Djøf

Dansk Selskab for Boligret

Et forum til fremme, udvikling, inspiration og forståelse af boligretten.

Der holdes 4 arrangementer om året. Alle arrangementer har indlæg under følgende parole: aktualitet og kvalitet.
 
Arrangementerne afvikles på forskellige steder med henblik på at give medlemmerne indblik i disse steders indretning og arbejde, fx Østre Landsret, Højesteret, Københavns Kommune, Politigården, realkreditselskaber og Fonden Realdania. Selskabet afholder alle udgifter ved arrangementerne, herunder mangfoldiggørelse af eventuelt materiale til brug for gennemgangen af det aktuelle emne.
 
Selskabet har udgivet særlige publikationer i forbindelse med 5- og 10-årsjubilæerne. Medlemmerne modtager vederlagsfrit disse publikationer.
Juridiske kandidater med særlig tilknytning til boligret kan optages som personlige medlemmer. 
 
Efter bestyrelsens beslutning kan der tillige som personlige medlemmer optages personer, der har samfundsvidenskabelig uddannelse, når disse har en særlig tilknytning til boligret. 
 
På grund af den store medlemsskare er det årlige kontingent lavt - i 2003: 350 kr. for personlige medlemmer samt 1.500 kr. for institutioner og virksomheder.
Formand, kontorchef Marianne Dons, Fælleskontoret for de københavnske Huslejenævn, tlf. 33 13 69 05 eller mail dk¤kff.kk¤mad.
 
Selskabets sekretariat (kasserer/sekretær) varetages af direktør Erik Christiansen, EBO Consult A/S, Hvidovrevej 137, 2650 Hvidovre, tlf. 36 38 38 00 eller mail dk¤ebo¤erik.christiansen.

Selskabet er stiftet i 1991 med henblik på at etablere et forum for alle aktører med særlig interesse for boligret. Selskabets formål er at fremme kendskabet til og udviklingen af boligret, at fremme gensidig inspiration og forståelse mellem jurister, der har særlig tilknytning til eller interesse for boligret, og at støtte eller forestå udgivelsen af publikationer af boligretlige interesse.

Bestyrelsen består af:

 • direktør cand.jur. Erik Christiansen
 • Hans Henrik Edlund 
 • kontorchef cand.jur. Marianne Dons
 • administrationschef cand.jur. Tove Flygare
 • advokat lic.jur. Niels Gangsted-Rasmussen
 • Højesteretsdommer Niels Grubbe
 • advokat Lars Helms
 • advokat og tidligere professor dr.jur. Halfdan Krag Jespersen
 • Birthe Houlind
 • Martin Preisler Knudsen
 • Preben Mathiesen
 • Leif Aamand

Selskabet har godt 300 medlemmer fra alle dele af den offentlige forvaltning, retsvæsenet, undervisningssektoren samt private virksomheder.