28.09.2016

Din løn

Din løn som fuldmægtig består af basisløn, rådighedstillæg samt tillæg og eventuelt resultatløn.

Lønoversigt (aktuelt niveau)

Basisløn

Din basisløn er ikke til forhandling, da den er fastsat i overenskomsten.

 • Din indplacering afhænger af din erfaring som kandidat
 • Som nyuddannet bliver du indplaceret på løntrin 4, som er et to årigt trin
 • Trin 5, 6 og 8 følger derefter, og de er alle et årige
 • Trin 7 er civiløkonomernes øverste trin.
 • Som bachelor kan du blive indplaceret fra trin 1 – 5
 • Husk, du kan blive indplaceret bedre, end overenskomsten giver ret til.

Basisløn for overenskomstansatte efter nyt lønsystem i staten.

Rådighedstillæg

Bliver du ansat som djøfer i en administrativ stilling, har du krav på et rådighedstillæg

 • Rådighedstillæggets størrelse er fastlagt i overenskomsten og kan ikke blive forhandlet
 • Rådighedstillægget er anciennitetsbestemt
 • Kontakt os, hvis du sidder i en administrativ stilling, og ikke modtager rådighedstillæg
 • Husk du kan blive indplaceret bedre end overenskomsten giver ret til.

Rådighedstillæg til overenskomstansatte efter nyt lønsystem i staten.

Rådighedstillæg til tjenestemandsansatte fuldmægtige m.fl. i staten.

Kvalifikations- og funktionstillæg

Udover den central fastlagte løn, har du mulighed for at få kvalifikations- og funktionstillæg og dermed få en højere løn.

 • Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler dine kvalifikations- og funktionstillæg. Du skal selvfølgelig klæde vedkommende på med de gode argumenter. På enkelte arbejdspladser er aftalt individuelle lønforhandlinger, hvis du er i tvivl om, der er mulighed for individuel lønforhandling for dig, så kontakt din tillidsrepræsentant
 • Kvalifikationstillægget kan du få for dine kvalifikationer. De er varige, mens du er i ansat samme sted
 • Funktionstillægget kan du få for at varetage en bestemt funktion. Tillægget ophører, når du ophører med at varetage funktionen
 • Begge tillæg er pensionsgivende

Øvrige tillæg

 • Engangsvederlag honorerer den enkeltstående gode præstation. De er ikke som udgangspunkt pensionsgivende, men det kan aftales. Engangsvederlag forhandles af din tillidsrepræsentant
 • Faste tillæg får du for at varetage bestemte funktioner fx dommerfuldmægtig, ministersekretær, politifuldmægtig
 • Disse tillæg er fastlagt i overenskomsten

Eksempler på tillæg til overenskomstansatte i staten

Resultatløn

Resultatløn betyder, at du får et beløb, hvis du opnår nogle på forhånd aftalte mål indenfor en bestemt tidshorisont.

 • Det er din TR der forhandler din resultatlønsaftale på plads med din arbejdsgiver
 • Det er frivilligt om du vil indgå en aftale om resultatløn, og resultatlønnen vil altid være et supplement til den faste løn.
 • Resultatløn kan udmøntes som engangsvederlag, som varige eller midlertidige tillæg.
 • Det kan aftales, at din resultatløn skal være pensionsgivende.

 • Se skabelon til resultatslønsaftale her.

  Pension

  • Pensionsbidraget udgør 17,1 % af nettolønnen. De sidste 0,3 % af pensionen kan du vælge at få udbetalt som løn
  • Rådighedstillægget er pensionsgivende med 9 %

  Personalegoder

  Det er muligt at forhandle personalegoder udover løn. Det kan være goder, der er mindre eller mere omkostningstunge for din arbejdsgiver. Fx hjemmearbejdsplads, gratis avis, gratis mobiltelefon, hjemme pc, længerevarende efteruddannelsesforløb med videre.

  Husk du bliver beskattet af multimedier, hvis der er formodning for, at disse kan bruges privat.

  Hvad har indflydelse på dit lønniveau

  Der er mange faktorer, der har betydning for netop dit lønniveau. Nedenfor har vi listet nogle faktorer, som har betydning for, om din løn ligger i øvre kvartil i vores lønstatistik.

  • Relevante erfaringer fra tidligere job
  • Du har en specialviden
  • Et stort ansvar
  • Vanskelig rekrutteringssituation for din arbejdsgiver
  • Du sidder tæt på ledelsen/det politiske niveau
  • Du har klædt din tillidsrepræsentant godt på!
  • Du er fleksibel
  • Du er kulturbærer

  Brug vores "Tjek din løn" og bliv klogere på din markedsværdi.

  Du kan også finde nyttige statistiske oplysninger på lønoverblik.dk, som samler information om alle statslige lønninger. Det er et godt lønværktøj, som giver dig en præcis statistik på netop din arbejdsplads. Du kan bruge vores introduktionsvideo til at komme i gang.

  Brug os inden du skriver under

  Har du spørgsmål til din løn og ansættelse er du velkommen til at kontakte os. Vi opfordrer dig til at sende din ansættelseskontrakt ind til os, så vi kan rådgive dig om, hvordan du kan få de optimale vilkår i stillingen samt sikre, at reglerne er overholdt.