13.02.2015

Den danske Aktuarforening blev stiftet i 1901. Foreningens formål er at virke for aktuarvidenskabens fremme og at varetage den danske aktuarstands interesser. Foreningen har ca. 330 medlemmer.

 

Aktuarforeningen afholder faglige medlemsmøder én gang om måneden i vinterhalvåret, der går fra oktober til april. Medlemsmøderne giver mulighed for at høre forskere, erhvervsfolk, foreningens medlemmer mv. diskutere faglige emner og selv deltage i debatten. Aktuarforeningen udbyder derudover 1-2 efteruddannelseskurser om året målrettet aktuarer - se kursusbeskrivelserne på Aktuarforeningens hjemmeside.

Når du er meldt ind i Aktuarforeningen, kan du få besked om arrangementer per e-mail eller du kan læse mere om de kommende arrangementer på foreningens hjemmeside.

Ønsker du at komme i kontakt med Aktuarforeningen, kan du kontakte foreningens sekretær Reidun Nymark - e-mail: dk,aktuarforeningen,sekretaer

Du kan blive medlem af Den danske Aktuarforening, hvis du er aktuar og har bestået eksamen i forsikringsvidenskab, eller hvis du ved videnskabelig eller praktisk virksomhed har erhvervet kvalifikationer, der kan ligestilles med aktuareksamen.

Ansøgning om optagelse som medlem af foreningen sendes til foreningens sekretær.

Kontingent

Det årlige kontingent til Den danske Aktuarforening fastsættes på årets generalforsamling, og opkræves i starten af året. I 2012 udgør kontingentet 1.200 kr. for danske medlemmer og 1.400 for internationale medlemmer. For pensionister er kontingentet 150 kr.

Medlemskab af Den Danske ASTIN Forening koster i 2012 150 kr., og det opkræves sammen med kontingentet til Den danske Aktuarforening.

Medlemskab af hver af de udenlandske undersektioner, for eksempel ASTIN eller AFIR, koster i 2012 300 kr.

Ønskes ind- eller udmeldelse af en undersektion, skal dette ske til sekretæren. Udmeldelse får først virkning fra og med 1. januar i året, som følger efter året, hvori udmeldelsen er modtaget.