Djøf

Dansk Sociologforening

Et fagligt forum for kritisk debat af sociologiske og kultursociologiske emner.

Et fagligt forum og netværk, hvor sociologer og kultursociologer diskuterer fag og støtter hinanden.

Foredragsarrangementer, hvor spændende og aktuelle forskere præsenterer deres arbejde, bogudgivelser mv.

Faste arbejdsgrupper om blandt andet velfærdsstat og socialpolitik, arbejdsliv og teknologi, kritisk sociologi og organisationsudvikling.

Et spændende årsmøde, hvert år i februar eller marts i tilknytning til generalforsamlingen.

Som medlem får du også:

 • Tidsskriftet Dansk Sociologi
 • Tidsskriftet Acta Sociologica
 • Medlemsbladet Sociolog-nyt

Foreningen arrangerer desuden Dansk Sociolog Kongres, der afholdes ca. hvert 2. år

 • Formand, Rasmus Willig, RUC, kan kontaktes for generelle spørgsmål mv. enten via mail: dk¤ruc¤willig
 • Bestyrelsesmedlem, Kaspar Villadsen, kan kontaktes vedrørende foredragsarrangementer på mail: dk¤sociology.ku¤kaspar.villadsen
 • Kasserer, Kirsten Meyer, kan kontaktes vedrørende økonomiske spørgsmål via mail: dk¤sociologi¤kassereren
 • Sekretær, Lene El Mongy, kan kontaktes vedrørende indmeldelse på tlf. 3532 3502 eller fax: 3532 3940, eller mail: dk¤sociologi¤sociologforeningen

Som medlemmer optages sociologer, kultursociologer og andre, der arbejder med sociologiske problemstillinger. Desuden optages studerende, der læser sociologi eller sociologisk orienterede fag ved højere læreranstalter.

Kontingent:
Medlemskab 2005
Uddannede i arbejde (800 kr.)
Arbejdsløse/studerende (400 kr.)

Du kan blive medlem af Dansk Sociologforening enten ved at oplyse navn og adresse til:

Dansk Sociologforening, att. Lene El Mongy
c/o Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 35 02
Fax: 35 32 39 40

eller ved at udfylde en formular på foreningens hjemmeside, se øverst til højre.

Dansk Sociologforening er den landsdækkende medlemsforening for sociologer, kultursociologer og andre med interesse for sociologiske problemstillinger. Dansk Sociologforening er dannet i 1958 og har underafdelinger i København (Sociologisk Udsyn), Roskilde (socialanalytisk Forening) og Ålborg (SOFIA).

Foreningens bestyrelse:

 • Rasmus Willig (formand)
 • Ellinor Colmorten (næstformand)
 • Lars Damgaard
 • Rasmus Antoft
 • Ole Bjerg
 • Elisabeth Hulcrantz
 • Søren Jagd
 • Kaspar Villadsen
 • Claus Syberg Henriksen
 • Kathrine Vitus Andersen
 • Line Brinch Jepsen (studenterrepræsentant)
 • Morten Jensen (studenterrepræsentant)
 • Rasmus Christensen (studenterrepræsentant)
 • Karen Shamshini (studenterrepræsentant)
 • Ulrik Dyrbye (studenterrepræsentant – supp.)

Dansk Sociolog Forening har p.t. ca. 660 medlemmer.