]]>

Lyt for at lære

I de mest succesrige mentorforløb doserer mentor sin taletid og lytter for at lære.

Lyt for at lære

I de mest succesrige mentorforløb doserer mentor sin taletid og lytter for at lære.

Lytning som færdighed

Forskning viser, at de bedste mentorer oftest kun taler 20% af tiden i samtaler med deres mentees. I de mest udbytterige mentorforløb doserer mentor altså sin taletid, hvorved lytning i høj grad praktiseres. Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de bedste mentorer, og hvordan det hænger sammen med en særlig måde at lytte på. 

Kendetegn ved en succesfuld mentor 

Ifølge David Clutterbuck, som forsker i mentoring og coaching, er de mest succesfulde mentorer kendetegnet ved følgende:

Følelsesmæssig intelligens

Mentor er karakteriseret ved at være selvbevidst og bevidst om andre mennesker, kan relatere til andre mennesker og kan definere samt håndtere relationer til andre.

Professionel erfaring

Mentor har selv erfaring fra et professionelt arbejdsliv, som hun kan trække på i samtalerne med mentee.

Kommunikative evner

En dygtig mentor udtrykker sig klart og tydeligt om sig selv, ved hvornår en anekdote eller fortælling fra eget arbejdsliv er relevant og kan dosere sin taletid. 

Konceptskaber

En god mentor kan udvikle og formidle idéer, samt tænke i helheder.

Kontaktskaber

Mentor kan hurtigt etablere en positiv kontakt – særligt i starten, hvor relationen skal opbygges, for så stille og roligt at overlevere ansvaret for relationen til mentee.

Læringsorienteret

Mentor udsætter konkrete målformuleringer og tillader nye mål at vokse frem, efterhånden som mentee forstår sig selv og sin situation bedre. Problemet med at opstille mål for hurtigt, er, at mentee risikerer at stirre for stift på målet og dermed løse det forkerte problem.

Disse kompetencer hænger tæt sammen med evnen til at lytte.

Du kan lytte på flere niveauer

Ifølge David Clutterbuck viser forskning i mentoring og coaching, at lytning typisk sker på 5 niveauer:

 1. Lyt efter uoverensstemmelse, konflikter og argumentation - i selve samtalen kan du med fordel lytte efter ord som ’fordi’, ’på grund af’, ’det skyldes’, ’årsagen er’. Ved at lytte efter forklaringer, som mentee anser som gyldige, kan du hjælpe mentee til at se nye handlemuligheder.

 2. Lyt for selv at bidrage og kommentere eller stille spørgsmål - du kan eksempelvis spørge mentee ”Hvad kan jeg med fordel lytte efter, når du fortæller din historie?”

 3. Lyt for at for at forstå - intentionen er skiftet, så fokus og taletid er fordelt 50/50 på mentor/mentee

 4. Lyt for at forstå, hvordan den anden forstår - en lærende position

 5. Lyt efter det usagte, nonverbale/miljø - en intuitiv tilgang, at kunne lytte bagom ordene.

Målt på mentees oplevelser af succes med mentorforløb viser Clutterbucks forskning, at de mest succesfulde mentorer fokuserer deres lytning på at forstå mentee (niveau 3), og dernæst for at forstå, hvordan mentee forstår verden og sig selv/situationen (niveau 4).

De mest erfarne mentorer giver udtryk for, at de slet ikke tænker over niveauer af lytning eller hvilke teknikker, de skal bruge i en samtale – de lytter helt intuitivt (niveau 5). Dette betyder, at når de lytter og stiller opfølgende spørgsmål, opleves det for begge parter som noget helt naturligt. 

Professor David Clutterbuck sammenligner denne evne til at lytte og agere intuitivt med samme kvalitet, som ses hos de bedste og mest erfarne coaches, som er frigjorte af modeller og personlige filosofier.

Sådan bliver du god at lytte

 • Vær opmærksom på at, at lytning både er en verbal og nonverbal disciplin
   
 • Vær 100% nærværende og tilstede. Hold opmærksomheden på, hvad mentee udtrykker både emotionelt, kropsligt, i stemmelejet og i ordvalg 

 • Væn dig til at lytte i starten, ikke at vurdere eller give gode råd 

 • Tillad stilhed. Typisk vil der i en mentees fortælling opstå en pause. Forsøg blot at tie stille og lade mentee selv tænke videre. Det stimulerer mentees egen refleksion og selvbevidsthed 

 • Måske 3. gang, der opstår en pause, eller på direkte opfordring kan du godt dele en relevant erfaring eller dit syn på sagen, men oftest vil mentee på dette tidspunkt ikke have behovet for gode råd, fordi mentee selv har fundet svarene

 • Undgå at hoppe til målene for hurtigt - lav først en afklaring af, hvad der er vigtigt for mentee

 • Undersøg og prøv at forstå, hvordan mentee forstår verden

 • Indstil dig på at indtage en lærende (ikke at forveksle med belærende) position i samtalen

Lær mere

Chronus webinar med David Clutterbuck: ‘The Mentor’s Journey – From Selection to Maturity’ 
Redskab: Refleksion i stilhed 
Video: Den sidste fase
Artikel: Det gode spørgsmål