Djøf

Pensionistnetværk og arrangementer

Find aktuelle arrangementer for pensionister og læs om de forskellige netværk, som du kan deltage i.

Arrangementer

Pensionistforeningen besøger retten i Aarhus og Sønderborg

Arrangementerne indledes med en rundvisning i retsbygningen ved den lokale byretspræsident hvorefter forhenværende retspræsident og næstformand i arbejdsretten, Niels Waage, fortæller om arbejdsretten før og nu.

Arrangementet afsluttes med et let traktement.

Læs mere om arrangementet i Aarhus den 6. marts kl. 16.00 - 19.00.

Læs mere om arrangementet i Sønderborg den 14. marts kl. 16.30 - 19.00. 

Det internationale samarbejde i Arktis - kongerigets tilgang og prioriteter - den 22. marts kl. 14.30

Ambassadør Hanne Fugl Eskjær, udenrigsministeriet, og repræsentationschef Lida Skifte Lennart, Grønlands repræsentation i Danmark, redegør for udsigterne for det arktiske samarbejde i en tid, hvor interessen for området er voksende blandt andet på grund af de udvidede muligheder for sejlads.

Der er mulighed for networking og en kop kaffe/te og et stykke kage fra kl. 14.30 - inden selve arrangementet starter kl. 15.00.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

 

 

 


Netværk

Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle og udbygge netværk for medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf med henblik på at kombinere faglig og social kontakt med tidligere kolleger.

Har du et forslag til oprettelse af et netværk eller lignende i dit område, så er du velkommen til at kontakte Djøf Netværk på dk¤djoef¤ana. Her kan du også få nærmere oplysninger om grupperne under "Tid til Eftertanke" nederst på siden.

Netværk Nordjylland

Netværket afholder sine møder privat hos deltagerne. Kontaktperson er cand.jur. Niels Clementsen, som kan kontaktes på com¤gmail¤nchb01.

Netværk Midtjylland

Kontakt person er Jens Albertsen, som kan kontaktes på com¤gmail¤albertsen54.

Netværk Sønderborg

Kontaktperson er Claus Gerner Rasmussen, som kan kontaktes på 74 42 30 44/51 25 52 66 eller dk¤privat¤rojumvej64.

Netværk Fyn

Netværket er p.t. inaktivt.

Tid til Eftertanke - Hovedstaden

Idéen med netværket er at organisere en række diskussionsgrupper, som kan drøfte og bearbejde skiftende aktuelle temaer.

Arbejdsform og spilleregler er:

  • Netværket er åbent for alle medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf
  • Kommunikationen i netværket er baseret på mail
  • Det samlede netværk mødes 1gang årligt
  • På netværksmøderne etableres emnegrupper med 3-10 deltagere, som selv fastlægger emne
  • Emnegrupperne bearbejder normalt deres tema i løbet af 1 år
  • Emnegrupperne kan mødes i Djøfs lokaler, eller de kan mødes privat
  • Ideen er, at emnegrupperne opløses, når de har afsluttet deres arbejde, og deltagerne kan vælge sig ind i nye emnegrupper, men der er også grupper, som har eksisteret i flere år 
  • Kontaktperson er fhv. manager Palle Rasmussen, som kan kontaktes på telefon 35 85 36 86 eller på dk¤pallefix¤lenepalle

Nuværende grupper

Aktuelle temaer

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Palle dk¤pallefix¤lenepalle

Aktiegruppe

Gruppen er åben for flere deltagere.
Målet er at drøfte aktier set fra et helikopterperspektiv. Udgangspunktet er markedets dynamik. Der investeres ikke i fællesskab. 
Tovholder: Erling Gotenborg, com¤gmail¤erlinggotenborg

Arkitektur i Hovedstaden 

Udflugter til bygningsværker og gennemgang af den tilknyttede arkitekturhistorie, stilarter og historien bag. 
Grundet den store tilslutning til gruppen er der for tiden tre netværk i gang.

Gruppe 1
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Gudrun Margrethe Møller, dk¤live¤gudrunmoller eller telefon 36 72 01 82/21 94 67 05

Gruppe 2
Gruppen er lukket for flere deltagere.
Tovholder: Elisabeth Hultcrantz, com¤hotmail¤elisabethhultcrantz

Gruppe 3 
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Gunna Hofdahl, dk¤live¤gunna2011

Gruppe 4
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Gunna Hofdahl, dk¤live¤gunna2011

Danmark Dejligst 

Gruppen er åben for flere deltagere.
En gruppe for os, der gerne vil tage på ture rundt i landet, nær og fjern. Nyde naturen, udforske egne, landskaber, udvikling, særkender- i godt selskab.
Vi planlægger og 'kører' sammen.
Tovholder:Vera Eckhardt, [verasmail17@gmail.com]

Danmark og det europæiske arvegods i historisk perspektiv

Gruppen er åben for flere deltagere.
Vores formål er at se på nogle historiske udviklingstræk i Europa de seneste par århundreder og sammenhængen med tilsvarende udvikling i Danmark.
Tovholder: Anne Maria Henriksen, dk¤mail¤henriksen-a

Digital Videoredigering

Gruppen er åben for flere deltagere.
Ide udveksling og fif til at lave en se bar film for familie og venner. Morten Andersen er smalfilmsamatør og ikke erfaren i digital redigering.
Tovholder: Morten Andersen, dk¤andersen.mail¤morten-tove

E-Learning

Gruppen er åben for flere deltagere.
Følger universitetskurser, der er udbudt på nettet. E-Learning-gruppen prøver at udnytte de muligheder, som internettet i stort omfang åbner, til i fællesskab at knytte an til vederlagsfrit udbudte kurser (et ad gangen, hidtil alene engelsksprogede) og til at deltage i disse kurser, dels på egen hånd, dels gennem at mødes og i fællesskab bearbejde kursusmaterialet. Med forskellig deltagelse har e-Learning-gruppen indtil videre blandt andet været igennem kurser om 'Roman Art and Archaeology' og 'Introduction to Ancient Egypt and its Civilization'. Et igangværende kursus er 'Social Norms, Social Change, No I'.
Tovholder: Jens Fejø, com¤gmail¤jensfejoe

Filmsocietetet

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Filmsocietetets medlemmer har ønske om at blive beriget gennem at mødes, at se film, at tale om og diskutere film, og i det hele taget at få det maksimale udbytte af film og filmsamvær. Gruppen er ikke fastgroet i traditioner.
Tovholder: Jens Fejø, com¤gmail¤jensfejoe

Gamle film - klassikerne

Gruppen har begrænset pladser.
Mødes privat til middag og ser samt drøfter filmklassikere.
Tovholder: Jørgen Valerius, com¤hotmail¤j.valerius og Lise Lyck, dk¤cbs¤lly.marktg

Grænsedragning mellem offentlig og privat sektor

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Hans Wallind, com¤gmail¤hans.wallind

International økonomi og politik (IØP)

Gruppen er lukket for flere deltagere.
Diskussion og debat inden for aktuelle IØP-emner. Fx Perspektiver for Ruslands økonomi og politiske udvikling. 
Tovholder: Vagn Koch Jensen, dk¤kochjensen¤vagn og Henrik Schaumburg-Müller, com¤gmail¤hsmcon

Konfliktløsning i asymmetriske grupper

Gruppen er åben for flere deltagere.
Whistleblower – og hvad så?
Tovholder: Kirsten Dybmose, com¤hotmail¤kdybmose 

Kunst og kultur

Gruppen er åben for flere deltagere.
Galleribesøg - teater.
Tovholder: Jytte Heje Mikkelsen, com¤hotmail¤hejemikkelsen

Natur og miljø

Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Jesper Toft, dk¤toft¤jesper

Netværket for Pensionerede Politimestre

Gruppen er lukket.
Netværket afholder sine møder i Djøf.

Tovholder: forhenværende politimester Karsten Petersen, som kan kontaktes på dk¤mail¤kpeng21

Ny IT-teknologi

Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Medlemmerne skal have gode IT-kompetencer. Emnerne ligger indenfor rammerne af digitalisering og anvendelse af ny teknologi.
Tovholder: Torben Reiff, dk¤mail¤reiff

Renæssancesamfundets dynamik og opfindelser – rejse til Toscana 2017

Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Anni Wieth-Knudsen, dk¤webspeed¤awk

Ski og bridge

Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Jørgen Valerius, com¤hotmail¤j.valerius

Skriv selv

Gruppe 1
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Der bliver arbejder bredt, idet vi arbejder med noveller, digte, romaner, 
essays, erindringer med mere.
Tovholder: Michael Hart-Hansen, eu¤hart-hansen¤michael

Velfærdssamfundet under pres

Gruppen er åben for flere deltagere.
Er det spin eller en realitet? Gruppen kulegraver området og tager stilling til myter og fakta.
Tovholder: Niels Due Abrahamsen, dk¤s-type¤niels eller telefon 45 85 36 32

Djøfbladet

Bag facaden er advokatbranchen præget af urimelige vilkår

Advokatbranchen er præget af en kultur, hvor arbejdspresset er så massivt, at det ofte er i strid med EU’s arbejdstidsregler. Har Djøf tænkt sig at gøre noget ved kulturen, spørger fhv. advokat Frederik Waaben. Vi tager problemet seriøst, lyder svaret.

Modelfoto: TijanaM/Shutterstock
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef