Djøf

Ansættelse i EU

En stor del af EU's stillinger besættes via den centraliserede ansættelsesprocedure concours, men der er naturligvis også andre veje til job og praktikplads i EU's institutioner og organer.

I EU's institutioner og agenturer er der ca. 47.000 ansatte. Den væsentligste gruppe blandt EU's ansatte i institutionerne - der tæller mere end 39.000 poster - er fastansatte funktionærer (tjenestemænd), som er opdelt i tre hovedkategorier:

  • Administratorer (AD), der normalt forudsætter en akademisk uddannelse
  • Sprogfolk - tolke, oversættere, sprogrevisorer og sprogkyndige jurister - (ADL), der forudsætter sproguddannelse på universitetsniveau
  • Assistenter (AST), der arbejder som sagsbehandlende kontorfunktionærer eller i støttefunktioner

Fastansættelse i EU's institutioner er som altovervejende hovedregel betinget af en forud bestået udvælgelsesprøve (concours), der afholdes af EPSO, EU's fælles kontor for personaleudvælgelse.  

Af andre ansættelsesformer findes kontraktansatte, midlertidigt ansatte, vikarer, offentlige kontrakter, udstationerede nationale eksperter og praktikophold.

Læs mere om EU´s institutioner, EU´s agenturer og de forskellige ansættelsesformer på Den Europæiske Unions hjemmeside.

Se Daniela Cervova fra EU's personaleudvælgelseskontors præsentation om EU karrieremuligheder.

Djøf arbejder for flere danskere i EU

Beslutninger, der træffes i EU, påvirker Danmark på mange måder. Derfor er det vigtigt, at der er ansat danskere i EU.

Djøf har sammen med repræsentanter blandt andet fra Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Finansministeriet, og DI deltaget i en analysegruppe med det formål at fremme flere danske ansættelser.

Gruppen har udarbejdet 27 anbefalinger, der skal være med til at øge antallet af danskere ansat i EU samt allerede iværksatte tiltag. 

Opfølgning på anbefalinger til fremme af danske ansættelser i EU

Tænk længere

Djøf

Spørgsmål og svar om de forskellige concours

Djøfbladet

Træn med eliten til EU-prøven

Danske djøfere interesserer sig ikke for EU’s ansættelsesprøve. Nu tilbyder Udenrigsministeriet og Djøf et træningsforløb, som eliteuddannelsen École Nationale d’Administration står for. Det er gratis, og en bachelor er nok.

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Thomas, kan du ikke lige dæmpe dig?

Mange medlemmer henvender sig til mig, fordi de føler, at de skal lave om på sig selv, for at passe ind i et job. Det er ikke holdbart. Man bliver sjældent glad og det er et enormt pres at lægge på dig selv.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent