Djøf

Pensionistnetværk og arrangementer

Find aktuelle arrangementer for pensionister og læs om de forskellige netværk, som du kan deltage i.

Arrangementer

Den tredje karriere - den 22. maj  2018 kl. 17.00

Mød journalist og forfatter Gretelise Holm som vil fortælle om bogen "Den tredje karriere - et seniorliv med indhold og mening", der gennem portrætinterviews giver forskellige bud på, hvordan et langt og aktivt liv kan udfolde sig.

Læs mere om "Den tredje karriere - et seniorliv med indhold og mening"- og tilmeld dig her.

 

Bent Hansen: Refleksioner fra mange år som amtsborgmester og regionsformand - den. 30. maj 2018 kl. 15.00

Du inviteres til et spændende arrangement, hvor Bent Hansen kommer med sine betragtninger af sit liv som amtsborgmester og regionsformand.

I medlemslokalet Frederiksgade 74, F, 8000 Aarhus C den 30. maj 2018 kl. 15.00-17.00

Læs mere om arrangementet.

 

Besøg på Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot - den 14. juni 2018 kl. 10.45

Kom med på en rejse gennem de sidste 500 års danmarkshistorie, når vi besøger Frederiksborg Slot og blandt andet får en guidet tur gennem museet.

Læs mere om sommerudflugten - og tilmeld dig her.

 

Netværk

Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle og udbygge netværk for medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf med henblik på at kombinere faglig og social kontakt med tidligere kolleger.

Har du et forslag til oprettelse af et netværk eller lignende i dit område, så er du velkommen til at kontakte Djøf Netværk på dk¤djoef¤ana. Her kan du også få nærmere oplysninger om grupperne under "Tid til Eftertanke" nederst på siden.

Netværk Nordjylland

Netværket afholder sine møder privat hos deltagerne. Kontaktperson er cand.jur. Niels Clementsen, som kan kontaktes på com¤gmail¤nchb01.

Netværk Midtjylland

Kontakt person er Jens Albertsen, som kan kontaktes på com¤gmail¤albertsen54.

Netværk Sønderborg

Kontaktperson er Claus Gerner Rasmussen, som kan kontaktes på 74 42 30 44/51 25 52 66 eller dk¤privat¤rojumvej64.

Netværk Fyn

Netværket er p.t. inaktivt.

Tid til Eftertanke - Hovedstaden

Til orientering holder vi den årlige 'Netværksbasar' den 11. juni 2018.

Idéen med netværket er at organisere en række diskussionsgrupper, som kan drøfte og bearbejde skiftende aktuelle temaer.

Arbejdsform og spilleregler er:

  • Netværket er åbent for alle medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf
  • Kommunikationen i netværket er baseret på mail
  • Det samlede netværk mødes 1gang årligt
  • På netværksmøderne etableres emnegrupper med 3-10 deltagere, som selv fastlægger emne
  • Emnegrupperne bearbejder normalt deres tema i løbet af 1 år
  • Emnegrupperne kan mødes i Djøfs lokaler, eller de kan mødes privat
  • Ideen er, at emnegrupperne opløses, når de har afsluttet deres arbejde, og deltagerne kan vælge sig ind i nye emnegrupper, men der er også grupper, som har eksisteret i flere år 
  • Kontaktperson er fhv. manager Palle Rasmussen, som kan kontaktes på telefon 35 85 36 86 eller på dk¤pallefix¤lenepalle

Nuværende grupper

Aktuelle temaer

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Palle dk¤pallefix¤lenepalle

Aktieklubben

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang
Målet er at drøfte aktier set fra et helikopterperspektiv. Udgangspunktet er markedets dynamik. Der investeres ikke i fællesskab. 
Tovholder: Maria Rudolph, dk¤sol¤ria_r

Arkitektur i Hovedstaden 

Udflugter til bygningsværker og gennemgang af den tilknyttede arkitekturhistorie, stilarter og historien bag. 
Grundet den store tilslutning til gruppen er der for tiden tre netværk i gang.

Gruppe 1
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Gudrun Margrethe Møller, dk¤live¤gudrunmoller eller telefon 36 72 01 82/21 94 67 05

Gruppe 2
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Elisabeth Hultcrantz, com¤hotmail¤elisabethhultcrantz

Gruppe 3 
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Gunna Hofdahl, dk¤live¤gunna2011

Andelsboliger

Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Niels-Jørgen Schelde com¤gmail¤njschelde

Bogklub

Gruppen er åben for flere deltagere.
Enhver er velkommen til at foreslå en bog, som han/ hun vil være tovholder på –interesserede melder sig og man går i gang.
Tovholder: Anders Uhrskov dk¤dis¤au

Danmark og det europæiske arvegods i historisk perspektiv

Gruppen er åben for flere deltagere.
Vores formål er at se på nogle historiske udviklingstræk i Europa de seneste par århundreder og sammenhængen med tilsvarende udvikling i Danmark.
Tovholder: Anne Maria Henriksen, dk¤mail¤henriksen-a

E-Learning

Gruppen er åben for flere deltagere.
Følger universitetskurser, der er udbudt på nettet. E-Learning-gruppen prøver at udnytte de muligheder, som internettet i stort omfang åbner, til i fællesskab at knytte an til vederlagsfrit udbudte kurser (et ad gangen, hidtil alene engelsksprogede) og til at deltage i disse kurser, dels på egen hånd, dels gennem at mødes og i fællesskab bearbejde kursusmaterialet. Med forskellig deltagelse har e-Learning-gruppen indtil videre bl.a. været igennem kurser om "Roman Art and Archaeology" og "Introduction to Ancient Egypt and its Civilization". Et igangværende kursus er "Social Norms, Social Change, No I".
Tovholder: Jens Fejø, com¤gmail¤jensfejoe

Filmsocietetet

Gruppen har begrænset pladser.
Filmsocietetets medlemmer har ønske om at blive beriget gennem at mødes, at se film, at tale om og diskutere film, og i det hele taget at få det maksimale udbytte af film og filmsamvær. Gruppen er ikke fastgroet i traditioner.
Tovholder: Jens Fejø, com¤gmail¤jensfejoe

Gamle film - klassikerne

Gruppen har begrænset pladser.
Mødes privat til middag og ser samt drøfter filmklassikere.
Tovholder: Jørgen Valerius,com¤hotmail¤j.valerius og Lise Lyck dk¤cbs¤lly.markt

Grænsedragning mellem offentlig og privat sektor

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Hans Wallind com¤gmail¤hans.wallind

International økonomi og politik (IØP)

Gruppen er lukket for flere deltagere.
Diskussion og debat inden for aktuelle IØP-emner. Fx Perspektiver for Ruslands økonomi og politiske udvikling. 
Tovholder: Vagn Koch Jensen dk¤kochjensen¤vagn og Henrik Schaumburg-Müller com¤gmail¤hsmcon

Konfliktløsning i asymmetriske grupper

Gruppen er åben for flere deltagere.
Whistleblower – og hvad så?
Tovholder: Kirsten Dybmose, com¤hotmail¤kdybmose 

Netværket for Pensionerede Politimestre

Gruppen er lukket.
Netværket afholder sine møder i Djøf.

Forårets møder:
Onsdag den 21. februar kl.16.00
Onsdag den 18. april kl. 16.00 

Tovholder: fhv. politimester Karsten Petersen, som kan kontaktes på dk¤mail¤kpeng21

Ny IT-teknologi

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Medlemmerne skal have gode IT-kompetencer. Emnerne ligger indenfor rammerne af digitalisering og anvendelse af ny teknologi.
Tovholder: Torben Reiff, dk¤mail¤reiff

Rejse-netværk

Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Grethe Bay, com¤hotmail¤teambay

Renæssancesamfundets dynamik og opfindelser – rejse til Toscana 2017

Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Anni Wieth-Knudsen, dk¤webspeed¤awk

Ski og bridge

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Jørgen Valerius, com¤hotmail¤j.valerius

Skriv selv

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Gruppen planlægger at udgive en novellesamling. 
Tovholder: Søren Christensen, dk¤moennet¤sc

Velfærdssamfundet under pres

Gruppen er åben for flere deltagere.
Er det spin eller en realitet? Gruppen kulegraver området og tager stilling til myter og fakta.
Tovholder: Niels Due Abrahamsen, dk¤s-type¤niels eller telefon 45 85 36 32

2025-plan – Eksterne påvirkninger

Gruppen er åben for flere deltagere.
IT, digitalisering, organisering af det offentlige betyderat 2025-planen forældes inden 2020.
Tovholder: Niels  Egeberg dk¤mail.tele¤nkege

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef