Djøf

Dansk Forening for Konkurrenceret

Et forum for faglig dialog og samarbejde på tværs til udbredelse af kendskabet og forståelsen for konkurrenceretten.

Som eksempler på emner, der har været debatteret med kompetente og velplacerede indledere og foredragsholdere fra Konkurrencestyrelsen, Kommissionen, Copenhagen Business School, Privatpraksis, og Første Instansdomstole, kan nævnes: 

 • de nye gruppefritagelser og retningslinjer for Kommissionen, herunder eksempelvis retningslinjerne om vertikale og horisontale aftaler samt teknologioverførselsgruppefritagelsen med retningslinjer 
 • gennemgang af betydningen af reformen af administrationen af EU's konkurrenceregler og af de nye fusionsregler 
 • betydningen af økonomiske analyser i konkurrenceretten 
 • konkurrenceforhold indenfor elsektoren, kompetencefordelingen mellem de forskellige organer 
 • erfaringer med fusionsforordningen i EU og Danmark 
 • misbrug af dominerende stilling, herunder specielt rabatter og bonusser, statsstøtte.
Alle der interesserer sig for Konkurrenceret kan blive medlem. Prisen på et firmamedlemskab er 1.000,- kr. og et personligt medlemskab koster 200,- kr. Tilmelding til mail: com¤plesner¤mlu.

Karen Dyekjær-Hansen mail: dk¤psglaw¤kdh og Christian Karhula Lauridsen mail: dk¤psglaw¤ckl. Se desuden foreningens hjemmeside.

Dansk Forening for Konkurrenceret blev stiftet i 2001 og er en forening, der har til formål at udbrede kendskabet til konkurrenceretten blandt såvel økonomer som jurister, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for konkurrenceretlige emner. Foreningen arrangerer medlemsmøder, hvor aktuelle emner præsenteres og debatteres af kompetente og velplacerede fagfolk.

Foreningens bestyrelse for tiden består af:

 • Karen Dyekjær (formand)
 • Jens Fejø, (næstformand)
 • Peter Møllgaard (næstformand)
 • Henrik Schultz 
 • Jan-Erik Svensson
 • Kim Lundgaard Hansen
 • Caroline Heide-Jørgensen
 • Kim Sparlund
 • Erik Bertelsen
 • Christian Karhula Lauridsen (sekretariatet) 

Foreningen har 57 firmamedlemskaber og ca. 80 personlige medlemmer.