Djøf

Spørgsmål og svar om de forskellige concours

Få en gennemgang af ansættelsesprøven concours.

Concours giver typisk mulighed for ansættelse ved kommissionen, rådet og parlamentet, men der er også mulighed for ansættelse i andre EU-institutioner, fx EU-Domstolen, Revisionsretten eller i EU's agenturer. Videoen fortæller, hvilke karrieremuligheder EU byder på.

Der findes en lang række forskellige concours, fx concours for generalister, for juristlingvister og for oversættere. Hør om de forskellige concours og hvad det kræver at bestå.

Her kan du se EPSOs seneste PP præsentation om job i EU og concours.

Træningsforløb

I samarbejde med Udenrigsministeriet tilbyder Djøf et træningsforløb, som netop har til formål at forberede dig til concoursens første del, stopprøven. Forløbet finder sted i perioden ultimo marts til medio maj 2017. 

Concours er udskrevet for både generalister og økonomer

EU's personaleudvælgelseskontor, EPSO, har udskrevet concours for generalister og for økonomer.

 • Tilmeldingsperiode for generalister er den 30. marts til 3. maj 2017. Du kan læse mere om generalist concours nedenfor.
 • Tilmeldingsperiode for økonomer er den 20. april til 23. maj 2017.

Concours for generalister

For at gå til concours for generalister skal du som minimum have en bachelorgrad. Du kan gå til concours i løbet af det sidste studieår, men du skal have eksamensbevis i hus inden 31. juli. For at blive ansat som generalist er det ikke en forudsætning, at du har erhvervserfaring.

Hvem kan søge en concours for generalister?

Du skal:

 • Være statsborger i et EU-medlemsland
 • Tale enten engelsk, tysk eller fransk samt et andet EU-sprog (som kan være dit modersmål).
 • Have opfyldt eventuelle militære forpligtelser.

Der er ingen begrænsninger i forhold til hvor mange gange du kan søge concours. Du kan også søge søge flere concours på en gang. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Concours administreres af EU's personaleudvælgelseskontor, EPSO. På deres webside udfylder du en ansøgningsformular og en onlinetest. Testen har til formål at give dig et realistisk billede af dine chancer for at gå videre. Sæt god tid af til ansøgningsformularen - der kan hurtigt gå 3-4 timer med at udfylde den.

Hvordan forbereder jeg mig?

Du kan finde materiale til din forberedelse mange steder på nettet, både hos EU's personaleudvælgelseskontor – EPSO og hos forskellige kommercielle udbydere, fx:

Project Manager fra EPSO giver gode råd til, hvordan du forbereder dig til concoursen:

Hvordan foregår adgangsprøven til generalistconcours?

Den første del af adgangsprøven består af en computer-baseret stopprøve. Prøven afholdes i alle medlemslande og i en række byer uden for EU.

Får du point nok i stopprøven, går du videre til indbakketesten, som også er en computer-baseret test. Hvis du også her får point nok, kommer du videre til sidste del, som foregår på et assessment center i Bruxelles eller Luxembourg.

Første del: Stopprøven

Stopprøven er på dansk og består af tre multiple choice-opgaver. Du skal  

 • gennemskue indholdet af en række korte tekster (verbal forståelse),
 • gennemføre talbehandling (numerisk forståelse), og
 • finde den underliggende systematik i nogle abstrakte opgaver (abstrakt forståelse). 

Stopprøven kræver ikke specifikt kendskab til EU-forhold. Hvis du får point nok, går du videre til indbakketesten.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har bestået. Kontakt venligst Lone Grevy lgo@djoef.dk. Der kan nemlig blive mulighed for hjælp til kompetenceudvikling, så du lettere kommer videre i forløbet.

Så gå op igen næste gang concoursen udskrives. Der er ingen begrænsning på, hvor mange gange, du kan gå op, og det er i sig selv en god træning og erfaring, som du også kan bruge i andre sammenhæng.

Anden del: Indbakketesten

Prøven består af 15-20 spørgsmål, som skal besvares ud fra viden indhentet i en indbakkes omfattende mails, vedhæftede dokumenter o.l. Indbakketesten foregår på et af EU's hovedsprog (engelsk, tysk eller fransk).

Her er det vigtigt at demonstrere indsigt og forståelse i EU. Får du point nok i indbakketesten, går du videre til den afsluttende del af prøven.

Tredje del: Afsluttende prøve på assessment center

Den sidste del af prøven foregår på et assessment center i Bruxelles. Prøven tager en hel dag og består af løsning af en konkret case, gruppeøvelser og interviews.

Består du prøven, kommer du på reservelisten, som er den database, EU-institutionerne rekrutterer fra. Hør om processen efter en bestået concours.

Concours for danske juristlingvister

Juristlingvister arbejder både ved EU Domstolen, Parlamentet og Rådet.

Adgangsprøven ligner concoursen for generalister, men er knap så omfattende og har mere fokus på sproglige kompetencer.

Det er et krav, at ansøgeren har:

 • en fuld kandidatgrad som enten cand.jur. eller cand.merc.jur., og  
 • gode sprogkompetencer i dansk samt i et af EU's hovedsprog (engelsk, tysk eller fransk) og derudover i et andet EU-sprog

Ved EU-Domstolen kan sprogkravene variere alt efter det konkrete behov.

Erhvervserfaring er ikke et krav, men alt efter mængden af ansøgere kan det medtages i vurderingen.

Selve adgangsprøven indledes med en elektronisk sprogtest på et prøvecenter i Danmark. De kandidater, der består sprogtesten, vil blive indkaldt til et senere, og mere omfattende, udvælgelsesforløb i et assessment center i enten Bruxelles eller Luxembourg.

Ansættelses ved EU-Domstolen for danske jurister

Concours for danske oversættere 

Det er en betingelse for at tilmelde sig prøven, at du har:

 • gennemført en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (bachelorgrad) inden for sprog, samfundsfag, humaniora eller andre relevante uddannelser
 • gode sprogkundskaber, som udover dansk også omfatter to andre EU-sprog, hvoraf det ene skal være et af hovedsprogene (engelsk, tysk eller fransk).

Der er ikke krav om erhvervserfaring.

Få mere at vide om concours

Du er velkommen til at kontakte Lone Grevy, dk¤djoef¤lgo eller Ann Grøndahl Larsen, dk¤djoef¤anl hvis du har spørgsmål om concoursen.

 

 

Jeg lavede en masse regne- og sprogøvelser inden stopprøven. Det er som med sudoku – det hjælper at øve sig. Jeg finkæmmede Kommissionens hjemmesider, så jeg havde tjek på alt fra Traktaten til fødevareloven og relevante EU-programmer.
Nicolaj Ting Mortensen
Nicolaj Ting Mortensen Political Administrator, Tast Force on the UK
Jeg har aldrig fortrudt den tid, jeg lagde i at forberede mig til de forskellige concours-prøver. Jeg har lært noget hver gang, selvom visse dele var ved at drive mig til vanvid. Hvis det lyder tillokkende, kan jeg kun anbefale, at du prøver – du skal bare være indstillet på at gøre en indsats.
Stina Soewarta
Stina Soewarta Repræsentationschef for EU-Kommissionen i Danmark

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent