Djøf

Retspolitisk Forening

Et forum for personer og institutioner der interesserer sig for retspolitiske spørgsmål.

Der er mulighed for at melde sig til arbejds-/studiegrupper, som tager fat på aktuelle emner. RF prøver at være meget udadvendt og deltage i den retspolitiske debat, bl.a. gennem offentlige møder/høringer/seminarer/konferencer.

Alle kan blive medlem, det koster kr. 400 for almindelige medlemmer, kr. 140 for studerende,  og kr. 150 for pensionister og arbejdsløse. 
 
Tilmelding, kontakt Jens Lyhne eller se foreningens hjemmeside.
Kontakt formanden, Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11,1, 1553 København V.
tlf. 33141433, fax 33141432, mail dk¤advokathca¤bjorn.elmquist eller dk¤retspolitik¤jenslyhne tlf. 55501377.

Foreningen beskæftiger sig med retspolitiske spørgsmål. Den arbejder for sikring og udbygning af retssikkerheden, de demokratiske friheder og sociale rettigheder. Den lægger særlig vægt på at bedre svagere stillede gruppers og enkeltpersoners retlige situation.

Retspolitisk Forening, der er uafhængig af politiske partier, blev stiftet i 1978 på baggrund af et behov og en interesse for kvalificeret retspolitisk debat og er et forum for engagement i retspolitiske spørgsmål blandt jurister og andre fagligt interesserede.

Retspolitisk Forening udgiver en række artikler, temanumre, rapporter og bøger og kommenterer aktuelle retspolitiske emner på deres blog og hjemmeside.

Foreningen har 250 medlemmer.