Djøf

Dansk Kriminologisk Selskab

Selskabet er et datterselskab til Dansk Kriminalistforening, der har til formål at diskutere praktiske og teoretiske problemer i arbejdet med kriminalitet og kriminelle.

Dansk Kriminologisk Selskab afholder 5-6 møder om året samt temadage hvert andet år. Den sidste temadag som blev afholdt i 2007 var om "Efterforskning og straffeforfølgning: Nye veje, nye udfordringer" 

Foruden disse møder varetages foreningens formål gennem publikation af artikler i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Se link til Dansk Kriminalist Forening (højre side)

Foreningens formand, direktør William Rentzmann, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K. mail: dk¤kriminalforsorgen¤wr.

Foreningens sekretær og kasserer, Advokat Bjørn Høberg-Petersen, Gothersgade 109, 1123 København K.

Dansk Kriminologisk Selskab blev stiftet i 1943 med det formål at afholde hyppigere møder hvor kriminologisk interesserede medlemmer af Dansk Kriminalistforening kunne diskutere teoretiske og praktiske problemer vedrørende arbejdet med kriminalitet og kriminelle.

Bestyrelse: Den samme som i Dansk Kriminalistforening (se link til Dansk Kriminalistforening i højre side)