Djøf

Dansk Selskab for int. strafferet og EU-ret

Et forum for oplysning og debat af international straffe- og EU-ret.

Medlemmer af Dansk Kriminalistforening modtager invitation til foreningens årlige generalforsamling og til møder i Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret samt til møder i Dansk Kriminologisk Selskab samt tværfaglige arrangementer.

Selskabets formand, professor Vagn Greve, Det Juridiske Fakultet, Skt. Peder Stræde 19, 1453 København K, mail: dk¤jur.ku¤vagn.greve

Medlem af bestyrelsen, adjunkt Thomas Elholm, Syddansk Universitet, Juridisk Institut, Campusvej 55, 5230 Odense M, mail: dk¤sam.sdu¤tel 

Alle interesserede kan blive medlem. Medlemskab af selskabet sker gennem Dansk Kriminalistforening. Indmeldelse kan foretages på Dansk Kriminalistforenings hjemmeside, se link øverst til højre på siden eller ved at maile til foreningens administrative sekretær: dk¤mail¤skaue.

Selskabet blev stiftet i 1991 med det formål at skabe et forum for oplysning og debat om emner vedrørende international strafferet og EU-ret.

Foruden 2-3 årlige møder og foredrag varetages selskabets formål gennem udgivelse af artikler i det tidsskrift, som selskabet og Dansk Kriminalistforening deler med de øvrige nordiske kriminalistforeninger (Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab).

Selskabet bestyrelsen:

  • Thomas Elholm, professor (formand)
  • Vagn Greve, professor 
  • Nina Holst Christensen, kommitteret
  • Jacob Scharf, chef for PET 

Dansk Kriminalistforening, Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret og Kriminologisk Selskab har tilsammen ca. 500 medlemmer.