Djøf

Dansk Forening for Europaret

Et forum for udbredelse af kendskabet til retlige spørgsmål om den Europæiske Union.

Dansk Forening for Europaret arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 4-6 møder om året.

Som eksempler på foredrag, der har været afholdt, kan nævnes: Vigtige EU-domme siden sidst; Privates ret til direkte søgsmål; Visse aspekter af forordning 1/03 (den nye forordning 17/62); Seminar om EU-konventets forslag til forfatningstraktat for EU; European Union Law and the Constitutions; FIDE (Financial Services in the Era of the euro and E-commerce) and FIDE (Cross Border Mergers in Company Law and Competition Law); EU-borgerskab.

Medlemskab af Dansk Forening for Europaret er åbent for enhver, der er interesseret i europaretlige spørgsmål.

Medlemskab

Henvendelse til foreningens sekretariat v/ advokat Andreas Christensen, Horten, Philip Heymanns Allé 7, postboks 191, 2900 Hellerup, direkte mail dk¤horten¤AC, på foreningens hjemmeside eller på følgende mail: dk¤europaret¤europaret

Årligt kontingent

Kollektivt medlemskab kr. 800,-

Individuelt medlemskab kr. 200,-

Medlemskab for studerende kr. 50,-

Foreningens sekretariat v/ advokat Andreas Christensen, Horten, Philip Heymanns Allé 7, postboks 191, 2900 Hellerup, direkte mail dk¤horten¤AC, tlf. 3334 4000 eller via foreningens hjemmeside - se link ude til højre.

Alternativt på følgende mail: dk¤europaret¤europaret

Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet i Danmark til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union.

Foreningen er sammen med de tilsvarende foreninger i andre EU-lande medlem af Féderation Internationale pour le Droit Européen, F.I.D.E., der hvert andet år afholder en større konference for medlemmerne af de nationale foreninger med deltagelse af dommere og højtstående embedsmænd fra EU-institutionerne.

Foreningens bestyrelse består af:

  • Jens Fejø, professor, dr.jur. 
  • Rolf Dane, advokat  
  • Nina Holst-Christensen, kommitteret
  • Peter Biering, advokat 
  • Lene Pagter Kristensen, højesteretsdommer
  • Vibeke Pasternak Jørgensen, kontorchef
  • Ulla B. Neergaard, professor, ph.d. 
  • Hjalte Rasmussen, professor, dr. jur.  
  • Charlotte Friis Bach Ryhl, advokat 
  • Andreas Christensen, advokat 

Foreningen har ca. 60 firmamedlemmer (kollektive medlemskaber), ca. 135 individuelle medlemmer og ca. 60 studentermedlemmer.