Hvor finder jeg 15 håndboldmål i en fart?

Morten Michaelsen er idræts- og fritidskonsulent og har kun få akademiske kolleger i det daglige. Til gengæld deler han erfaringer og gode idéer i et fagligt netværk med 80 kolleger fra andre kommuner.

”Jeg tror, alle i netværket er enige om, at det er vigtigt, at vi kan bruge den kollegiale sparring, som vi mangler i dagligdagen, fordi vi næsten alle sidder i små enheder med én eller ganske få akademiske medarbejdere,” siger Morten Michaelsen, der i øjeblikket er formand for netværket.

Ring og få gode råd

Fritidssamrådet er et netværk, hvor medlemmerne hjælper hinanden på mange niveauer. Samrådet holder fire medlemsmøder om året samt en årlig konference, og derudover trækker medlemmerne på hinanden i dagligdagen.

”Det vigtigste er, at man kan ringe og spørge hinanden til råds. Det kan være et spørgsmål om at låne en masse håndboldmål af nabokommunerne, når vi har store stævner, eller høre om andres erfaringer med at anlægge en ny løberute. Eller et spørgsmål om ny politik eller tolkning af folkeoplysningsloven,” fortæller Morten Michaelsen.

Start et netværk som forening

Han anbefaler at organisere netværk kommunerne imellem, hvis de ikke allerede findes på ens fagområde.

”En god måde at gøre det på er ved at danne en forening, for det kræver, at man laver nogle vedtægter, et formål og et årshjul. Samtidig er man nødt til at være skarp på, hvordan man afgrænser netværket, så det giver faglig mening og identitet,” siger Morten Michaelsen.

Netværk i Djøf

Er du medlem af Djøf, kan du deltage i et af vores netværk, hvor en konsulent i samarbejde med netværket planlægger og gennemfører møderne.

Du kan også bruge Djøf til at starte et selvkørende netværk og bruge vores erfaringer med at få netværk til at fungere.