]]>

Studielivet som bachelor

Du er i gang med din kandidatuddannelse og vil gerne dele dine erfaringer fra studiet med den næste generation af studerende. I læser på samme studiested og derfor er dine erfaringer værdifulde for mentee. Forløbet varer 3 måneder.

Fokus for forløbet

Som mentor for en yngre studerende lærer du at lytte til mentees små og store udfordringer, give sparring og foreslå konkrete løsninger. Du får en mulighed for at reflektere over din egen studietid og trække dine erfaringer frem – både de gode og de dårlige – for at inspirere mentee til at håndtere sin hverdag som studerende.

Hvem er mentor?

Du er i gang med din kandidatuddannelse og vil gerne dele dine erfaringer fra studiet med den næste generation af studerende. Mentee læser på samme studiested som dig, og derfor er din viden og dine erfaringer med at begå dig på studiet yderst værdifuld.

Idéer til temaer

Mentee spiller ud med emner, som han/hun gerne vil tale med dig om. Det kan fx være:

 • Studieteknik - læse- og notatteknik, tips og erfaring med projektskrivning
 • Eksamensforberedelse - hvordan læser jeg bedst op til eksamen?
 • Motivation og ambitioner - fx forventninger, press og eget ambitionsniveau
 • Udlandsophold - overvejelser om et semester i udlandet
 • Studielivet og sociale aspekter - fx den personlige udvikling som studerende, det sociale miljø på studiet
 • Studiejob - tips til at finde et relevant studiejob
 • Balancegangen mellem studie, job og fritid

Hvad er rammerne om forløbet?

 • Forløbet strækker sig over 2-3 måneder, I mødes 3 gange, hvert møde varer cirka 1-1½ time
 • Mentee kontakter sin mentor, for at aftale tid og sted for første møde
 • Mentee sætter dagsorden for møderne med sine konkrete emner
 • I guiden rammer og spilleregler finder du anbefalinger til at komme godt fra start. Brug guiden til at afstemme forventningerne mellem jer i rollerne som mentor og mentee.

Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mentor@djoef.dk

Forbered dig på forløbet

I læringsrummet finder du korte videoer og artikler, der gør dig helt skarp på rollen som mentor og giver dig tip til dit første møde med mentee. Og har du brug for gode fif til samtalerne, så tjek også vores samtaleguide ud.