Djøf

Det Danske Selskab for Forsikringsret

Et forum for jurister til fremme af forsikringsretten.

Selskabet afholder normalt fire årlige arrangementer, hvor spørgsmål af forsikringsretlig karakter drøftes.
Arrangementerne finder normalt sted mellem kl. 16.30 og kl. 18.30 og omfatter ud over foredraget et lettere traktement.
Selskabet arrangerer endvidere danske og nordiske kollokvier. Hvert fjerde år holder verdensorganisationen AIDA verdenskongres.
Verdensorganisationen AIDA udgiver fire gange om året AIDA Mail, som kan læses på organisationens hjemmeside. Endvidere er der oprettet følgende arbejdsgrupper:
 • Accumulation of Claims and Subrogation
 • Pollution Product Liability and New Technologies
 • Motor Insurance
 • Pensions
 • Reinsurance
 • State Supervision of Insurance
 • Prevention & Insurance
 • Distribution of Insurance
 • Transport and Insurance
 • Consumer Protection and Dispute Resolution
Nærmere beskrivelse af arbejdsgrupperne kan ses på organisationens hjemmeside, se relaterede links i øverste højre hjørne.
Foreningens sekretær er advokat Torben Bondrop, til hvem anmodning om indmeldelse kan rettes på mail dk¤psglaw¤tbo, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø. Endvidere kan der rettes henvendelse til selskabet via mail dk¤psglaw¤aida.dk eller til Anette Holben, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, mail dk¤psglaw¤aho, dir. tlf. 36 94 11 74.

Kontakt advokat Torben Bondrup, se ovenfor.

Det Danske Selskab for Forsikringsret blev stiftet den 19. december 1977 af jurister med særlig interesse for forsikringsretlige forhold. Selskabets formål er dels at være den danske afdeling af International Association of Insurance Law og dels at virke for fremme af forsikringsretten, udgive publikationer af forsikringsretlig interesse m.v.
Selskabets bestyrelse:
 • Helen Kobæk, formand, Pen-Sam
 • Søren Theilgaard, næstformand, Codan Forsikring
 • Torben Bondrop, sekretær, Plesner
 • Claus Tønnesen, Forsikring og Pension
 • Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring
 • Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Center for Pensionsret
 • Marianne Højgaard Pedersen, Højesteret
 • Marianne Klausen, Ernst & Young 
 • Michael Wiisbye, Nielsen & Nørager Advokatfirma
 • Mikael Rosenmejer, Plesner
 • Peter Sylvest Larsen, Finanstilsynet 
Selskabet har godt 400 medlemmer i Danmark. Der findes afdelinger i Finland, Sverige, Norge, Island og i resten af verden. Nærmere beskrivelse af de enkelte landes afdelinger kan ses på AIDAS hjemmeside, se relaterede links.