Djøf

Foreningen for Kvindelige Jurister (FFKJ)

Et fagligt og socialt forum for kvindelige jurister.

FFKJ holder 5-6 arrangementer årligt forskellige steder i København.

Du kan holde dig orienteret via Djøfs arrangementskalender eller ved at melde dig til FFKJ's mailliste, se mailadresse nedenfor. Adgang til arrangementerne forudsætter medlemskab af FFKJ med mindre andet annonceres.

Medlemskab er åbent for kvindelige jurister og koster 250 kr. for et kalenderår.

Der er som udgangspunkt gratis adgang til arrangementerne, dog kan der være en mindre egenbetaling for mad og drikke til vores såkaldte café-arrangementer.

FFKJ kan kontaktes på com¤hotmail¤ffkjurister. Tilmelding til foreningen kan ske på samme mail adresse  og her kan også fås yderligere information om foreningen og dens arrangementer.

FFKJ blev stiftet i april 2007 og er en forening, der har til formål at skabe et fagligt og socialt forum for kvindelige jurister. Som medlem af foreningen får du adgang til et bredt netværk af kvinder, hvis faglige afsæt er lig dit eget. Du vil få mulighed for at sparre med erhvervsaktive kvindelige jurister inden for såvel den offentlige som den private sektor.

Foreningens mål er, at holde arrangementer der kan inspirere dig og bidrage med ny faglig information - serveret på en spændende måde. Emnerne breder sig over networking, karrierevejens udfordringer som kvinde og generelt, kvinder i dansk erhvervslivs bestyrelser mv. Derudover vil foreningen bl.a. holde arrangementer om større juridiske omlægninger samt debatter ved foredragsholdere.

Foreningen har  ca. 170 medlemmer (2007).