Djøf

Juridisk Forening København

Et forum for diskussioner og foredrag om juridiske forskningsresultater og aktuelle fagspecifikke emner.

I løbet af sæsonen afholder foreningen seks møder, én gang om måneden i september-november og januar-marts, som regel sidste mandag i måneden.

Efter foredraget serveres en let anretning, og der er mulighed for samvær.

Der tages forbehold for programændringer. Du kan altid holde dig opdateret på denne side. 

Program 2017

Den danske aftalelov 100 år – jubilæums konference

Mandag den 8. maj 2017 kl. 16.00-19.00 – efterfølgende festmiddag er for Juridisk Forenings medlemmer
Mødested: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 74, 2300 København S.
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat i samarbejde med Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Indbydelse til jubilæumsseminar


Afholdte arrangementer 

Brexit-afstemningen: Problemstilling, konsekvenser og fremtidsperspektiver

Mandag den 27. februar 2017 kl. 16.30
Foredrag ved direktør, cand.jur. Jonas Bering Liisberg og professor, ph.d. Kenneth Armstrong med efterfølgende paneldiskussion.
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat - tilmelding nødvendig

Indbydelse til medlemsmøde den 27.02.17

Slides - Brexit - foredrag ved Jonas Bering Liisberg

Slides - Judgment

Reformen om øget brug af samfundstjeneste

Mandag den 30. januar 2017 kl. 17.00
Foredrag ved rigsadvokat Ole Hasselgaard
Mødested: Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K.

Indbydelse medlemsmøde 30.01.17

Hvordan har den nye offentlighedslov fungeret?

Mandag den 28. november 2016 kl. 17.00
Foredrag ved Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen
Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Flygtningekrisen – retlige og faktiske rammer for politisk handling

Mandag den 31. oktober 2016 kl. 17.00
Foredrag ved forskningschef, ph.d. Thomas Gammeltoft-Hansen, Universitetet i Lund.
Mødested: Djøfs Kursuslokaler, Gothersgade 133, 1123 København K.

Indbydelse til medlemsmøde den 31. oktober 2016

Præsentation fra arrangementet:

Flygtningekrisen - retlige og faktiske rammer for politisk handling

Justitsministeriet anno 2016

Mandag den 26. september 2016 kl. 17.00

Foredrag ved departementschef Barbara Bertelsen, Justitsministeriet

Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling.

Indbydelse til generalforsamling og medlemsmøde 26 september 2016

Kursmanipulation

Mandag den 4. april 2016 kl. 17.00

Dobbeltforedrag med efterfølgende debat ved statsadvokat Morten Niels Jacobsen og professor Jesper Lau Hansen.

Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Indbydelse medlemsmøde 04.04.16

Morten Niels Jakobsens oplæg om kursmanipulation

Der tages forbehold for programændringer. Du kan altid holde dig opdateret på denne side.

Hvorfor virker retsmægling ikke?

Mandag den 29. februar 2016 kl. 17.00

Foredrag ved retspræsident Christian Lundblad.

Mødested: Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K.

Indkaldelse til medlemsmøde 29.02.16

Se præsentation til arrangementet "Hvorfor virker retsmægling ikke?" fra Christian Lundblad

Erstatning for eget tidsforbrug

Mandag den 25. januar 2016 kl. 17.00

Foredrag ved professor, dr.jur. Henrik Udsen

Mødested: Det Juridiske Fakultet, kantinen, 3. sal, Studiestræde 6, 1455 København K.

Indbydelse til medlemsmøde 25.01.16

Præsentation fra arrangementet:

Erstatning for internt timeforbrug Juridisk Forening

Samspillet mellem politikere og embedsmænd - politik, faglighed og embedsmandsdyder

Mandag den 23. november 2015 kl. 17.00

Foredrag ved fhv. departementschef Bo Smith, med replik af chefredaktør, fhv. minister Hans Engell

Mødested: A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1263 København K.

Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Her finder du indbydelsen til dette arrangement

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – set fra dommersædet

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00

Foredrag ved dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Jon Fridrik Kjølbro.

Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling.

Her finder du indbydelsen til dette arrangement

Bør internationale handelsaftaler henskyde tvister til afgørelse ved privat voldgift?  

Mandag den 28. september 2015 kl. 16.30-19.30

Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat i samarbejde med Voldgiftsforeningen

Foredrag ved advokat Ole Spiermann og professor, advokat Kaj Hobér, med efterfølgende paneldiskussion under deltagelse af advokat Per Vestergaard Pedersen og chefkonsulent, cand.jur. Sven Gad, Udenrigsministeriet.

Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Her finder du indbydelsen til dette arrangement.

Kursusmateriale

Til fælles foredrags- og debatarrangement - Juridisk Forening i København og Voldgiftsforeningen Bør internationale handelsaftaler henskyde tvister til afgørelse ved privat voldgift?

Overblik over kursusmateriale

Retskilder:

Forslag:

Artikler:

Oversigter:

Debatindlæg:

Links med yderligere baggrundsmateriale:

Jurastuderende og jurister inden for universiteter, domstole, forvaltning, advokater og erhvervsliv i øvrigt.

Indmeldelse i foreningen kan ske til advokatsekretær Marianne Nellemann Skov, com,plesner,mns.

Kontingentet er 200 kr. om året for enkeltpersoner og 5.000 for virksomheder.

Ved indbetaling af firmakontingent skal en liste over mailadresser for de personer, kontingentet er gældende for, fremsendes ved mail til sekretær Marianne Nellemann Skov, com,plesner,mns.

Spørgsmål, der ikke drejer sig om medlemskab, kan rettes til foreningens formand, Mads Bryde Andersen, dk,jur.ku,mads.bryde.andersen.

Spørgsmål om medlemskab bedes rettes til advokatsekretær Marianne Nellemann Skov, com,plesner,mns.

Juridisk Forening har siden 1881 samlet jurister inden for universitetsverdenen, domstole, forvaltning, advokatur og erhvervsliv i øvrigt til faglige foredrag om aktuelle juridiske emner – også virksomheder og juridiske studerende optages som medlemmer.

Juridisk Forening blev i 1925 optaget i Foreningsregistret. Derimod har hverken den stiftende bestyrelse eller nogen senere bestyrelse ladet udarbejde skriftlige vedtægter for foreningen – måske karakteristisk for netop en juridisk forening. For dem, der måske er lidt betænkelige ved, at foreningen således ikke har noget skriftligt eksistensgrundlag, kan det oplyses, at foreningen fungerer som et demokratisk samfund med en årlig generalforsamling, der vælger en bestyrelse, godkender et regnskab og opkræver kontingenter for medlemskabet.

Juridisk Forening har ca. 300 medlemmer.

Foreningens bestyrelse består af:

 • Advokat Christian Alsøe
 • Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen (formand)
 • Advokat Jakob S. Arrevad
 • Retspræsident Søren Axelsen
 • Advokat Peter Bang (sekretær)
 • Landsretspræsident Bent Carlsen
 • Højesteretsdommer, professor, dr.jur. Jens Peter Christensen (næstformand)
 • Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
 • Departementschef Anne Kristine Axelsson 
 • Advokat Per Magid
 • Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen (næstformand)
 • Højesteretsdommer Oliver Talevski
 • Head of Group Public Affairs Anders Würtzen
 • Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen
 • Rigsadvokat Ole Hasselgaard 
 • Professor, dr.jur. Niels Fenger 

Indmeldelse i Juridisk Forening kan ske hos foreningens sekretær, advokat Peter Bang, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, tlf. 33 12 11 33, ved mail til advokatsekretær Marianne Nellemann Skov, com,plesner,mns.

Kontingentet er 200 kr. om året for enkeltpersoner og 5.000 kr. for virksomheder.

Disse beløb bedes venligst indbetalt på foreningens bankkonto:
Registreringsnummer: 1551
Kontonummer: 1078267

Ved indbetaling af firmakontingent bedes en liste over mailadresser for de personer, kontingentet er gældende for, venligst fremsendt ved mail til sekretær Marianne Nellemann Skov, com,plesner,mns.

Studerende, der ønsker indmeldelse, eller som ønsker at fastholde deres medlemskab, skal fremsende mailanmodning herom til sekretær Marianne Nellemann Skov, com,plesner,mns. med angivelse af studiested og forventet årstal for studieafslutning.

Alle er velkomne til selve møderne som ikke-betalende gæster. Den efterfølgende bespisning er dog forbeholdt medlemmer.