]]>

Ombord som ny i en organisation

Hvad skal der til for at lykkes som ny på en arbejdsplads? Få et forspring med en erfaren mentors bedste råd. Vær nysgerrig på det uformelle, hvad der ses som succeser og de sociale spilleregler i din organisation.

Kære mentee

Du er lige ankommet til din nye arbejdsplads. Du har fået tildelt et afgrænset rum, opgaver og arbejdsredskaber. Du har trykket hånd med en masse, nye kolleger. Du får fortællinger og alverdens oplysninger med dig. Dit mentale harddrive er på overarbejde. Hvordan sorterer du i, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt? 

Onboarding i den nye organisation

Hvilken viden har du brug for nu, og hvilke erfaringer skal du gøre dig for at blive en stærk organisatorisk borger? Du vil sikkert gerne både kunne navigere sikkert og skabe resultater i din nye organisation.

Først og fremmest har du et stærkt udgangspunkt. Du er allerede ombord. Du er blevet inviteret ind i organisationen. Selvom du er den nye, er der gjort plads til dig, og det forventes, at du deltager. 

Hvordan du deltager, er op til dig selv og din personlige stil. For det er vigtigt, at du er tro mod dig selv og fremstår autentisk i dine nye omgivelser. 

Det handler om at afkode de formelle og uformelle spilleregler og afstemme dine opgaver og forventninger klart. Her er et par fif:
 

Udforsk din nye stamme

At komme ombord som ny i en organisation kræver, at du sætter dig selv i spil og viser en interesse for dine nye omgivelser. Det kan godt være en kende grænseoverskridende. Din tilgang er vigtig:

Tag de undersøgende briller på

Se dig selv som en krydsning mellem Dr. Livingstone, Columbus, Bourdieu og Sherlock Holmes, der er på opdagelse i et ukendt land. Du har til opgave at kortlægge organisationens landkort og stammekultur - ganske uformelt.

Knyt dine opgaver til virksomhedens raison d’être 

Vær nysgerrig på, hvad der skal til for at lykkes her. Aflæs, hvad der skaber værdi for din organisation. Er det fx at rydde op eller skabe udvikling? Hvor er der knappe ressourcer? Sørg for at knytte dig selv og dine opgaver til organisationens raison d'être.

I det daglige kan små konkrete observationer mellem kolleger og chefer være nyttige ledetråde. Måden kollegerne taler sammen på, måden man mødes, hvad fejrer man? Og hvad tales der ikke om? 

Observér succeser

Hvordan lykkes dine kolleger? Anerkend det, de gør, og prøv at afkode, hvad det er, de gør godt. Godt er altid afhængigt af konteksten: Nogle steder er proces vigtigere end resultat. Andre steder er det vigtigst at komme i mål. For andre er det vigtigt at skabe fortællinger om resultatet. Lur det og prøv det af. 

Skab relationer 

Skab relationer til dem, som har været på arbejdspladsen længe. Aftal at drikke kaffe eller spise frokost. Invitér dig selv med på møder og opgaver og meld åbent ud, at du ønsker at være med for at lytte og lære.  

Vær proaktiv og åben

Byd ind og sig ja. På den måde får du flest informationer og mulighed for feedback. Hvis der ikke er opsat et formelt introforløb til dig med tutor, så efterspørg det eller læg nogle faste statusmøder med din chef og nærmeste kolleger. På den måde får du en fornemmelse af, om du er på rette kurs. 

Stigende accept

Måske lykkedes det ikke i første omgang at finde Nilens kilder, og måske oplever du, at det er butleren, der er morderen, men den slags oplevelser kan du bruge til at navigere efter i fremtiden.

Med din undersøgende tilgang gør du dine kolleger nysgerrige på dig. Din viden bliver stadig større, og du får støt og roligt en større klarhed over din rolle. Du vil mærke en stigende accept fra dine kolleger ved, at du prøver at undersøge og tilpasse dig deres virkelighed. 


Kærlig hilsen

din mentor


Artikel: Hvilken karrieretype er du? 

Bliv mentor

Få en mentor