Djøf

Dansk Idrætsjuridisk Forening

Et forum for idrættens juridiske- og økonomiske forhold.

Medlemsmøderne arrangeres ofte i tilknytning til idrætsbegivenheder og bygges op om et tema, der uddybes af kvalificerede foredragsholdere.

Foreningen udgiver desuden med jævne mellemrum et nyhedsbrev, der opsummerer den idrætsjuridiske udvikling, samt et årsskrift, Idrætsjuristen , der er en samling af idrætsjuridiske artikler.

Andre planlagte aktiviteter er kurser, konferencer, oprettelse af bibliotek, bogudgivelser og studierejser.

Foreningen er et tilbud til såvel aktive udøvere og ledere i alle idrætsgrene som jurister - og til idrætsforeninger og -forbund, advokatfirmaer og andre organisationer med interesse for idræt og/eller jura.

Foreningens sekretariat kan kontaktes på dk¤advodan¤idraetsjura eller tlf. 70 26 01 10.

Dansk Idrætsjuridisk Forening (DIJF) blev stiftet på konferencen om "Idrættens juridiske og økonomiske forhold" i Idrættens Hus i Brøndby den 28. februar 1998.

Formålet med foreningen er at fremme interessen for og kendskabet til juraen i idrætten til gavn for både elite, amatører og professionelle.

I foreningens aktiviteter forenes teori og praksis. Foreningen er derfor et tilbud til såvel aktive udøvere og ledere i alle idrætsgrene som jurister - og til idrætsforeninger og -forbund, advokatfirmaer og andre organisationer med interesse for idræt og/eller jura.

Bestyrelsen:

  • Advokat Lars Halgreen (formand),
  • Advokat Nicolai Mallet (næstformand)
  • Advokat Henrik Adamsen (sekretær)
  • Advokat Ken Nyborg
  • Journalist, Cand. Jur. Lone Pagh
  • Jurist/tidl. Advokat Peter Schønning
  • Advokat Lasse Thore Detlevsen
  • Advokat Anne Kjerstine Kragh Hansen
  • Advokatfuldmægtig Sarah Troelsen

  Foreningen har 125 medlemmer.