]]>

Refleksion i stilhed

Brug stilhed aktivt, når mentee er uafklaret om sin situation, har svært ved at sætte ord på eller finde hoved og hale i sine udfordringer.

Refleksion i stilhed

Brug stilhed aktivt, når mentee er uafklaret om sin situation, har svært ved at sætte ord på eller finde hoved og hale i sine udfordringer.

Med denne øvelse i fire trin bliver mentee opfordret til at gå ind i sig selv. Formålet er at mentee bliver mere afklaret og tydelig omkring, hvad problemet eller udfordringen egentlig handler om. Metoden er ganske enkelt en styret tid til refleksion i stilhed i 4 trin.

Det er en opfordring til at bruge stilheden til at tænke efter. Metoden skal gerne føre til, at mentee selv finder frem til, hvad der er kernen i udfordringen. Dermed er mentee godt i gang med at forholde sig til situationen og sine muligheder for handling.*

Tid til refleksion i stilhed i 4 trin 

  1. Giv mentee 2 minutter til at fortælle om udfordringen og giv bagefter 2 minutter til refleksion i stilhed. Husk, at der intet siges i refleksionsrunden – hverken af mentor eller mentee.

  2. Mentee får nu 1 minut til på ny at fortælle om udfordringen igen og 1 minut til refleksion i stilhed.

  3. Giv nu mentee ½ minut og sig, at udfordringen skal formuleres som en overskrift. Begge bruger derefter ½ minut til at tænke over, hvad det er for en proces, som mentee har været igennem.

  4.  Afslut med en åben refleksion, hvor mentor og mentee deler deres oplevelse af øvelsen. Skabte stilheden afklaring hos mentee?

Det er ikke en gættekonkurrence, og agerer mentee sådan på øvelsen, har refleksionen ikke ført tilstrækkelig indsigt med sig. Er det tilfældet, er det bedre at tage hul på en mere systematisk afklaring.


Lær mere

Metoden er inspireret af Nancy Kline, som har særligt fokus på, hvordan vi kan bruge stilhed til at skabe refleksion Timetothink.com