Djøf

Bliv mentor

Uanset hvor du er i din karriere, har du noget værdifuldt at give videre - bliv mentor

Uanset hvor du er i din karriere, har du noget værdifuldt at give videre

Som mentor låner du dine erfaringer ud til én, som er nyere på arbejdsmarkedet, end du er. På den måde får andre glæde af de veje, genveje og omveje, du har taget i din karriere. Dine refleksioner kan gøre en forskel for andre, og som mentor er det nemt at give noget videre. Uanset om I mødes til ét kaffemøde eller indgår i et længere forløb, får du mulighed for at inspirere en anden – og tager selv nye input med hjem. 

Bliv mentor på et mentorkaffemøde

Kaffemødet er, som du kender det. En uformel samtale over en kop kaffe/te, og hvor du og mentee drøfter en konkret udfordring eller problemstilling i relation til arbejdslivet, som mentee ønsker sparring på. Mødet er én gang og varer cirka en time. 

Fra studerende til første job

Du er relativt ny på arbejdsmarkedet og kan stadig huske fornemmelsen af at lede efter en dør ind til din karriere. Du deler gerne dine overvejelser og erfaringer med at søge job - og ikke mindst med at starte i dit første job som nyuddannet akademiker.

På vej mod ledelse

Du har mindst fire års erfaring som leder og vil gerne dele dine erfaringer med én, som overvejer at blive leder. Du fortæller gerne om dine refleksioner i forbindelse med at gå fra medarbejder til leder, og hvad det vil sige i praksis at lede andre.

Viden om finans

Du arbejder i finanssektoren og vil gerne dele din viden og erfaringer med en anden, som er interesseret i at få viden om branchen.

Bliv mentor på et kort mentorforløb

Ved et kort mentorforløb mødes du og mentee 3 til 4 gange, og hvert møde varer cirka en time. Forløbet strækker sig enten over 3 måneder eller 6 måneder.

Studiementor

Du er i gang med din kandidatuddannelse og vil gerne dele dine erfaringer fra studiet med den næste generation af studerende. Mentee læser på samme studiested som dig, og derfor er din viden og dine erfaringer med at begå dig på studiet yderst værdifuld.

Jobsparring

Du har kendskab til de forskellige veje, der fører ind til arbejdsmarkedet, og stiller gerne din viden og erfaringer til rådighed. Du er både en positiv sparringspartner, der holder modet oppe, og en kritisk ven, der udfordrer mentee til at gå nye veje.

Selvstændig

Giv din erfaring videre til en selvstændig. Du er selvstændig og har en veletableret forretning. Nu vil du gerne dele dine erfaringer med et andet medlem af Djøf, der ikke har lige så stor erfaring som selvstændig og ønsker at udvikle sin forretning.

EU Mentor

Du har nogle års erfaring fra en EU-institution. Du vil gerne dele din viden og dine erfaringer med en stagiaire, som er i gang med at lære systemet at kende.

Advokat Mentor

Du har flere års erfaring som advokat og vil gerne dele dine erfaringer med en yngre fuldmægtig. Du får lejlighed til at reflektere over dine valg og værdier, samtidig med at du giver en fuldmægtig fra et andet advokatfirma en god start.

International Mentor

Du har flere års erfaring med at arbejde i udlandet. De erfaringer vil du gerne dele med én, som selv er på vej ud i verden for at arbejde - måske skal han/hun netop til det land, som du bor i/har boet i.

Flygtningementor

Du har prøvet at møde mennesker med en anden baggrund end dansk. Du har mod på at sætte ord på de uskrevne regler på de danske arbejdsmarked og de forventninger nye mennesker bliver mødt med, når du søger job i en dansk kontekst.

Bliv mentor på et langt mentorforløb

Ved et langt mentorforløb mødes du og mentee 5 gange over en periode på 8-12 måneder. Hvert møde varer 1,5 time, og det er mentees personlige og faglige udvikling, der er i centrum for møderne. 

 

Bliv mentor for én i starten af karrieren

Du har mindst 5 års joberfaring og vil gerne dele din viden med én, som er i starten af sin karriere. Du lytter, udfordrer og inspirerer mentee, der reflekterer over sit arbejdsliv og ambitioner for fremtiden. 

Bliv mentor for én midt i karrieren

Du har mindst 10 års joberfaring og vil gerne dele din viden med én, som er midt i sin karriere. Du lytter, udfordrer og inspirerer mentee, der reflekterer over sit arbejdsliv og ambitioner for fremtiden. 

 

 

Bliv mentor for en anden leder

Du har mindst 5 års erfaring som leder og vil gerne dele din viden med en mindre erfaren leder. Du lytter, udfordrer og inspirerer mentee, der reflekterer over sine udfordringer og ambitioner i forhold til ledelse.

 

TR Mentor

Du er en erfaren TR og vil gerne dele dine erfaringer med en anden TR. Du har ikke nødvendigvis været TR et bestemt antal år eller måneder, men du har gjort dig vigtige erfaringer både som forhandler og sparringspartner for dine medlemmer.