Djøf

Djøf Studerendes aktivitetspulje

Slå et slag for det gode studieliv. Søg Djøfs aktivitetspulje, hvis du har en god idé til et arrangement.

Aktivitetspuljen er en pulje penge, som du kan søge, hvis du er studerende og medlem af Djøf og har en idé til et fedt arrangement på dit studiested. Når du skaber arrangementer gennem Djøf Studerendes aktivitetspulje, får du adgang til værdifulde erfaringer, et stærkt netværk og en række spændende arrangementer, vi kalder Djøf Days.

Fire skridt fra idé til event

Orienter dig om aktivitetspuljens principper og temaer.

Du får svar fra din lokale netværkspilot, så hurtigt som muligt.

Du får tilsendt en sponsoraftale af din lokale netværkspilot, hvis din idé bliver godkendt.

Principper og temaer for aktivitetspuljen

Midlerne i puljen tildeles på baggrund af principperne og temaerne.

Det overordnet formål er, at så mange som muligt af Djøf Studerendes medlemmer bidrager aktivt og oplever Djøf Studerendes tilbud som relevante og attraktive.

Principperne

Aktivitetspuljen

 • er til rådighed for medlemmer af Djøf Studerende og Djøf Studerendes samarbejdspartnere
 • har til formål at støtte Djøfs overordnede mål, som er opnå flere og tilfredse medlemmer
 • er medlemmernes penge, og skal derfor forvaltes fornuftigt og effektivt
 • støtter aktiviteter og arrangementer, som varetager Djøfs medlemmers interesse
 • støtter aktiviteter og arrangementer, som falder ind under bestyrelsens vedtagne emner
 • dækker kun beskedne honorarudbetalinger til oplægsholdere
 • dækker et minimum af forplejning til møder, hvor aktiviteten eller arrangementet forberedes. 

Temaer

Djøf Studerendes bestyrelse har vedtaget 4 temaer, hvortil der gives støtte:

Politik

Djøf Studerende er en aktør på det uddannelsespolitiske område. Derfor vil aktivitetspuljen være tilgængelig for aktiviteter og arrangementer, som sætter studieliv, uddannelsesmiljø og studerendes trivsel på dagsordenen – eller som er medvirkende til at uddanne og understøtte medlemmer af Djøf Studerende, som er aktive i studenterpolitik, fx i studienævn og lignende.

Som aktive studerende mener vi, at det er vigtigt, at aktuelle, samfundsmæssige dagsordener også er en del af vores hverdag. Derfor vil puljen støtte aktiviteter, som tager aktuelle emner og politiske dagsordener op, uden at de har direkte relation til uddannelsespolitik.

Karriere

Djøf Studerende har et konstant fokus på medlemmernes muligheder for at få plads på arbejdsmarkedet både i form af studierelevant arbejde, og efter at de er dimitteret. Vi ved, at studierelevant arbejde, kompetenceafklaring samt bevidsthed og kendskab til arbejdsmarkedet er et godt udgangspunkt for en god start på karrieren.

Det er en del af vores opgave at være medvirkende til, at medlemmerne har netop de muligheder. Derfor vil aktivitetspuljen støtte tiltag, der sætter fokus på medlemmernes karrierer og deres kendskab til arbejdsmarkedet. Særligt det konkrete møde med relevante virksomheder bliver prioriteret.

Trends

Djøf Studerende er med til at sætte fokus på nye trends inden for job, karriere og uddannelse. Derfor vil aktivitetspuljen støtte aktiviteter, der sætter fokus på, hvordan Djøf og Djøf Studerendes medlemmer kan blive aktører inden for nye områder.

Omsætning af teori til praksis

Djøf Studerendes medlemmer er fagligt stærke og veluddannede. Vi vil gerne give medlemmerne mulighed for at omsætte deres teoretiske viden til praksis i en relevant sammenhæng. Derfor støtter aktivitetspuljen aktiviteter, som giver medlemmerne denne mulighed. Fx case competitions eller arrangementer med fokus på udvikling af særlige kompetencer, der er nødvendige eller brugbare for særlige målgrupper af studerende.

Vær opmærksom på

 • at det forventes, at Djøfs logo findes på alt materiale før, under og efter arrangementet. Tag billeder eller film fra arrangementet og læg det på de sociale medier med #aktivtstudieliv og @djoefstuderende
 • at der skal beskrives og reflekteres over, hvordan I yderligere vil gøre samarbejdet med Djøf synligt. Få evt. inspiration hos din lokale netværkspilot
 • at Djøf varetager tilmeldinger til arrangementet
 • at arrangementer, der henvender sig til Djøfs medlemmer prioriteres først
 • at arrangementer, der er åbne for studerende, som ikke er medlemmer af Djøf, kan søge om en stykpris på 100 kr. Arrangementer kun for studerende medlemmer kan søge en stykpris på 200 kr.

Dine netværkspiloter

Københavns Universitet
Julie Eresia Aavild
Tlf.: 26 84 78 39
dk¤djoef¤jea

Laura Wulf Villadsen
31 26 84 77
dk¤djoef¤lvi

Roskilde Universitet
Laura Wulf Villadsen
31 26 84 77
dk¤djoef¤lvi

Copenhagen Business School
Maria Brink Madsen
Tlf.: 31 12 32 17
dk¤djoef¤mbr

Syddansk Universitet
Tobias Hulbæk Fog 
Tlf.: 60 65 71 65
dk¤djoef¤thf

Aarhus Universitet
Kristoffer Zwergius Christensen
Tlf.: 31 15 13 65
dk¤djoef¤kzc

Christian Wilum Travis
Tlf.: 40 17 03 37
dk¤djoef¤cwt

Aalborg Universitet
Anders-Christian Jensen
Tlf.: 31 46 72 12
dk¤djoef¤acj

Bliv aktiv i Djøf Studerende

Camilla, som du møder i videoen herunder, er sammen med mange andre studerende, aktive i Djøf Studerende. Gennem aktivitetspuljen fik hun omdannet sin idé til virkelighed. 

Arrangementer

Se alle arrangementer
Universitetsvalg på Aalborg Universitet
 • Nordjylland
 • Gratis for alle
Spionage med Mette Skak
 • Midtjylland
 • Gratis for alle
Doing Business in - information meeting
 • Hovedstaden
 • Gratis for alle
Djøfbladet

Sådan gennemskuer du, om din chef lyver

Michael Sjøberg underviser i kropssprog og løgnedetektion. Her giver den tidligere gidselforhandler gode råd, som du fx kan bruge til næste lønforhandling (og meget andet).

Foto: The Granger Collection/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Analyselammelse

Første skridt på vejen til at bryde et mønster er bevidsthed om, at mønsteret eksisterer.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent