Djøf

Din løn som advokat

Din løn som advokat og advokatfuldmægtig. Få råd, lønstatistik og vejledende satser.

Løn og goder

Selvom advokatbranchen er præget af individuelle kontrakter med fri løndannelse, vil lønniveauet som advokatfuldmægtig ofte være fastsat på forhånd fra din arbejdsgiver.

Langt de fleste advokatkontorer har satser for henholdsvis 1. 2. og 3. årsfuldmægtig - med mulighed for udsving, hvis du har en helt særlig baggrund, der afviger fra den typiske, nyuddannede fuldmægtig.

Djøf Advokat skitserer løbende en vejledende mindsteløn for advokatfuldmægtige på alle tre fuldmægtighedsår for advokatfuldmægtige ansat på advokatkontorer. Satserne er bruttolønssatser og inkluderer et eventuelt pensionsbidrag. Lønnen afspejler, at der er tale om en uddannelsesstilling.

Hvordan kommer du op på et højt lønniveau?

Selvom de vejledende mindstesatser ofte anvendes, vil lønniveauet for mange advokatfuldmægtige ligge markant højere. Det skyldes tit følgende faktorer:

  • Ansættelse på et større advokatkontor
  • Ansættelse i hovedstadsområdet
  • Relevant forudgående specialisterfaring, fx fra offentlige myndigheder.

Løn som advokat

Det største lønhop får du ved overgang fra ansættelsen som advokatfuldmægtig til advokat. Bestallingen indebærer en mulighed for større indtjening for din arbejdsgiver, og dermed er der basis for en markant lønstigning. Typisk lønstigning udgør 7.000-10.000 kr. pr. måned, hvor de højeste stigninger ses i hovedstadsområdet.

På de store kontorer i København vil lønnen som 1. og 2. årsadvokat også være centralt fastlagt. Den individuelle tilpasning vil typisk ske via bonusordninger. Når advokatlønnen forhandles, vil der være andre elementer involveret ud over det rent faglige niveau.

Sædvanlige succeskriterier er:

  • Stor debiterbar omsætning
  • Tilførsel af nye klienter
  • Forretningsforståelse og dermed partnerpotentiale
  • Speciale inden for et fagområde.

Tænk længere

Djøf

Kontrakt advokatfuldmægtig

Djøf

Kontraktansat advokat

Djøf

Djøf Advokat

Djøfbladet

Hvordan hacker man advokatbranchen?

En weekend uden søvn, med masser af junkfood og intens konkurrence er en af opskrifterne på at omstille advokat-branchen til en mere digital fremtid. Legaltech hackathon hedder fænomenet.

PR-foto/Danske Advokater
Djøf blog

Trænger du til at få slebet dine albuer?

I min optik betyder spidse albuer, at man sætter sig selv først, at man som en anden buldozer kører hen over sine kolleger, og at man vil op i hierarkiet for enhver pris. Det matcher ikke helt spillereglerne for succes i en partnervirksomhed.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent