Djøf

Nationaløkonomisk Forening

Et forum for alle med interesse for økonomiske emner.

Sekretær Kirstine Eibye Brandt dk¤nationalbanken¤keb
Medlemskab i foreningen er åbent for enhver, der interesserer sig for økonomiske emner.

Pris:
Normal: 200 kr. plus abonnement på tidsskrift 500 kr. inkl. moms, i alt 700 kr.
Student: 105 kr. plus abonnement på tidsskrift 240 kr. inkl. moms, i alt 345 kr.

Tegning af medlemskab sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten, som findes på foreningens hjemmeside.

Nationaløkonomisk Forenings formål er gennem udgivelse af Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre publikationer, afholdelse af foredrag og diskussioner og deltagelse i internationalt samarbejde med tilsvarende foreninger i nordiske og andre lande at formidle og højne debatten om økonomiske emner i Danmark.

Foreningens bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Formand: Professor Peder Andersen
  • Kasserer: Cheføkonom Ulrikke Ekelund
  • Underdirektør: Søren Gade 
  • Direktør: Jakob Hald
  • Nationalbankdirektør: Per Callesen
  • Cheføkonom: Jan Kæraa Rasmussen
  • Stud. polit.: Amalie Meyer