Djøf

Juridisk Forening Syddansk Universitet

Et forum for social og faglig aktivitet på forskellige uddannelser inden for jura.

Foreningen arrangerer en række møder, foredrag og virksomhedsbesøg hvert år af både social og faglig art. Læs mere under kommende arrangementer under de faglige selskaber eller på foreningens hjemmeside, se link ude til højre.

For yderligere information kontakt Juridisk Forening Syddansk Universitet, Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense, ring til tlf. 65 50 31 12 eller mail dk¤jfsdu¤jf

Som medlemmer optages alle, der læser Jura, HA(jur.), HA(jur.) i skat eller cand.merc.(jur.) studerende eller dimittender fra disse uddannelser.

Indmeldelse sker elektronisk på foreningens hjemmeside som du finder ude til højre, du finder flere muligheder for medlemskab, tilbud og priser på foreningens hjemmeside.

Juridisk Forening SDU, er en selvstændig studenterorganisation som er uafhængig af partipolitiske interesser og har til formål at forbedre medlemmernes kompetencer gennem sine møder, sammenkomster, paneldiskussioner, studiebesøg, studierejser og studenterpolitiske engagement samt at skabe forum for social og faglig aktivitet for sine medlemmer.

Foreningens bestyrelse:

 • Claus C. Christensen (formand)
 • Henrik Rasmussen (næstformand)
 • Mie Frets (kasserer)
 • Maria Kaysen (sekretær og rusudvalg)
 • Kamilla Krogh Jensen
 • Christian Larsen
 • Stefan Nielsen (studietursudvalg)
 • Rikke Rye Munk Andersen
 • Andreas Esbech (it og hjemmeside)
 • Peter Sand (suppleant)
 • Henriette Kay (suppleant og festudvalg)