Djøf

Foreningen for Kvindelige Jurister (FFKJ)

Et fagligt og socialt forum for kvindelige jurister.

FFKJ holder 5-6 arrangementer årligt forskellige steder i København.

Du kan holde dig orienteret via FFKJ.dk  eller ved at melde dig til FFKJ's FFKJ's nyhedsbrev. Adgang til arrangementerne forudsætter medlemskab af FFKJ med mindre andet annonceres.

Medlemskab er åbent for kvindelige jurister og koster 350 kr. for et kalenderår. Det er også muligt at få et firma medlemskab, se mere på FFKJ.dk

Som udgangspunkt er alle arrangementer gratis med gyldig medlemskab, der kan dog forekomme enkelte arrangementer med egenbetaling. 

FFKJ kan kontaktes på dk¤ffkj¤info. Tilmelding til foreningen kan ske på FFKJ.dk  og her kan også findes yderligere information om foreningen og dens arrangementer.

 

FFKJ har siden 2007 arbejdet for at for at skabe et forum for netværk, erfaringsudveksling og sparring for kvindelige jurister. Gennem netværksarrangementer med spændende og inspirerende foredragsholdere sætter FFKJ fokus på karriereudfordringer, kvinder i dansk erhvervsliv, networking, work-life-balance og mange andre relevante emner.

Vores arrangementer holdes hos virksomheder eller advokatkontorer i hovedstadsområdet, og der vil som en del af arrangementet også være tid til networking med kolleger over et godt glas vin og en let anretning. 

Et medlemskab hos FFKJ er din mulighed for at udvide dit professionelle netværk med kolleger fra alle dele af juraens verden.