Djøf

Din løn som privatansat

Hvad kan du ellers forhandle om som privatansat. Læs om ferie og pension.

Løn og goder

I private virksomheder er der ofte en personalehåndbog, hvor mange af dine goder er beskrevet. Du kan også være ansat på en overenskomst, hvor både løntrin, vilkår og goder allerede er fastlagt.  

Hvis ikke der er en overenskomst eller en personalehåndbog, er din løn og samtlige af dine øvrige vilkår og goder til forhandling. 

Brug værktøjet Tjek din løn så du kan se, hvor du ligger lønmæssigt i forhold til andre djøfere i lignende stillinger.

Ferie og frihed

Du har ret til 5 ugers ferie med fuld løn, når du har optjent ret dertil. Ferie er et oplagt forhandlingsparameter, uanset om du er nyansat eller har været ansat samme sted i flere år. Du kan forhandle om mere ferie, fx den 6. eller 7. ferieuge, enkeltstående feriefridage, forhøjet ferietillæg og sabbatordninger, hvor du opsparer frihed til senere anvendelse.

Ferie med løn fra tiltrædelsen er særligt relevant, når du:

  • Er nyuddannet
  • Har været i job i udlandet
  • Har været på ulønnet barsel eller anden orlov
  • Har været ledig i en periode
  • Har været selvstændig eller freelance.

Pension

Der er ikke noget lovkrav om pension, så alt er i udgangspunktet til forhandling på dette punkt. 

Har virksomheden en aftale med et pensionsselskab, har pensionsselskabet typisk betinget sig, at alle medarbejdere er med i ordningen. Hvis du allerede har en pensionsordning et andet sted fx hos JØP, kan du spørge din kommende arbejdsgiver, om det er muligt at beholde den. Det kan nemlig være dyrt at have din arbejdsmarkedspension i flere forskellige pensionsselskaber fx på grund af administrationsbidrag. 

Hvis du ønsker en større indbetaling til din pension, har du ofte mulighed for at selv at indbetale mere end det, som er aftalt mellem din arbejdsgiver og pensionsselskabet. 

Ikke alle steder er der pension fra dag 1. Nogle virksomheder indbetaler først pension efter fx tre måneder. Hvis det er tilfældet, så undersøg muligheden for at få indbetalt pensionen for de første tre måneder, når prøvetiden er udløbet.

Fordele ved at vælge JØP

  • Eksklusivt for djøfere
  • Sikkert og højt afkast til dig
  • Skræddersyet tryghed koster mindre
  • Du får hele overskuddet.

Din løn som advokat

Læs om lønniveauet og satser som advokatfuldmægtig.

Tænk længere

Djøf

Lønudvikling 1992 – 2016 for privatansatte

Lønværktøj

Hvad skal din løn være?

Djøfbladet

Bag facaden er advokatbranchen præget af urimelige vilkår

Advokatbranchen er præget af en kultur, hvor arbejdspresset er så massivt, at det ofte er i strid med EU’s arbejdstidsregler. Har Djøf tænkt sig at gøre noget ved kulturen, spørger fhv. advokat Frederik Waaben. Vi tager problemet seriøst, lyder svaret.

Modelfoto: TijanaM/Shutterstock
Djøf blog

Fri mellem helligdage, gratis øl og økologisk frokost

Der er mange muligheder for at opnå personalegoder som en del af den samlede lønpakke. Her er nogle eksempler fra 2013-lønstatistikken.


Anders Hjortshøj
Anders Hjortshøj
Projektchef