Djøf

Dansk Evalueringsselskab

Et forum for personer og institutioner, der interesserer sig for evaluering.

 • Adgang til at diskutere faglige problemstillinger med andre personer, som arbejder med området.
 • Mulighed for at deltage i arbejdsgrupper.
 • Deltagelse i evalueringskonferencer til en reduceret pris.
 • Deltagelse i seminarer til reduceret pris.
 • Gratis adgang til gå hjem-møder. Oplæggene kan komme fra såvel foreningens medlemmer som fra eksterne oplægsholdere.
 • Løbende information om foreningens arrangementer.

Tegning af medlemskab sker ved at udfylde og returnere en tilmeldingsblanket, som findes på foreningens hjemmeside, se øverst til højre.

Foreningens sekretariat kan kontaktes på adressen dk¤danskeevalueringsselskab¤sekretariatet

Dansk Evalueringsselskab blev stiftet i september 2000, og er en forening for personer og institutioner, der interesserer sig for og/eller arbejder med evaluering.
 
Formålet med Dansk Evalueringsselskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger, herunder:

 • Udviklingen inden for evalueringsteori- og metode
 • Nyttiggørelse af evalueringsresultater
 • Faglig udvikling
 • Standarder for god evalueringspraksis.  


Foreningens bestyrelse:

 • Bertil Michael Mahs (formand)
 • Anette Dørge Jessen (næstformand)
 • Bianca Albers (kasserer)
 • Hanne Kathrine Krogstrup
 • Steffen Bohni Nielsen
 • Poul Skov Dahl
 • Dorte Kabell
 • Solgerd Just Mikkelsen
 • Thomas Pallesen

Dansk Evaluerings Selskab har 90 institutionelle medlemmer og 70 personlige medlemmer. Medlemsskaren repræsenterer både offentlige og private institutioner samt stat, amter og kommuner.