21.02.2017

Arrangementer

Grundlov, menneskerettigheder og EU – er dommerne aktivister?

Hvordan håndterer dommerne forholdet mellem grundloven og Danmarks forpligtelser efter Den Europæiske Menneskeretskonvention og EU?  Og anlægger de en dynamisk ”aktivistisk” fortolkning af grundlov og grundrettigheder? 
Forhenværende højesteretspræsident Torben Melchior holder foredrag i Pensionistforeningen den 15. marts 2017 kl. 17.00 - 20.00.

Læs mere og tilmeld dig her

Netværk

Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle og udbygge netværk for medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf med henblik på at kombinere faglig og social kontakt med tidligere kolleger.

Har du et forslag til oprettelse af et netværk eller lignende i dit område, så er du velkommen til at kontakte Djøf Netværk på dk,djoef,ana. Her kan du også få nærmere oplysninger om grupperne under "Tid til Eftertanke" nederst på siden.

Netværket for Pensionerede Politimestre m.v.

Netværket afholder sine møder i Djøf, Gothersgade 137, 1123 København K.

Kontaktperson er fhv. politimester Karsten Petersen, som kan kontaktes på dk,mail,kpeng21

Arrangementer for Netværket for Pensionerede Politimestre m.v.

Onsdag den 29. marts 2017 kl.16.00 - 20.00

På mødet vil tidligere kriminalinspektør, forbindelsesofficer m.m. Frode Ziebel Olsen orientere om dansk/nordisk politisamarbejde med Kina på baggrund af sit virke som nordisk forbindelsesofficer i Beijing 2008-2013.
Frode har i øvrigt været i international tjeneste på Balkan, ICC i Haag og i Irak og været chef for Politiets Videnscenter på Politiskolen.

Frode vil også fortælle om tilblivelsen af sin anmelderroste bog  ” Ikke en jordisk chance”- en dokumentarisk beretning om en gruppe modige danskeres glemte indsats i forsvaret af Hong Kong i 1941, deres skæbne i japansk krigsfangeskab m.m.

Tilmeldinger til arrangementerne sendes til Karsten Petersen. 

Efterårets møder:

Onsdag den 27. september kl.16.00

Onsdag den 15. november kl. 16.00

Onsdag den 06. december kl. 12.00

Afholdte arrangementer:

Onsdag den 22. februar 2017 kl.16.00
På mødet orienterede rigspolitichefen om den aktuelle situation i dansk politi.

Onsdag den 2. november 2016 kl.17.00 i Djøfs mødelokale A+B, Gothersgade 129, København K.

Mødet indledes med en drøftelse af netværkets fremtid.

Her efter vil pH. d. -stipendiat Mette Volquartzen holde oplæg om "Kerneopgaver i henholdsvis politiet og den private sikkerhedsindustri".

Der vil i forbindelse med mødet blive serveret et let traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig til dk,hotmail,olescharf senest 24. oktober 2016.

Onsdag den 28. september 2016 kl. 16.00 i Djøfs mødelokale A+B, Gothersgade 129, København K.

På mødet vil fhv. chefpolitiinspektør Kai Vittrup berette om sine oplevelser i forbindelse med udstationering og arbejde i det fremmede.

Der vil i forbindelse med mødet blive serveret et let traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig til dk,hotmail,olescharf senest 21. september 2016.

Netværk Nordjylland

Netværket afholder sine møder privat hos deltagerne.

Kontaktperson er cand.jur. Niels Clementsen, som kan kontaktes på
com,gmail,nchb01.

Netværk Midtjylland

Netværket afholder sine møder i Djøfs medlemslokaler, Frederiksgade 74F, 8000 Århus C.

Kontaktperson er Stig V. Bering, som kan kontaktes på dk,mail,esvb.

Netværk Sønderborg

Netværket er nyetableret.

Kontaktperson er Claus Gerner Rasmussen, som kan kontaktes på 74 42 30 44/51 25 52 66 eller dk,privat,rojumvej64.

Netværk Fyn

Netværket er p.t. inaktivt.

Tid til Eftertanke - Hovedstaden

Idéen med netværket er at organisere en række diskussionsgrupper, som kan drøfte og bearbejde skiftende aktuelle temaer.

Arbejdsform og spilleregler er:

  • Netværket er åbent for alle medlemmer af Pensionistforeningen i Djøf
  • Kommunikationen i netværket er baseret på e-mail
  • Det samlede netværk mødes 1gang årligt
  • På netværksmøderne etableres emnegrupper med 3-10 deltagere, som selv fastlægger emne
  • Emnegrupperne bearbejder normalt deres tema i løbet af 1 år
  • Emnegrupperne kan mødes i Djøfs lokaler, eller de kan mødes privat
  • Ideen er, at emnegrupperne opløses, når de har afsluttet deres arbejde, og deltagerne kan vælge sig ind i nye emnegrupper, men der er også grupper, som har eksisteret i flere år 

Kontaktperson er fhv. manager Palle Rasmussen, som kan kontaktes på telefon 35 85 36 86 eller på dk,pallefix,lenepalle

Nuværende grupper

Aktuelle temaer
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Oluf Ravn, dk,privat,olufravn

Aktieklubben
Målet er at drøfte aktier set fra et helikopterperspektiv. Udgangspunktet er markedets dynamik. Der investeres ikke i fællesskab. Det er p.t. ikke muligt at optage nye medlemmer.
Tovholder: Maria Rudolph, dk,sol,ria_r

Arkitektur i Hovedstaden
Udflugter til bygningsværker og gennemgang af den tilknyttede arkitekturhistorie, stilarter og historien bag.
Grundet den store tilslutning til gruppen er der for tiden tre netværk i gang.

Gruppe 1
Det er p.t. ikke muligt at optage nye medlemmer.
Tovholder: Gudrun Margrethe Møller, dk,live,gudrunmoller eller telefon 36 72 01 82/21 94 67 05

Gruppe 2
Det er p.t. ikke muligt at optage nye medlemmer.
Tovholder: Elisabeth Hultcrantz, com,hotmail,elisabethhultcrantz

Gruppe 3
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder:  Gunna Hofdahl, dk,live,gunna2011

Danmark og det europæiske arvegods i historisk perspektiv
Gruppen er åben for flere deltagere.
Vores formål er at se på nogle historiske udviklingstræk i Europa de seneste par århundreder og sammenhængen med tilsvarende udvikling i Danmark.
Tovholder: Anne Maria Henriksen, dk,mail,henriksen-a

E-Learning
Gruppen er åben for flere deltagere.
e-Learning-gruppen prøver at udnytte de muligheder, som internettet i stort omfang åbner, til i fællesskab at knytte an til vederlagsfrit udbudte kurser (et ad gangen, hidtil alene engelsksprogede) og til at deltage i disse kurser, dels på egen hånd, dels gennem at mødes og i fællesskab bearbejde kursusmaterialet. Med forskellig deltagelse har e-Learning-gruppen indtil videre bl.a. været igennem kurser om "Roman Art and Archaeology" og "Introduction to Ancient Egypt and its Civilization". Et igangværende kursus er "Social Norms, Social Change, No I".
Tovholder: Jens Fejø, com,gmail,jensfejoe

Filmsocietetet
Det er p.t. ikke muligt at optage nye medlemmer.
Filmsocietetets medlemmer har ønske om at blive beriget gennem at mødes, at se film, at tale om og diskutere film, og i det hele taget at få det maksimale udbytte af film og filmsamvær. Gruppen er ikke fastgroet i traditioner.
Tovholder: Jens Fejø, com,gmail,jensfejoe

Ny Filmgruppe - klassikerne
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Jørgen Valerius,com,hotmail,j.valerius

Fremstilling af video
Gruppen er nedlagt

Tovholder: Jørgen Madsen, dk,mail,jorgen.madsen

International økonomi og politik
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Hvis du har interesse i gruppen, kan der rettes henvendelse til Anni Andersen, dk,djoef,ana

Konfliktløsning i asymmetriske grupper
Gruppen er åben for flere deltagere.
Whistleblower – og hvad så?
Tovholder: Kirsten Dybmose, com,hotmail,k.dybmose

Ledelse af frivillige
gruppen er åben for flere deltagere
Tovholder: Palle Preben-Hansen, com,oz1rh,palle

Ny IT-teknologi
Medlemmerne skal have gode IT-kompetencer. Emnerne ligger indenfor rammerne af digitalisering og anvendelse af ny teknologi.
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Torben Reiff, dk,mail,Reiff

Rejse-netværk
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Grethe Bay, com,hotmail,teambay

Renæssancesamfundets dynamik og opfindelser – rejse til Toscana 2017
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Anni Wieth-Knudsen, dk,webspeed,awk

Ski og bridge
Det er p.t. ikke muligt at optage nye medlemmer.
Men vi hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Tovholder: Jørgen Valerius, com,hotmail,j.valerius

Skriv selv
Det er p.t. ikke muligt at optage nye medlemmer.
Men vi hjælper gerne en ny gruppe i gang.
Gruppen planlægger at udgive en novellesamling.
Tovholder: Søren Christensen, dk,moennet,sc

Velfærdssamfundet under pres
Gruppen er åben for flere deltagere.
Er det spin eller en realitet? Gruppen kulegraver området og tager stilling til myter og fakta.
Tovholder: Niels Due Abrahamsen, dk,s-type,niels eller telefon 45 85 36 32

Vores sundhedsvæsen
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Torben Reiff, dk,mail,Reiff

WeShelter – Frivillig økonomirådgivning til hjemløse og socialt udsatte
Gruppen er åben for flere deltagere.
Tovholder: Bettina