]]>

Jobsparring

Du er enten ledig eller aktivt jobsøgende og vil gerne have sparring på din jobsøgning og idéer til, hvordan du kan lande jobbet. Ved at mødes med en mentor, får du en konstruktiv medspiller og nye vinkler på din situation, som måske kan føre dig tættere på et job. Forløbet varer op til 4 måneder.

Hvorfor få en mentor?

Som jobsøgende kan du få glæde af at sparre med én, som kender arbejdsmarkedet indefra og kan inspirere dig til at gå nye veje i jagten på jobbet. Du kan få gavn af din mentors viden og erfaringer, få sparring på en konkret udfordring eller få modet til at gå i en ny retning. Du får én at dele dine tanker med, og én der kan udfordre dig konstruktivt, så du selv ser nye muligheder.

Kan jeg søge en mentor?

Ja, hvis du er medlem af Djøf og har været ledig mellem 0-12 måneder. Du kan også være aktivt jobsøgende, mens du er i job eller i opsagt stilling. Du er åben for at møde en konstruktiv sparringspartner, der ser med nye øjne på dig og din situation. Du har nysgerrigheden og viljen til at gå nye veje i din jobjagt.

Hvem er mentor?

En jobsparringsmentor er et andet medlem af Djøf, som frivilligt stiller sin tid og erfaring fra arbejdslivet til rådighed for andre djøfere. En mentor motiveres typisk af at se mentee arbejde med sine udfordringer og udvikle sig på sin vej frem mod jobbet.

Indstil dig på at en jobsparringsmentor kan have en anden uddannelse og karrierevej, som er forskellig fra dét, du selv kommer med eller aspirerer mod. De bedste match ser vi ofte i mødet mellem forskellige fagligheder, personligheder og erfaringer. 

Hvad kan jeg tale med en mentor om?

 • Nye og andre veje i jobsøgningen
 • Chefers fokus i ansættelsesprocessen
 • Refleksion over arbejdsmæssige værdier
 • Klarhed over kompetencer
 • Ledelse som næste skridt
 • Hvordan du kan bruge dit eget netværk strategisk.

Hvad er rammerne om forløbet?

 • Forløbet er gratis og strækker sig over 4 måneder. I mødes 3-4 gange, hvert møde varer cirka 1-1 ½ time
 • Et møde kan foregå telefonisk, som videomøde eller med fysisk fremmøde
 • Mentee tilpasser sig efter sin mentors ønske om mødeform, hyppighed og eventuelt fleksibilitet i forløbets varighed
 • Det er ikke hensigten med forløbet at mentee benytter sig af mentor som reference til jobsøgning eller som adgang til mentors netværk.

Det er dit ansvar

 • At kontakte din mentor, for at aftale tid og sted for første møde
 • At være forberedt på møderne og sende en  dagsorden til din mentor forud for møderne
 • At drive processen, det vil sige at du følger op på møderne, handler på nye ideer og tager initiativ til nye møder
 • At du har læst rammer og spilleregler for mentorforløb i Djøf for at sikre en gensidig forventningsafstemning.

Kom godt fra start i dit forløb

Du får det bedste ud af samtalerne med din mentor, når du har forberedt dig godt. Når du har fået et match med en mentor, får du derfor adgang til Djøfs Læringsportal, hvor du får gode råd og materialer til at forberede møderne med din mentor.

Netværk for jobsøgende

Ved du, at vi også har netværk for jobsøgende? Hvis ikke, så se nærmere på dem her, og ellers kan du altid holde dig opdateret i vores aktivitetskalender.


Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på mentor@djoef.dk