Uanset hvor du er i din karriere, har du noget værdifuldt at give videre

Som mentor låner du dine erfaringer ud til én, som er nyere på arbejdsmarkedet, end du er. På den måde får andre glæde af de veje, genveje og omveje, du har taget i din karriere. Dine refleksioner kan gøre en forskel for andre, og som mentor er det nemt at give noget videre. Uanset om I mødes til ét kaffemøde eller indgår i et længere forløb, får du mulighed for at inspirere en anden – og tager selv nye input med hjem. 


Bliv mentor på et mentorkaffemøde

Kaffemødet er, som du kender det. En uformel samtale over en kop kaffe/te, og hvor du og mentee drøfter en konkret udfordring eller problemstilling i relation til arbejdslivet, som mentee ønsker sparring på. Mødet er én gang og varer cirka en time. 

Bliv mentor på et kort mentorforløb

Ved et kort mentorforløb mødes du og mentee 3 til 4 gange, og hvert møde varer cirka en time. Forløbet strækker sig enten over 3 måneder eller 6 måneder.

Bliv mentor på et langt mentorforløb

Ved et langt mentorforløb mødes du og mentee 5 gange over en periode på 8-12 måneder. Hvert møde varer 1,5 time, og det er mentees personlige og faglige udvikling, der er i centrum for møderne.