Djøf

Forum Forvaltning (FF)

Praksis og Forskning har fået sin egen platform til udveksling af viden og erfaringer om den offentlige forvaltning. Her vil vi bl.a. se på "Hvordan den fremtidige offentlige forvaltning bør se ud".

Der holdes debatmøder og seminarer 2 - 4 gange om året. Grundtanken er at vi vil variere mødeformen og efter behov gøre den interaktiv. Du kan holde dig orienteret om arrangementerne via Djøfs arrangementskalender eller ved at tilmelde dig Forum Forvaltnings mailliste, se hvordan under ''Hvem kan blive medlem!''

Forum Forvaltning er et åbent forum for alle der interesserer sig for forvaltningsmæssige spørgsmål belyst gennem praksis og forskning. Hvis du ønsker personlig orientering om kommende arrangementer, så send dit navn, fødselsdato og mailadresse til Marianne Klarskov Nielsen på mail: dk¤djoef¤mkn

Om faglige spørgsmål kontaktes Nina Skårup Barfod i Djøf på dk¤djoef¤nsb    

Kontakt Marianne Klarskov Nielsen dk¤djoef¤mkn, når det gælder tilmeldinger og praktiske spørgsmål om arrangementerne.

Der er igennem de senere år sket mange reformer inden for den offentlige forvaltning, men alt tyder på, at denne ændringskultur kun vil tage endnu mere fart i de kommende år. Det gælder ''hele vejen rundt'', både når det gælder indretningen, styringen og effektiviteten inden for den offentlige sektor. Derfor arbejdes der også mange steder i den offentlige sektor på nyorientering, på at udvikle og implementere og evaluere de mange nye styrings- og ledelsesredskaber, der findes i værktøjs-kassen. Ofte sker det i partnerskab med andre eller med anvendelse af private konsulentfirmaer.

Inden for forvaltningsforskningen følger man interesseret med og analyserer og fortolker tidens tendenser. Men tingene sker med stor fart, og derfor ser man ofte, at de to verdener: ''praksis'' og ''forskning'' kun mødes ved særlige lejligheder, eller når der er konflikt i luften. For begge verdener er dette et tab. For praktikerne fordi den forskningsmæssige systematik kan samle og hæve de enkeltstående tendenser og erfaringer til en mere systematisk viden, som forvaltningen kan bruge og udnytte, og for forskerne, fordi praktikernes arbejde er en uundværlig kilde til viden. det er herfra, der kommer evidens og viden om, hvad der rører sig i organisationerne. Derfor er Forum Forvaltning (FF) dannet: her sætter vi højaktuelle forvaltningsmæssige spørgsmål på dagsordenen og bringer praksis og forskning sammen til debat og til diskussion om både det, der er sket, vi evaluerer best practice, men vi nyorienterer os også og ser på fremtidens offentlige sektor. Det er kort sagt selve indretningen og organiseringen af den offentlige sektor, der er på dagsordenen.

Forummet er et netværk med et advisory board og en styregruppe, der tilrettelægger forummets møder, arrangementer og aktiviteter.

Styregruppen står for tilrettelæggelsen af den praktiske del af arrangementerne og varetager i samarbejde med forummets advisory board den strategiske planlægning og udvikling af forummets indhold og form. Styregruppen mødes efter behov.

Forummets advisory board varetager mere overordnede diskussioner og mødes to gange årligt om udviklingen i forummet. Det er tilstræbt at såvel advisory board som styregruppe repræsenteres af både forskere og praktikere. Ved praktikere forstås både offentlige og private aktører, der på forskellig vis er involveret i offentlige administrationsforhold og offentlig service-produktion.

Det er et åbent forum, der er etableret som et samarbejde mellem Djøf, Department of Business and Politics på CBS og, Nordisk Administrativt Forbund (NAF). Har du idéer eller ønsker, du på anden måde vil bidrage med til kommende arrangementer, er du meget velkommen til at kontakte Nina Skårup Barfod, se under kontakt.

Advisory board

 • Claes Nilas, departementschef og formand for NAF
 • Mogens Kring Rasmussen, adm. direktør i Djøf
 • Henrik Kolind, kommunaldirektør Roskilde
 • Peter Bogason, professor, ph.d. i samfundsfag
 • Ove K. Pedersen, professor, cand.scient. pol., CBS

Styregruppe

 • Jakob Jensen, Fuldmægtig, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 • Søren Kjær Foged, ph.d.-studerende, Inst. for Statskundskab, Københavns Universitet 
 • Lena Brogaard, ph.d.-studerende, Roskilde Universitet, Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning 
 • Emil Lobe Suenson, Fuldmægtig og ekstern lektor, Erhvervs- og Vækstministeriet, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
 • Kasper Teglgaard Koch, Special- og økonomikonsulent, Lejre Kommune
 • Johan Zilmer, fuldmægtig, Moderniseringsstyrelsen
 • Mathias Kryspin Sørensen, Senior Consultant, Ernst & Young (EY)
 • Kristian Dambo Knudsen, Departementscheffuldmægtig, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter