Djøf

Ansættelse - privat

Dine arbejdsvilkår kan variere, alt efter om du bliver udstationeret eller bliver ansat i en udenlandsk virksomhed.

Udstationering eller udlandsansættelse?

Der er typisk to måder, hvorpå du kan arbejde for en privat virksomhed i udlandet. Den ene er at blive udstationeret af en dansk virksomhed, mens den anden er, at du bliver ansat af en udenlandsk arbejdsgiver. 

Udstationering sker oftest ved, at du bliver udsendt fra et allerede eksisterende ansættelsesforhold, imens du ved lokal ansættelse oftest har været igennem en ansættelsesproces ved den udenlandske arbejdsgiver.

Når du bliver udstationeret, er der traditionelt set tale om, at du udsendes til udlandet for at udføre dit arbejde i en tidsbegrænset periode. Udstationeringen har oftest som minimum en længde på et år.

Udstationeringen reguleres i henhold til danske regler – og arbejdsgiver sørger for bolig, bil, og andre fornødenheder. Desuden er der givet mulighed for en automatisk tilbagegang til en stilling i Danmark. Djøf ser dog en stigning i udstationeringer, hvor medarbejderen ansættes på lokale vilkår. Det betyder, at du ikke ansættes efter danske regler, men efter de regler der er gældende i udstationeringslandet.  

Lønniveau m.v. reguleres også i henhold  til lokale lønninger, hvorfor det oftest er langt mindre gunstigt at blive ansat på lokale vilkår. Da leveomkostninger og beskatning ofte er lavere end du er vant til, betyder det dog ofte, at du har uændrede eller forbedrede leveomkostninger i forhold til Danmark.

Ved udlandsansættelse arbejder du i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver på samme vilkår som arbejdslandets egne borgere. Her vil der typisk ikke være tale om en tidsbegrænsning i ansættelsesforholdet. Du skal som hovedregel selv stå for at arrangere bopæl og andre fornødenheder i forbindelse med din flytning. 

Forslag til udstationeringskontrakt

Hvor skal du begynde?

Hvis du ønsker at starte en international karriere, er det en god ide at starte med at undersøge dine muligheder for at blive udstationeret, der hvor du allerede er ansat. Det er nemlig oftest lettere at blive udstationeret af det firma, som du allerede arbejder i. 

Almindeligvis vil arbejdsgiver gerne se dig an, før du udsendes. Undersøg om din arbejdsgiver har datterselskaber eller afdelinger i udlandet. Hvis det er tilfældet, kan du gå i dialog med arbejdsgiver om mulighed for at blive udstationeret. Før du gør dette, bør du have gjort dig tanker om, hvorfor du gerne vil udstationeres, og hvorfor du mener, at din arbejdsgiver vil drage fordel af at udstationere netop dig.

Hvis der ikke er mulighed for, at du kan udsendes, eller at din arbejdsgiver ikke har udenlandske afdelinger, kan du altid søge ansættelse i virksomheder, hvor der er mulighed for udsendelse.

Ønsker du at søge job direkte hos arbejdsgivere i det land, du vil udstationeres til, kan du ofte finde nyttigt materiale på ambassadens danske hjemmesider. For job indenfor EU kan du også finde hjælp på EU’s jobformidlingside.

Du er meget velkommen til at kontakte Djøf for hjælp til din jobsøgningsproces. Du kan også læse mere om jobsøgning i udlandet.

Ud – og hjem igen (repatriering)

Hvis du skal udstationeres, er det en rigtig god idé, at du og din arbejdsgiver har aftalt målsætninger for din udstationering, allerede inden du tager ud. Med andre ord; hvorfor udstationeres du, og hvad forventes det, at du kan bidrage med, når du vender hjem igen? 

Indgår du ikke i dialog med din arbejdsgiver om repatriering, risikerer du nemlig, at det kan være svært at finde dig til rette, når (hvis) du vender hjem igen.

Djøf er ofte i kontakt med medlemmer, der er frustrerede over, at der er en manglende forståelse for det arbejde, de har lavet i udlandet, og at de i praksis er vendt tilbage til samme stilling, som de forlod. 

De havde en forventning om, at de ville vende hjem til en stilling med langt større internationalt fokus og en mulighed for fremadrettet at udnytte de erfaringer og nye kompetencer, som de har tilegnet sig.

Generelt for disse medlemmer er, at de ikke har drøftet repatriering med arbejdsgiver.

Djøf anbefaler derfor at du og din arbejdsgiver:

  • Drøfter målsætningen for din udstationering, inden du tager ud
  • Holder en løbende kontakt- og vidensudveksling
  • Drøfter karriereforløb om, hvordan du får dine nye kompetencer i spil i organisationen/virksomheden, når du vender hjem

Bliver du ansat i udlandet uden en automatisk tilbagegangsmulighed, er det under alle omstændigheder en rigtig god idé, at du har gjort dig tanker om, hvad din udlandsansættelse kan bidrage med, når/hvis du vender hjem igen. 

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent