Djøf

Dansk Forening for Insolvensret (DFI)

Et forum til fremme af interessen for insolvensretlige emner.

Medlemmerne tilbydes at deltage i foredrag, diskussioner m.v. på insolvensretlige spørgsmål, ligesom medlemmerne også har været tilbudt kurser i udlandet, med henblik på opnåelse af kendskab til andre landes insolvensretlige retsforhold. Foreningen afholder normalt 4 arrangementer om året, 2 om foråret og 2 om efteråret.

Alle, der på baggrund af juridisk eller revisionsmæssig uddannelse, har faglig interesse for foreningens formål, offentlige og private institutioner og organisationer, selskaber og firmaer inden for hvis virksomhed insolvensretlige og dermed beslægtede spørgsmål har betydning, kan blive medlem. Herudover kan bestyrelsen, under særlige forhold, optage andre personlige medlemmer.

For medlemskab kontakt formanden.

 

Formand, advokat Troels Tuxen, Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, tlf. 72 27 30 03.

Dansk Forening for Insolvensret er etableret i 1994, og er en forening der har til formål ved foredrag, diskussioner m.v. at fremme interessen for og kendskabet til insolvensretlige og dermed beslægtede spørgsmål, og bidrage til dette retsområdes udvikling.

Foreningens bestyrelse er:

  • Formand, Advokat Troels Tuxen
  • Advokat Flemming Bastholm
  • Advokat Klaus Fiala
  • Statsaut. revisor Frank Schjøtt
  • Advokat Otto F. Spliid
  • Advokat Pernille Bigaard

DFI har godt 80 medlemmer.