]]>

Studielivet som bachelor

Du er bachelorstuderende og vil gerne sparre med én, som har været lige dér, hvor du er nu. Du mødes med en kandidatstuderende, der kan give dig sparring på små og store udfordringer i hverdagen som studerende. Forløbet varer 3 måneder.

Hvad går det ud på?

En studiementor er en kandidatstuderende, der kender hverdagen og livet som studerende, og derfor bedre kan se din situation udefra.

Hvis fx du står men konkret udfordring (se eksempler nedenfor), kan det være en stor hjælp at vende situationen med en anden, der måske selv har oplevet noget lignende – og derfor kan hjælpe dig med at håndtere den.

Hvad betyder det at være mentee?

Som mentee i Djøfs studiementorforløb er du bachelorstuderende, og du vil gerne have en at sparre med, som har været dér, hvor du selv er nu. Du bliver matchet med en kandidatstuderende, som du kan dele små og store udfordringer og høre, hvordan din mentor selv har håndteret hverdagen som studerende.

Hvem er mentor?

Fælles for alle mentorer i Djøf er, at de frivilligt stiller deres tid og erfaringer til rådighed for andre medlemmer af Djøf. En studiementor er en studerende, der er på sidste del af sin uddannelse. Din mentors uddannelse og studieretning kan være forskellig fra din egen – og det kan faktisk være en stor fordel. Vores erfaring er nemlig, at de bedste match opstår, når mentor og mentee har forskellig baggrund.

Hvad taler jeg om med en mentor?

Det er op til dig at vælge emner, som du gerne vil tale med en mentor om. Det kan fx være:

 • Studieteknik: Læse- og notatteknik, tips og erfaring med projektskrivning
 • Eksamensforberedelse: Hvordan læser jeg bedst op til eksamen?
 • Motivation og ambitioner: Fx forventninger, press og eget ambitionsniveau
 • Udlandsophold: Overvejelser om et semester i udlandet
 • Studielivet og sociale aspekter: Fx om du trives som studerende og med det sociale miljø på studiet
 • Studiejob: Tips til at finde et relevant studiejob
 • Balancegangen mellem studie, job og fritid

Alt det praktiske

 • Forløbet er gratis og strækker sig over 2-3 måneder, hvor I mødes 3 gange. Hvert møde varer cirka 1-1½ time
 • Du kontakter din mentor for at aftale tid og sted for første møde
 • Du sætter dagsorden for møderne med dine konkrete emner
 • I guiden rammer og spilleregler finder du anbefalinger til at komme godt fra start. Brug guiden til at afstemme forventningerne mellem jer i rollerne som mentor og mentee.
 • Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mentor@djoef.dk

Kom godt fra start

læringsrummet finder du inspiration og anbefalinger til at komme godt i gang med dit forløb. Få tip til dit første møde med mentor med denne video. Og har du brug for gode fif til samtalerne, så tjek også vores samtaleguide ud.