28.09.2016

Din løn

Dine løn- og ansættelsesvilkår er reguleret af den kommunale overenskomst. Din løn vil blive sammensat af en basisløn og som udgangspunkt et rådighedstillæg. Derudover kan du via din tillidsrepræsentant forhandle tillæg og evt. andre goder. Husk du har selv ansvar for at klæde din tillidsrepræsentant på, så du får den bedst mulige aftale.

 • Som nyuddannet kandidat skal du som minimum aflønnes efter løntrin 4, der er toårigt.
 • Du skal som udgangspunkt have et rådighedstillæg. Rådighedstillægget stiger med din anciennitet.
 • Du (din tillidsrepræsentant) kan forhandle om at få kvalifikationstillæg eller funktionstillæg. Kvalifikationstillægget kan du få, hvis du har særlige kvalifikationer (fx stor viden om emnet fra specialet/fag, tidligere erfaring med området gennem studiejob etc.) Funktionstillægget får du for at varetage en bestemt funktion. Det ophører, når funktionen ophører, mens kvalifikationstillægget som udgangspunkt er varigt.

Se basisløn og rådighedstillæg for overenskomstansatte i nyt lønsystem i kommuner her.

Lønoversigt - aktuelle satser

Pension

Pensionsbidraget udgør pr. 1. april 2016 18,29 % af basisløn, rådighedstillæg og evt. yderligere tillæg. Du kan vælge at få 1,89 % af pensionen udbetalt som løn.

Hvad kan du ellers forhandle

 • Løn under ferie. Som nyuddannet har du ikke ret til løn under din ferie. Det er et billigt krav, da din arbejdsgiver allerede har pengene til din løn i budgettet. Og så får de forhåbentlig en mere frisk medarbejder tilbage fra ferie.
 • Fri telefon, internet, hjemmecomputer. Vær blot opmærksom på multimedieskatten
 • Højere indplacering på løntrin. Der er intet til hinder i overenskomsten for at starte på et højere løntrin. Vi anbefaler, at du forhandler individuelle tillæg frem for en højere lønindplacering.

Hvem forhandler for mig

Det er din tillidsrepræsentant, der indgår aftale med din arbejdsgiver om din løn. Du skal derfor klæde din tillidsrepræsentant på til forhandlingen, så vedkommende har bedst mulige forudsætninger for at forhandle på dine vegne.

Hvad har indflydelse på dit lønniveau

Der er mange faktorer, der har betydning for netop dit lønniveau. Nedenfor har vi listet nogle faktorer, som har betydning for, hvor dit lønniveau ligger i forhold til gennemsnittet i vores lønstatistik.

 • Erfaringer fra studiejob eller lign.
 • Du har specialviden fx fra specialet, et fag
 • Vanskelig rekrutteringssituation for din arbejdsgiver
 • Du har en dobbeltuddannelse fx sygeplejerske før du blev djøfer
 • Du har klædt din tillidsrepræsentant godt på

Brug lønstatistikken og bliv klogere på din markedsværdi.

Brug os inden du skriver under

Har du spørgsmål til din løn og ansættelse er du velkommen til at kontakte os.