]]>

Vind tillid fra start

Det første møde mellem mentor og mentee er afgørende for, om forløbet bliver udbytterigt. For at skabe fundamentet for en god relation gælder det om at vinde tillid fra start.

Vind tillid fra start

Det første møde mellem mentor og mentee er afgørende for, om forløbet bliver udbytterigt. For at skabe fundamentet for en god relation gælder det om at vinde tillid fra start. 


At vise tillid skaber også tillid, så jo mere du giver af dig selv, jo mere får du igen. Er du bevidst om dit nonverbale såvel som verbale sprog, kan du skabe en positiv kontakt fra start. Det første skridt er at lære hinandens personlighed lidt bedre at kende. Bare det at arbejde sammen skaber en samhørighed. I jeres første samtale kan I fx undersøge, hvad I har tilfælles. Det kan fx være med arbejdslivet som omdrejningspunkt.
 

Sådan gør du

  1.  Vær nysgerrig. Spørg fx: ’Hvad fik dig til at melde dig til mentorprogrammet?’ og ’hvad har bragt dig derhen, hvor du er nu i dit arbejdsliv?’

  2. Find 5 ting, I har tilfælles. 

  3. Tegn fortællingen om den anden: Det kan fx være fortællingen om din karrierevej eller rolle i organisationen. Den ene person fortæller om sig selv, mens den anden tegner. Mentee starter med at fortælle, mens mentor blot lytter og tegner. Gør det simpelt med mind map, streger, pile og tændstiksmænd. Byt derefter.

Lær mere

Video: "Det første møde"
Artikel: 6 fokuspunkter for mentorsamtalen
Artikel: Lyt for at lære
Artikel: Det gode spørgsmål