]]> ]]>

Djøf

Djøf Studerendes aktivitetspulje

Slå et slag for det gode studieliv. Søg Djøfs aktivitetspulje, hvis du har en god idé til et arrangement.

Aktivitetspuljen er en pulje penge, som du kan søge, hvis du er studerende og medlem af Djøf og har en idé til et fedt arrangement på dit studiested. Når du skaber arrangementer gennem Djøf Studerendes aktivitetspulje, får du adgang til værdifulde erfaringer, et stærkt netværk og en række spændende arrangementer, vi kalder Djøf Days.

Fire skridt fra idé til event

Orienter dig om aktivitetspuljens principper og temaer.

Du får svar fra din lokale netværkspilot, så hurtigt som muligt.

Du får tilsendt en sponsoraftale af din lokale netværkspilot, hvis din idé bliver godkendt.

Principper og temaer for aktivitetspuljen

Midlerne i puljen tildeles på baggrund af principperne og temaerne.

Det overordnet formål er, at så mange som muligt af Djøf Studerendes medlemmer bidrager aktivt og oplever Djøf Studerendes tilbud som relevante og attraktive.

Principperne

Aktivitetspuljen

 • er til rådighed for medlemmer af Djøf Studerende og Djøf Studerendes samarbejdspartnere
 • har til formål at støtte Djøfs overordnede mål, som er opnå flere og tilfredse medlemmer
 • er medlemmernes penge, og skal derfor forvaltes fornuftigt og effektivt
 • støtter partipolitisk neutrale aktiviteter og arrangementer, som varetager Djøfs medlemmers interesse
 • støtter aktiviteter og arrangementer, som falder ind under bestyrelsens vedtagne emner
 • dækker kun beskedne honorarudbetalinger til oplægsholdere
 • dækker et minimum af forplejning til møder, hvor aktiviteten eller arrangementet forberedes. 

Temaer

Djøf Studerendes bestyrelse har vedtaget 4 temaer, hvortil der gives støtte:

Politik

Djøf Studerende er en aktør på det uddannelsespolitiske område. Derfor vil aktivitetspuljen være tilgængelig for aktiviteter og arrangementer, som sætter studieliv, uddannelsesmiljø og studerendes trivsel på dagsordenen – eller som er medvirkende til at uddanne og understøtte medlemmer af Djøf Studerende, som er aktive i studenterpolitik, fx i studienævn og lignende.

Som aktive studerende mener vi, at det er vigtigt, at aktuelle, samfundsmæssige dagsordener også er en del af vores hverdag. Derfor vil puljen støtte aktiviteter, som tager aktuelle emner og politiske dagsordener op, uden at de har direkte relation til uddannelsespolitik.

Karriere

Djøf Studerende har et konstant fokus på medlemmernes muligheder for at få plads på arbejdsmarkedet både i form af studierelevant arbejde, og efter at de er dimitteret. Vi ved, at studierelevant arbejde, kompetenceafklaring samt bevidsthed og kendskab til arbejdsmarkedet er et godt udgangspunkt for en god start på karrieren.

Det er en del af vores opgave at være medvirkende til, at medlemmerne har netop de muligheder. Derfor vil aktivitetspuljen støtte tiltag, der sætter fokus på medlemmernes karrierer og deres kendskab til arbejdsmarkedet. Særligt det konkrete møde med relevante virksomheder bliver prioriteret.

Trends

Djøf Studerende er med til at sætte fokus på nye trends inden for job, karriere og uddannelse. Derfor vil aktivitetspuljen støtte aktiviteter, der sætter fokus på, hvordan Djøf og Djøf Studerendes medlemmer kan blive aktører inden for nye områder.

Omsætning af teori til praksis

Djøf Studerendes medlemmer er fagligt stærke og veluddannede. Vi vil gerne give medlemmerne mulighed for at omsætte deres teoretiske viden til praksis i en relevant sammenhæng. Derfor støtter aktivitetspuljen aktiviteter, som giver medlemmerne denne mulighed. Fx case competitions eller arrangementer med fokus på udvikling af særlige kompetencer, der er nødvendige eller brugbare for særlige målgrupper af studerende.

Vær opmærksom på

 • at det forventes, at Djøfs logo findes på alt materiale før, under og efter arrangementet samt Djøf sættes som co-host på arrangementet på Facebook. Tag billeder eller film fra arrangementet og læg det på de sociale medier med #aktivtstudieliv og @djoefstuderende
 • at der skal beskrives og reflekteres over, hvordan I yderligere vil gøre samarbejdet med Djøf synligt. Få evt. inspiration hos din lokale netværkspilot
 • at Djøf varetager tilmeldinger til arrangementet
 • at arrangementer, der henvender sig til Djøfs medlemmer prioriteres først
 • at arrangementer, der er åbne for studerende, som ikke er medlemmer af Djøf, kan søge om en stykpris på 100 kr. Arrangementer kun for studerende medlemmer kan søge en stykpris på 200 kr.

Dine netværkspiloter

Københavns Universitet
Helle Dyhr
31 18 63 07
dk¤djoef¤hdy

Jesper Hølge-Hazelton
42 71 78 30
dk¤djoef¤jhh

Roskilde Universitet
Helle Dyhr
31 18 63 07
dk¤djoef¤hdy

Copenhagen Business School
Maria Brink Madsen
31 12 32 17
dk¤djoef¤mbr

Syddansk Universitet
Tobias Hulbæk Fog 
60 65 71 65
dk¤djoef¤thf

Aarhus Universitet
Kristoffer Zwergius Christensen
31 15 13 65
dk¤djoef¤kzc

Christian Wilum Travis
40 17 03 37
dk¤djoef¤cwt

Aalborg Universitet
Jonathan Desombre
31 15 12 96
dk¤djoef¤jde

Bliv aktiv i Djøf Studerende

Camilla, som du møder i videoen herunder, er sammen med mange andre studerende, aktive i Djøf Studerende. Gennem aktivitetspuljen fik hun omdannet sin idé til virkelighed.