundering fra Udenrigsministeriet

Det er muligt at blive sekunderet fra Udenrigsministeriet. En sekundering består i en ansættelse i Udenrigsministeriet eller en ansættelse i f.eks. et EU-kontor i Bruxelles, som sekunderet af Udenrigsministeriet. 

Lønudgifter afholdes af Udenrigsministeriet, og ansættelsen sker på det lands vilkår, hvor man er sekunderet til. Som sekunderet fra Udenrigsministeriet er man derfor ikke omfattet af de danske retsregler, og ved ansættelse i eksempelvis Bruxelles er man dermed omfattet af belgisk ret. 

Øvrige ansættelser

Øvrige statslige institutioner udsender medarbejdere på ordinære overenskomstvilkår, og en gang i mellem ser vi i djøf-kontrakter, at den ansatte ud over normale løn- og ansættelsesvilkår får Udenrigsministeriets udetillæg.

Derudover findes der særlige former for ansættelser i udlandet:

 • Nordisk Tjenestemandsudveksling
  Varighed - typisk et år eller mindre. Kandidaten skal selv finde en ledig stilling. Arbejdsgiver skal give tilladelse til orlov og skal indstille et udvekslingsprogram til Moderniseringsstyrelsen.
   
 • Nationale eksperter
  Udsendt direkte af arbejdsgiver til Bruxelles. Løn- og ansættelsesvilkår bevares og evt. forhandles et udetillæg som tillæg til den eksisterende løn.
   
 • Ph.d.-ansættelse i udlandet
  Det er muligt, at blive indskrevet som Ph.d.-studerende på udenlandske universiteter generelt og på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. Ansættelse kan ske efter protokollaterne om ph.d.-stipendiater, der er reguleret i bilag 5a og 5b i den statslige AC-overenskomst. Løn- og pensionsvilkår er reguleret i protokollaterne. Du kan med fordel klikke dig ind på Grib Verden og få mere information om at studere ph.d. i udlandet

Det kommunale og regionale område

Flere kommuner og regioner har medarbejdere udsendt til Bruxelles. Medarbejderne er typisk ansat på hhv. kommunal/regional overenskomst på ordinære danske vilkår. Eventuelle hjemrejser, flytning af bohave, udetillæg og lign. skal forhandles individuelt.

Du er velkommen til at kontakte Djøf på djoef@djoef.dk eller tlf.: 33 95 97 00, hvis du skal udstationeres fra en kommune/region og få en snak om løn og vilkår. 

Ud – og hjem igen (repatriering)

Hvis du skal arbejde i udlandet, er det en rigtig god idé, at du og din arbejdsgiver har aftalt målsætninger for dit udlandsophold, allerede inden du tager ud. Med andre ord, hvorfor udstationeres du?, og hvad forventes det, at du kan bidrage med, når du vender hjem igen?
 
Indgår du ikke i dialog med din arbejdsgiver om repatriering, risikerer du nemlig, at det kan være svært at finde dig til rette, når du vender hjem igen.

Djøf er ofte i kontakt med medlemmer, der er frustrerede over, at der er en manglende forståelse for det arbejde, de har lavet i udlandet, og at de i praksis er vendt tilbage til samme stilling, som de forlod.
 
De havde en forventning om, at de ville vende hjem til en stilling med langt større internationalt fokus og en mulighed for fremadrettet at udnytte de erfaringer og nye kompetencer, som de har tilegnet sig.
 
Generelt for disse medlemmer er, at de ikke har drøftet repatriering med arbejdsgiver.
 
Djøf anbefaler derfor, at du og din arbejdsgiver:

 • drøfter målsætningen for din udstationering, inden du tager ud
 • holder en løbende kontakt- og vidensudveksling
 • drøfter karriereforløb om, hvordan du får dine nye kompetencer i spil i organisationen/virksomheden, når du vender hjem

Bliver du ansat i udlandet uden en automatisk tilbagegangsmulighed, er det under alle omstændigheder en rigtig god idé, at du har gjort dig tanker om, hvad din udlandsansættelse kan bidrage med, når/hvis du vender hjem igen.

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent