Djøf

Debatforum for Politisk Økonomi (DPØ)

Et debatforum for dialog, faglig udvikling og netværksskabelse blandt økonomer og andre interesserede.

Der afholdes debatmøder, faglige møder og seminarer 2 - 3 gange om året. Du kan holde dig orienteret om arrangementerne via Djøfs arrangementskalender via link i højre side.

DPØ er et åbent forum for alle kandidater og studerende fra de økonomiske samt beslægtede samfundsvidenskabelige uddannelser. Man registreres som deltager ved at indsende navn, fødselsdato og mailadresse til Anni Andersen på dk¤djoef¤ana og herefter vil du få sendt orientering om kommende arrangementer.

Det er gratis at være medlem, men i visse tilfælde er der krav om forhåndstilmelding til arrangementer.

Du kan skrive til vores mail: com¤yahoo¤dpoek

Du kan også kontakte:
Knud Erik Skouby på dk¤cmi.aau¤skouby

DPØ blev etableret den 18. januar 2005 med deltagelse af et halvt hundrede personer. Initiativtagerne til indkaldelsen til det stiftende møde kom fra den nu opløste forening Socialistiske Økonomer. Men hensigten er at opnå en bredere kreds af deltagere i DPØ. Fokus for DPØ's aktiviteter vil være diskussioner af interesserne bag og deres gennemslag i økonomiske analyser og politikforslag.