Djøf

Din løn som advokat

Din løn som advokat og advokatfuldmægtig. Få råd om lønforhandling og se relevant lønstatistik

Løn og goder

Selvom advokatbranchen er præget af individuelle kontrakter med fri løndannelse, vil lønniveauet som advokatfuldmægtig ofte være fastsat på forhånd fra din arbejdsgiver.

Flere advokatkontorer har satser for henholdsvis 1. 2. og 3. årsfuldmægtig - med mulighed for udsving, hvis du har en helt særlig baggrund, der afviger fra den typiske, nyuddannede fuldmægtig.

Hvordan kommer du op på et højt lønniveau?

Nogle af de ting som blandt andet har betydning for lønniveauet og som særligt taler for et højere lønniveau er:

  • Ansættelse på et større advokatkontor
  • Ansættelse i hovedstadsområdet
  • Relevant forudgående specialisterfaring fx fra offentlige myndigheder.

Løn som advokat

Det største lønhop får du ved overgang fra ansættelsen som advokatfuldmægtig til advokat. Bestallingen indebærer en mulighed for større indtjening for din arbejdsgiver, og dermed er der basis for en markant lønstigning. Typisk lønstigning udgør 7.000-10.000 kr. pr. måned, hvor de højeste stigninger ses i hovedstadsområdet.

På de store kontorer i København vil lønnen som 1. og 2. årsadvokat også være centralt fastlagt. Den individuelle tilpasning vil typisk ske via bonusordninger. Når advokatlønnen forhandles, vil der være andre elementer involveret ud over det rent faglige niveau.

Sædvanlige succeskriterier er:

  • Stor debiterbar omsætning
  • Tilførsel af nye klienter
  • Forretningsforståelse og dermed partnerpotentiale
  • Speciale inden for et fagområde.

Tænk længere

Djøf

Kontrakt advokatfuldmægtig

Djøf

Kontraktansat advokat

Djøf

Djøfs politiske ledelse

Djøfbladet

Medarbejdere tør ikke kritisere usikre chefer

Hvis man som chef føler sig utryg i positionen som leder, har de ansatte mindre lyst til at lufte idéer eller pege på problemer, viser ny forskning. Det er ikke bare skidt for trivslen, men også for bundlinjen, siger ledelsesrådgiver.

Foto: Fizkes/Shutterstock
Djøf blog

Trænger du til at få slebet dine albuer?

I min optik betyder spidse albuer, at man sætter sig selv først, at man som en anden buldozer kører hen over sine kolleger, og at man vil op i hierarkiet for enhver pris. Det matcher ikke helt spillereglerne for succes i en partnervirksomhed.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent