15.07.2016

Foreningens formål er at varetage og repræsentere medlemmernes faglige interesser overfor offentlige myndigheder nationalt og internationalt, overfor universiteter og andre højere læreanstalter samt private og offentlige institutioner og organisationer. Herudover samarbejde med andre foreninger af virksomhedsjurister og sikre dansk deltagelse i internationale sammenslutninger fx European Company Lawyers Association.

Formålet er desuden at medvirke til medlemmernes erhvervsmæssige videreudvikling gennem efteruddannelse, erfaringsudveksling, organisering af seminarer, debatmøder mv. samt fremme interessen for erhvervsretlige emner i bred forstand. Sikre overholdelse og ajourføring af Foreningens etiske regler for medlemmernes virke som virksomhedsjurister samt øge kendskabet til og sikre anerkendelsen af medlemmernes funktion som virksomhedsjurister.

Bestyrelsen består af:
  • Peter Istrup (Formand)
  • Anne Christina Skjønnemand (Næstformand)
  • Helle Bjørnskov Fischer (Kasserer)
  • Mette M. Andersen
  • Laurits Anton Jørgensen
  • Karina Pöckel Arendt
  • Anne-Lykke Mau

DVJ afholder normalt 2 møder om året. Generalforsamling i maj/juni måned, hvor der om formiddagen vil være aktuelle faglige indslag og om eftermiddagen afholdes generalforsamlingen. Om efteråret i november måned afholdes et heldagsseminar, hvor der ligeledes vil være aktuelle faglige indslag samt fælles middag om aftenen.

For faglige spørgsmål kan formanden Peter Istrup kontaktes på mail: com,arlafoods,peter.istrup eller telefon 89 38 10 81.

Kriterier for medlemskab, kontaktperson i forbindelse med indmeldelse samt indmeldelsesblanket kan ses på DVJs hjemmeside. Se link i øverste højre hjørne.