]]>

Jobsparring

Du er ledig og vil gerne have sparring på din jobsøgning og idéer til, hvordan du kan lande jobbet. Ved at mødes med en mentor, får du en konstruktiv medspiller og nye vinkler på din situation, som måske kan føre til nye jobmuligheder. Forløbet varer 3 måneder.

Hvorfor få en mentor?

Som mentee med 0-12 måneders ledighed kan du få én at sparre med, som kender arbejdsmarkedet og kan inspirere dig til at gå nye veje i jagten på jobbet. Du kan få gavn af din mentors viden og erfaringer, få sparring på en konkret udfordring eller få et venligt skub, hvis du har behov for det. Du får én at dele dine tanker og idéer med, der kan udfordre dig konstruktivt til at se nye muligheder.  

Kan jeg blive mentee?

Ja, hvis du har været ledig 0-12 måneder og ønsker nye vinkler på din jobsøgning og idéer til, hvordan du kan bevare gejsten i jobsøgningen og måske lande jobbet. Du har lyst til at få en konstruktiv sparringspartner, der kan give dig nye vinkler på din situation, som måske kan føre til nye jobmuligheder. Du har nysgerrigheden og viljen til at gå nye veje i din jobsøgning.

Hvem er mentor?

Det, der karakteriserer mentorer i Djøf er, at de frivilligt stiller deres tid og erfaringer fra arbejdslivet til rådighed for andre djøfere. Mentorer motiveres typisk af at se mentee udvikle sig og finde vej igennem faglige og personlige udfordringer.

Du vil med stor sandsynlighed have glæde af at møde en mentor, hvis uddannelse og karriere er forskellig fra din egen. Det er nemlig typisk dér, de bedste match sker. Vær opmærksom på det, når du får tilbudt en mentor.

Hvad kan jeg tale med en mentor om?

 • Nye og andre veje i jobsøgningen
 • Chefers fokus i ansættelsesprocessen
 • Refleksion over arbejdsmæssige værdier
 • Klarhed over kompetencer
 • Hvordan du kan bruge dit eget netværk strategisk i jobsøgningen

Hvad er rammerne om forløbet?

 • Forløbet strækker sig over 2-3 måneder, I mødes 3 gange, hvert møde varer cirka 1-1½ time
 • At have fælles rammer og spilleregler er et vigtigt element i godt mentorforløb. Derfor bør du orientere dig i guiden rammer og spilleregler inden du mødes med din mentor første gang.

Det er dit ansvar

 • At kontakte din mentor, for at aftale tid og sted for første møde
 • At være forberedt på møderne og sende en liste med emner/ en dagsorden til din mentor før møderne
 • At drive processen, det vil sige at du følger op på møderne, handler på nye ideer og tager initiativ til nye møder
 • At du kender rammer og spilleregler for mentorforløb i Djøf for at sikre en gensidig forventningsafstemning. 

Kom godt fra start i dit forløb

Du får det bedste ud af samtalerne med din mentor, når du har forberedt dig godt. Find gode råd og inspiration her

Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mentor@djoef.dk