Djøf

Den Danske Energiretsforening

Et forum for alle med interesse for olie- og energiretlige spørgsmål

Der afholdes løbende foredrag og en åben debat om aktuelle emner (ca. 4 - 5 møder om året samt en generalforsamling).

Som medlemmer optages privatpersoner og selskaber samt organisationer. Kontingentet for et kalenderår er henholdsvis 100,- kr. og 600,- kr.

Indmeldelse:

Kontakt Foreningens Sekretariat, Louise Gustavsen. Se ovenfor.

Foreningens sekretariat er:

Formandens kontaktadresse er: Anita Rønne, Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Studiestræde 6, 1455 København K, mailadresse dk¤jur.ku¤anita.ronne, Tlf: 35 32 31 02, Fax: 35 32 32 01.

Dansk Energi, Louise Gustavsen, Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C, mailadresse:dk¤danskenergi¤lgu, Tlf: 35 30 09 15, Fax: 35 30 04 01 

Foreningen blev oprettet den 21. november 1984. Formålet med foreningen er at fremme interessen for og kendskabet til olie- og energiretlige (og beslægtede) område samt bidrage til udviklingen på retsområdet.

Foreningen arrangerer således foredrag og diskussioner i forbindelse med olie- og energiretlige spørgsmål.

Foreningens bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Lektor Anita Rønne (formand), Københavns Universitet
  • Advokat Michael Budtz, Kromann Reumert
  • Kontorchef Anna Grethe Hjortkjær, Energistyrelsen
  • Chefkonsulent Dorte Gram, Dansk Energi
  • Professor Jens Fejø, Handelshøjskolen i København
  • Chefjurist Christian T. Skakkebæk, DONG Energy
  • Advokat Jan-Erik Svensson, Gorrissen Federspiel Kierkegaard
  • Koncernjurist Thomas Andersen Thrane, E.ON.

Foreningen har knapt 100 medlemmer, heraf er ca. 40 organisationsmedlemskaber.