Djøf

Den Danske Energiretsforening

Et forum for alle med interesse for olie- og energiretlige spørgsmål

Der afholdes løbende foredrag og en åben debat om aktuelle emner (ca. 4 - 5 møder om året samt en generalforsamling).

Som medlemmer optages privatpersoner og selskaber samt organisationer. Kontingentet for et kalenderår er henholdsvis 100,- kr. og 600,- kr.

Indmeldelse:

Kontakt Foreningens Sekretariat, Louise Gustavsen. Se ovenfor.

Foreningens sekretariat er:

Formandens kontaktadresse er: Anita Rønne, Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Studiestræde 6, 1455 København K, mailadresse dk¤jur.ku¤anita.ronne, telefon 35 32 31 02, fax: 35 32 32 01.

Horten, Søren Hornbæk Svendsen, Philip Heymanns Allé 7, 2900 Hellerup, mailadresse dk¤horten¤shs, telefon 33 34 42 41.

Foreningen blev oprettet den 21. november 1984. Formålet med foreningen er at fremme interessen for og kendskabet til olie- og energiretlige (og beslægtede) område samt bidrage til udviklingen på retsområdet.

Foreningen arrangerer således foredrag og diskussioner i forbindelse med olie- og energiretlige spørgsmål.

Foreningens bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Lektor Anita Rønne (formand), juridisk Fakultet, København Universitet
  • Advokat Anders Stubbe Arndal, Kromann Reumert
  • Chefkonsulent Dorte Gram, Dansk Energi
  • Advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten
  • Advokat Michael Meyer, Gorrissen Federspiel Kierkegaard
  • Koncernjurist Jacob Sandholt, Energinet.dk
  • Kontorchef Birgitta Bundgaard, Energistyrelsen
  • Koncernjurist Hanne Normann, DONG Energy

Foreningen har knapt 100 medlemmer, heraf er ca. 40 organisationsmedlemskaber.